Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Закон попиту і пропозиції, сутність і механізм дії.Еластичність попиту і пропоз.
Термін "попит" в економічній науці означає

платоспроможну потребу, тобто потребу, яку суб'єкт здатний оплатити. Із такого визначення випливає, що попит на той чи інший товар

(послугу) залежить від ціни. Тобто із збільшенням ціни на будь- який товар зменшується величина попиту на нього, і, навпаки, зменшення ціни сприятиме підвищенню попиту. Це і є закон попиту.

Функціональна залежність попиту від ціни виражається рівнянням QD = f(P),

де QD — величина попиту на товар; Р — ціна товару. Ціна — найважливіший чинник, що визначає обсяг попиту.Але існують і інші нецінові чинники, що впливають на нього. Наприклад, кількість покупців; доходи споживачів; кліматичні умови; очікування споживачів; місткість ринку.

Пропозиція — це обсяг товарів та послуг, який виробники хочуть і можуть поставити на ринок за різною ціною за певний проміжок часу. Сталий причинно-наслідковий зв'язок між ціною та обсягом товарів (послуг), який товаровиробник здатний поставити на ринок, виражається законом пропозиції. Він полягає в тому, що чим вища ціна (за інших однакових умов), тим більше товару за такою ціною

товаровиробники готові запропонувати на ринок упродовж певного проміжку часу, і навпаки, чим нижча ціна, тим менше товарів виробник бажатиме і зможе поставити на ринок. До нецінових факторів впливу на пропозицію відносять технологічний процесс, очікування підприємців,зміна цін на ресурси.

 

Здатність однієї економічної змінної реагувати на зміни, що відбулися в іншій економічній змінній, називають еластичністю.

Розрізняють еластичність попиту за ціною, доходом і перехресну еластичність.

Еластичність попиту за ціноюпоказує, на скільки відсотків зміниться обсяг попиту, якщо ціна зміниться на один відсоток.

Якщо EDp >1,то це свідчить про наявність еластичного попиту і доходи від

продажу зростають.

Якщо EDp,<1 - нееластичний попит, дохід

від продажу зменшується.

Якщо EDp=1 - одинична еластичність попиту, дохід від реалізації залишається незмінним. Якщо EDp =0 - абсолютно нееластичний попит.

Якщо EDp-»оо - абсолютно еластичний

попит.

Перехресна еластичність попиту — це чутливість споживчого попиту на товар А до змін, що відбулися в ціні супутнього товару В.

Коефіцієнт перехресної еластичності попиту — це відношення відсоткової зміни попиту на товар А до відсоткової зміни ціни товару В.

Еластичність попиту за доходом показує ступінь зміни попиту на товар, зумовлений зміною доходу споживача. Коефіцієнт еластичності попиту за доходом визначається

як відношення відсоткової зміни обсягу попиту на товар до відсоткової зміни обсягу доходу споживача.

Еластичність пропозиції — це чутливість пропозиції до змін, що відбуваються в ціні товару, який підприємець готовий поставити на ринок. Вона визначається як відношення відсоткової зміни обсягу пропозиції до відсоткової зміни ціни товару.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал