Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Список літератури (не менше п’яти джерел) слід вказувати за встановленим зразком.
Пам’ятка

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел,

які студенти будуть наводити у рефераті, ІНДЗ,

курсовій, дипломній роботах та при конспектуванні книги , статті

 

Характеристика джерела Приклад оформлення
Монографії (один, два або три автори) 1. Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. –533с. 2. Гордієнко М.І., Карпенко В.І. Липа дрібнолиста. – К.: Сільгоспосвіта, 1996. – 224с.
Чотири, п’ять та більше авторів Мотивація праці та формування ринку робочої сили / О.А.Бугуцький, Г.І.Купалова, В.С.Дієсперов та ін. / За ред. П.Т.Саблука, О.А.Бугуцького . – К.: Урожай, 1993. – 416 с.
Багатотомні видання Савельєв А.В. Курс загальної фізики: В 3 т.- К.: Наука, 1982. – Т. 1-3. окремий том: Савельєв А.В. Курс загальної фізики: В 3 т.- Т.1: Механіка. Молекулярна фізика. –К.: Наука, 1982. – 432 с.
Перекладні видання Томан І. Мистецтво говорити: Пер. з чес.- К.: Політична література України, 1989. –292 с.
Підручники, навчальні посібники 1. Глущик С.В. та ін. Сучасні ділові папери: Навч. посіб. – К.: АСК, 2002. – 398 с. 2. Завадський Й.С. Менеджмент:Підручник.– К.:УФІМБ, 1997. –543 с.
Збірка наукових праць Науковий вісник Національного аграрного університету: Зб. наук. пр. –Вип. 1. – К.: НАУ, 1997. – 228 с.
Довідники 1. Культура української мови : Довідник / За ред. В.М.Русанівського. –К.: Либідь, 1990. – 234 с. 2. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С.П.Бибик, І.Л.Михно та ін. / За ред. Л.О.Пустовіт. – 2 вид., випр. і доп.- К.: Довіра, 1999. – 507 с.
Словники 1. Словник географічних назв України / В.О.Горпинич . – К.: Довіра, 2001. – 525 с. 2. Хоменко Л.О. Словник з агробіології. – К.: НАУ, 1998. – 689 с. 3. Фразеологічний словник української мови: В 2 т. / За ред. Л.С.Паламарчука. – К.: Наук. думка, 1993. – Т. 1-2.
Складові частини книги, Гілюн О.В. Соціологічне опитування // Соціологія: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В.Г.Городяненка . – К.: Академія, 1999. – С.332 - 349.
збірника, Гончарук В.І., Коваль.І.П. Етика ділового спілкування // Науковий вісник ТНДПУ: Зб. наук. пр. – Вип. 2. – К., 1999. – С. 4 - 12.
журналу, Пньов В.В., Карнаухов О.І. Теорія вольтамперометрії із заданим опором ланцюга // Український хімічний журнал. – 1989. - №3. – С.3 -8.
енциклопедії Боровський М. Виноградництво // Енциклопедія українознавства. – Перевид. В Україні. – Львів: Молоде життя, 1993. – Т. 1. – С. 249 -250.
Тези доповідей Шапнюк В.І. Основи педагогічної майстерності // Тези ІІ наукової конференції молодих спеціалістів. – К.: Наук. думка, 1987. – С. 34 -45.
Дисертації Рожко В.В. Мова ділових паперів: Дис. канд. філол. наук: 06.01.01. – К.,1999. – 179 с.

 Слід запам’ятати:

- Якщо книжка написана декількома авторами, то перераховуються або всі прізвища (за таким порядком, в якому вони вказані в книжці), або лише прізвище та ініціали першого автора (не більше чотирьох), після чого роблять приписку “та ін.”.

- Повна назва книги, статті, видавництва не береться в лапки.

- Якщо автори не вказані на титулці, слід починати запис з назви.

- Міста видання пишуться повністю, за винятком міст Києва (К.), Харкова (Х.), Москви (М.), Львова (Л.), Санкт-Петербурга (СПб).

- Рік видання пишеться без слів “рік” або скорочення “р”.

 

Список літератури розміщується після основного тексту роботи, на окремій сторінці, за алфавітом ( прізвищ авторів чи назв книг ) і біля кожної праці ставиться номер: 1, 2, 3

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал