Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ВИСНОВОК. У результаті виконання даного дипломного проекту була розроблена автоматизована інформаційна система медичного центру.


У результаті виконання даного дипломного проекту була розроблена автоматизована інформаційна система медичного центру.

Автоматизована інформаційна система «Medical© control» створений для поліпшення користувачу контролю даних.

АІС медичного центру автоматизує роботу працівника підприємства. Вона дозволяє додавати, видаляти, редагувати дані, здійснювати пошук та фільтрацію даних, автоматизовано генерує звітність по заданій користувачем фільтрації або без неї, обчислювати прибуток за день та загальний прибуток, підраховує кількість записів.

Застосування АІС медичного центру працівником підприємства веде до підвищення продуктивності його праці, підвищенню престижності і культури роботи.

Доступ до всіх частин автоматизованої системи здійснюється через головне меню або панель інструментів. Структура елементів інтерфейсу і формат вікон проекту зручна навіть для починаючого користувача.

При створенні складних інформаційних систем велике значення має розробка програмного забезпечення, тому що саме програмні засоби створюють інтелект комп'ютера, що вирішує складні наукові задачі. В даний час при створенні подібних систем значно зростає роль людського чинника.

Приймаючи до уваги усе вище сказане, для розробки інформаційної системи керування було обране середовище візуального проектування C++ Builder 6, що забезпечує інтуїтивність користувацького інтерфейсу програм і мінімізує витрати на розробку системи.

Створений додаток було з’єднано з базою даних за допомогою компонента ADOConnection та драйвера Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider. Таблиці бази даних були підключені до програмного додатку за допомогою компонентів DataSource та ADOQuery, який містить в собі повний код SQL певної таблиці(Діагнози, Квитанції, Препарати, Лікарі, Клієнти). Виведення даних з таблиць було здійснено за допомогою компонента DBGrid. Було створено головне меню програмного додатку за допомогою MainMenu та панель швидкого доступу ToolBar на якому було розташовано 8 кнопок(Додати запис, Видалити запис, Пошук, Друк, Про нас, Довідка, Зміна паролю, Вихід) та додаткова 9 кнопка швидкого доступу(«Підрахунок» на формі «Квитанції»). Було розміщено компонент DBNavigator за допомогою якого можна додавати, видаляти, оновлювати дані, перемикати на наступний або попередній запис таблицях: Діагнози, Квитанції, Клієнти, Препарати, Лікарі. Також було розміщено панель фільтрації, яка містить компоненти: ComboBox(випадаючий список, в якому вибирається за яким атрибутом фільтрувати, або скинути фільтр), Edit(поле введення символів, по яких здійснюється фільтрація), Button(кнопка для підтвердження фільтрації по заданому атрибуту в ComboBox на основі введених символів в Edit). Було розташовано компонент StatusBar – для виведення підказок та кількості записів в таблиці, додатково виводить зароблену суму за день та загальну суму в формі «Квитанції».

Для розробки програмного додатку знадобилось створити схему функціональної діяльності проектованої системи (IDEF0), яка наведена в додатку 3 рис. 16; діаграму потоків даних проектованої системи (DFD), яка наведена в додатку 3 рис. 17; діаграма варіантів використання проектованої системи, яка наведена в додатку 3 рис. 18; логічну модель бази даних проектованої системи в ERwin, яка наведена в додатку 3 рис. 19.

При запуску розробленої системи користувачеві виводиться вікно ідентифікації користувача, що забезпечить захист даних від несанкціонованого доступу. Після проходження процесу ідентифікації, користувач отримує доступ до всіх даних та функцій системи.

В ході виконання економічної частини дипломного проекту було обраховано вартість продукту, яка становить 35516, 33 гривень, при собівартості 28642, 2 гривень та ПДВ в розмірі 6874, 13 гривень.

Даний програмний додаток є простим у використанні та зрозумілим у інтерфейсі, що робить його зрозумілим з першого погляду. Програмним додатком може користуватись старша медсестра, лікарі та головний лікар медичного центру.© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.