Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Сабақ № 9.
Тақырыбы:Әйел жыныс мүшелерінің даму ақаулары.Қыз баланың жыныстық дамуының бұзылысы:жыныстық мезгілінен бұрын дамуы және кешігуі.

2. Мақсаты: Студенттердің білімін жетілдіру мақсатында әйел жыныс мүшесінің даму ақауларының этиологиясын,клиникасын,патогенезін,диагностикасын,емін және анамнез жинауда,клиникалық және қосымша зерттеу әдістерін білу керек.

3. Оқу тапсырмасы:

●Әйел жыныс мүшелерінің даму ақауларына анамнез жинауда,клиникалық симптомдарын бағалауда,клиникалық және қосымша зерттеу әдістерін жүргізуде білімді және дағдыны жетілдіру.

4. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

● Даму ақауларының этиологиялық факторы

● Даму ақауларының классификациясы

● Ақаулардың әртүрлі клиникалық көріністері

●Даму ақауларының диагностикасы

● Даму ақаулары кезінде емдеу тактикасы

● Жыныс мүшедегі аномалияның дамуының реабилитациялау

5. Оқу мен сабақ берудің әдістері:

● Бастапқы білім деңгейін анықтау (тесттер).

● Практикалық сабақ тақырыбына байланысты теориялық материалдарды талқылау.

6. Әдебиттер

Негізгі:

1. Гинекология: учебник + СД /под ред. Г.М.Савельевой и др. – М., ГЭОТАР-Медиа, 2008.

●Орыс тілінде

Қосымша:

1. Клинические рекомендации. Акушерство и гинекология. Вып.2. Под ред. В.И.Кулакова. – М., ГЭОТАР-Медиа, 2008.

2.Л.А. Лысак. Сестринское дело в акушерстве и гинекологии. Ростов на Дону, Феникс, 2004.-С 251-316.

3.В.П. Сметник, Л.Г. Тумилович Неоперативная гинекология.Сотик.- Санкт-Петербург, 1995.

4. А.Н. Стрижаков, А.И. Давыдов и др. Избранные лекции по акушерству и гинекологии.-Ростов на Дону, 2000.

●Қазақ тілінде

негізгі:

1. Бейсембаева Р.С., Раисова Ә.Т., Нұрқасымова Р.Ғ. «Акушерия». Алматы, «Білім», 2004ж.

2. Көзденова Р.Ә., Сейітмәмбетова Н.Қ. «Гинекология» Алматы, 2001ж

қосымша:

2. Ошибаев Н., Нұрқасымұлы Ж. Акушериялық және гинекологиялық операциялар- Алматы, 2006ж.

1.Нұрқасымұлы Жомарт. Гинекология - Алматы, 2007ж.

7.Бақылау (тесттік тапсырмалар, ситуациялық есептер) 

СОӨЖ Сабақ№9:

 

1.Тақырыбы: Әйел жыныс мүшелерінің даму ақаулары.Қыз баланың жыныстық дамуының бұзылысы:жыныстық мезгілінен бұрын дамуы және кешігуі.

2.Мақсаты: Студенттердің білімін жетілдіру мақсатында әйел жыныс мүшесін3. Оқу тапсырмасы:

3.●Әйел жыныс мүшелерінің даму ақауларына анамнез жинауда,клиникалық симптомдарын бағалауда,клиникалық және қосымша зерттеу әдістерін жүргізуде білімді және дағдыны жетілдіру.ің даму ақауларының этиологиясын,клиникасын,патогенезін,диагностикасын,емін және анамнез жинауда,клиникалық және қосымша зерттеу әдістерін білу керек.

4.Оқу тапсырмасы:

Әйел жыныс мүшелерінің даму ақауларына анамнез жинауда,клиникалық симптомдарын бағалауда,клиникалық және қосымша зерттеу әдістерін жүргізуде білімді және дағдыны жетілдіру.

4. Жүргізу формасы

●Ауру тарихымен жұмыс жасау,клиникалық және қорытынды диагнозды талқылау,жалпы қан,зәр анализін,кариотип,биохимиялық қан анализдерін,коагулограмманы,қынаптан тазалық дәрежесіне,онкоцитологияға жағынды алу,УДЗ,КТ,МРТ,тексеру жоспарымен емін жүргізу.

5. Тақырып бойынша тапсырма

● Болжамды және клиникалық,қорытынды диагнозды негіздеу.6. Үлестірме материал

● Әйелдің жыныс мүшелерінің даму ақауларының этиопатогенезі, диагностикасы,емдеу принциптері туралы видеофильмдер мен көрнекті материалдар.

7. Әдебиеттер

Негізгі:

1. Л.Н. Василевская, В.И. Грищенко Гинекология.- М, 1995.

2. Ю.А. Гуркин Гинекология подростков.-С-Пб, 2000.

3. Гинекология: учебник + СД /под ред. Г.М.Савельевой и др. – М., ГЭОТАР-Медиа, 2008.

4. Бодяжина В.И., Жмакин К.Н. Акушерство- М.,2002.

5. дополнительная:

6. Клинические рекомендации. Акушерство и гинекология. Вып.2. Под ред. В.И.Кулакова. – М., ГЭОТАР-Медиа, 2008.

7. Л.А. Лысак. Сестринское дело в акушерстве и гинекологии. Ростов на Дону, Феникс, 2004.-С 191-217.

8. И.К.Славянова Сестринское дело в акушерстве и гинекологии. Ростов на Дону, Феникс, 2004.-С 6-41, 251-316. 183-207.

Қосымша:

1. В.П. Сметник, Л.Г. Тумилович Неоперативная гинекология.Сотик.- Санкт-Петербург, 1995.

2. А.Н. Стрижаков, А.И. Давыдов и др. Избранные лекции по акушерству и гинекологии.-Ростов на Дону, 2000. Л.А. Лысак. Сестринское дело в акушерстве и гинекологии. Ростов на Дону, Феникс, 2004.-С 251-316.

●Қазақ тілінде

негізгі:

1. Бейсембаева Р.С., Раисова Ә.Т., Нұрқасымова Р.Ғ. «Акушерия». Алматы, «Білім», 2004ж.

2. Көзденова Р.Ә., Сейітмәмбетова Н.Қ. «Гинекология» Алматы, 2001ж

қосымша:

1.Нұрқасымұлы Жомарт. Гинекология - Алматы, 2007ж.

2. Ошибаев Н., Нұрқасымұлы Ж. Акушериялық және гинекологиялық операциялар- Алматы, 2006ж.

8. Бақылау (тесттік тапсырмалар, ситуациялық есептер)

 

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал