Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Витрати на оплату машинного часу
Амортизаційні відрахування визначаються за формулою:

де Фб – балансова вартість устаткування;

На – річна норма амортизаційних відрахувань для даного виду устаткування, %:

- для електронних, оптичних, електромеханічних приладів і інструментів, електронно-обчислювальних машин, інформаційних систем, телефонів, мікрофонів, конторського обладнання На = 15 %;

- для іншого обладнання – 25 %;

- для приміщень – 5 %;

Т – термін використання обладнання, приміщень, місяців.

Балансова вартість розраховується за формулою:

Фб = Цкомп + Втр,

де Цкомп – ціна устаткування, грн..;

Втр – транспортні та інші витрати.

Балансова вартість (вартість устаткування та програмного забезпечення):

Фб = 14075,00 + 14075,00 × 0,05 = 14778,75 грн.;

Річна амортизація:

Ар = 8229,90 × 0,15 = 2216,81 грн.

Амортизація устаткування на період розробки:

А1 = (2216,81 : 12) × 2,2 = 406,42 грн.

Витрати на електроенергію визначаються за формулою:

де В – вартість однієї кіловат-години електроенергії (в 2016 р. Ве = 1,91 грн./кВт);

П – установлена потужність обладнання, кВт;

Ф – фактична кількість годин роботи обладнання, годин;

Кп – коефіцієнт використання потужності, Кп < 1.

Ве = 1,91 × 0,2 × 450 × 0,8 = 137,52 грн.

Заробітна плата обслуговуючих робітників та відрахування на соціальні заходи визначають за формулою:

де ФЗПр – річний фонд заробітної плати (основної і додаткової) обслуговуючих робітників, грн.;

Квідр – коефіцієнт, що враховує відрахування на соціальне страхування й в інші фонди;

tобсл – час протягом року, необхідне на технічне обслуговування ПЕОМ, год/рік;

Феф.обсл – річний ефективний фонд часу роботи обслуговуючого персоналу, год/рік.

ФЗПр – річний фонд зарплати обслуговуючих працівників, обчислюється за формулою:

ФЗПр = О × 12 × Чобс,

де О – оклад обслуговуючих працівників;

Чобс – чисельність обслуговуючих працівників;

ФЗПр = 1400 × 12 × 1 = 16800 грн.

ЗПобсл = 16800 × (1 + 0,22) × 18/1800 = 204,96 грн.

Сума витрат на поточний ремонт обладнання становить 5% від балансової вартості обладнання.

14778,75 × 0,05 = 738,94 грн.

Сума всіх попередніх статей витрат на утримання та експлуатацію устаткування (амортизація обладнання, витрати на електроенергію, зарплата основна і додаткова обслуговуючих працівників і відрахування на соціальне страхування, поточний ремонт обладнання) складає 1487,84 грн.

Сума на інші витрати становить 3-5% від суми всіх попередніх статей витрат на утримання та експлуатацію устаткування.

1487,84 × 0,05 = 74,39 грн.Кошторис витрат на утримання та експлуатацію обладнання наведена в таблиці 5.3.5.1.

Таблиця 5.3.5.1 - Кошторис витрат на утримання та експлуатацію обладнання

Найменування статей витрат Сума, грн.
Амортизація обладнання 406,42
Експлуатація обладнання (витрати на електроенергію) 137,52
Зарплата основна і додаткова обслуговуючих працівників і відрахування на соціальне страхування й в інші фонди 204,96
Поточний ремонт обладнання 738,94
Інші витрати 74,39
Разом 1562,23

Кошторис витрат на утримання та експлуатацію обладнання складає 1562,23 грн.

Витрати на оплату машинного часу визначаються формулою:

Смо = Векс × tмо,

де Смо – витрати на оплату машинного часу, грн.;

Векс – експлуатаційні витрати на одну годину машинного часу даного ПК, грн/машино-год.;

tмо - машинний час ПК для написання і налагодження даного програмного продукту, машино-год.

tмо = n × tд,

де n – кількість днів витрачених на розробку, дні;

tд – тривалість робочого дня, год./день.

tмо = 60 × 7,5 = 450 год.

Експлуатаційні витрати на одну годину машинного часу ПК розраховуються як відношення витрат на утримання та експлуатацію обладнання до річного ефективного фонду роботи ПК.

Векс = 1562,23 / 1800 = 0,87 грн./рік.

ПК буде використовуватися для розробки даного продукту 60 днів по 7,5 годин.

Розраховуємо витрати на оплату машинного часу:

Смо = 0,87 × 450 = 391,50 грн.

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал