Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Інфляція. ЇЇ сутність, причини, види, наслідки і шляхи подолання.
Інфляція — це знецінення грошей, спричинене диспропорціями в суспільному виробництві й порушенням законів грошового обігу, яке виявляється у стійкому зростанні цін на товари і послуги. Інфляція є складним, багатостороннім явищем, причини якого — у взаємодії факторів сфери виробництва і сфери грошового обігу. Інфляція зовні виглядає як знецінення грошей внаслідок їхньої надмірної емісії, яка супроводжується зростанням цін на товари та послуги. Але не кожне підвищення цін служить показником інфляції. Ціни можуть підвищуватися в результаті поліпшення якості продукції, погіршення умов видобутку паливно-сировинних ресурсів, змінюватися під впливом циклічних і сезонних коливань виробництва, стихійних лих і т. ін.

Інфляція ж є результатом порушення економічної рівноваги, яка зумовлена комплексом внутрішніх і зовнішніх причин причинами інфляції є:

— порушення пропорцій суспільного

виробництва

— значне зростання дефіциту державного бюджету і державного боргу, зумовлених непродуктивними державними витратами;

— надмірна емісія паперових грошей, яка порушує закони грошового обігу;

— мілітаризація економіки, що відволікає значну частину ресурсів в оборонну промисловість, призводить до недовироб-

ництва товарів народного споживання

— Недосконалість податкової системи;

— випередження темпів зростання заробітної плати порівняно з темпами зростання продуктивності праці.

Форми інфляції:

Залежно від переважаючого впливу факторів

-інфляція попиту - це порушення рівноваги між попитом і пропозицією з боку попиту.

- інфляція пропозиції — це зростання цін

внаслідок підвищення витрат виробництва чи скорочення сукупної пропозиції.

За темпами зростання

- повзуча - ціни зростають незначною мірою (не перевищує 10 % на рік).

- галопуюча - ціни зростають швидко — на 10—100 % щорічно

- гіперінфляція - ціни зростають дуже швидко — на 1—2 % щодня або сягають 1000 % і більше на рік. Вона означає глибоку економічну і соціальну кризу в країні.

За ступенем прогнозування

- Очікувана інфляція —помірна інфляція, яку

можна спрогнозувати на будь-який період.

- Неочікувана інфляція - раптовий стрибок цін, зумовлений збільшенням під впливом інфляційних очікувань суспільного попиту населення на споживчі товари, товаровиробників — на сировину та засоби виробництва.

За характером прояву

- Відкрита інфляція розвивається вільно і ніким не стримується.

- Прихована інфляція — це така інфляція, коли держава вживає заходи, спрямовані на безпосереднє стримування цін на товари і послуги, з од. боку, і доходів населення — з ін.

За співвідношенням темпів зростання цін

на товари

- Збалансована інфляція — ціни товарів різних товарних груп відносно один одного не змінюються.

- Незбалансована інфляція — співвідношення цін у різних товарних групах змінюється на різні відсотки і по-різному на кожний вид тов.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.004 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал