Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Нормування елементів гіркового циклу
Розформування – формування составів із гірки представляє єдиний процес, у ході якого вагони составів розбірних поїздів направляються на колії сортувального парку, відповідно до плану формування, ПТЄ і спеціалізації колій. Технологічний час на розформування – формування составів на гірці визначається витратою часу: на заїзд гіркового локомотива за составом в парк прийому; насув состава до горба гірки; розпуск состава з гірки; осаджування вагонів з боку гірки на коліях сортувального парку для ліквідації “вікон” між відчепами.

При послідовному розташуванні парків тривалість розформування, хв:

 

tроз=tз+tн+tроз+tос, (2.15)

 

де tз – час на заїзд гіркового локомотива за составом в парк прийому:

 

tз=tз´´+tз´+tзр+tво, (2.16)

 

деtз´´, tз´ - тривалість напіврейсів, хв;

tзр – додатковий час на зміну напрямку руху маневрового локомотива, хв;

tзр = 0,15 хв;

tвор – простій локомотива через ворожість маршрутів (прийом поїздів, забирання поїзних локомотивів); tвор = 1 хв.

 

 

 


L1 = 250 м, L2 = 850 м, L3 = 250 м, L4 =450 м

Для tз´ при lз´ = 250+850+250=1350 м, a=2,72 хв.

Для tз´´ при lз´´ = 250 м, a=0,086 хв.

 

Локомотив на гірці:

tз = 2,72+0,15+0,086+1 = 4 хв

Закінчивши осаджування, локомотив повертається за новим составом. При цьому довжина напіврейса, а отже і його тривалість збільшується на розмір l4.

 

Локомотив у сортувальному парку:

приlз´ = 350+1050+250+300=1950 м, а=3,84

tз = 3,84+1,0+0,15+1,0=5,59≈6 хв

Насув составу з парку прийому визначається по формулі:

 

tнас = 1,417+0,0068(lнас-60) , (2.17)

 

tнас = 1,417+0,0068·(250-60)=3xв

 

Час на розпуск составу із гірки встановлюється в залежності від типу сортувальної гірки, її оснащення, припустимої швидкості розпуску по формулі:

tроз = 0,06·lваг·m/Vроз , (2.18)

 

де lвагрозрахункова довжина вагону, м, обумовлена в залежності від частки 4-х і 8-ми вісних вагонів в составах,

 

lваг = α4·lв4 + α8·lв8 , (2.19)

 

lваг = 0,95·15+0,05·22=15 м

 

Vроз – середня швидкість розпуску, км/год, обумовлена в залежності від середньої кількості вагонів у відчепі (таблиця 2.4.1)

 

 

q = mс/g , (2.20)

 

де g – кількість відчепів у составі, g =13 ;

q = 61/12=4,55≈5;

 

Таблиця 2.2 - Середня швидкість розпуску на гірці

Кількість вагонів у відчепі, q Швидкість розпуску на гірці, км/год
Автоматизована
9,2

tроз = 0,06·15·61/9,2=6 хв. 

Час на осаджування вагонів з боку гірки, хв:

 

tос = 0,06·m, (2.21)

 

tос = 0,06·61 =4 хв.

 

Тоді час на розформування при знаходженні локомотива на гірці:

tроз = 4+3+6+4=17 хв

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал