Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Опис проекту


 

a. ОБГРУНТУВАННЯ

Проект спрямований на вирішення двох основних проблем, пов'язаних з надзвичайним поширенням корупції в Україні.

Перша - підвищення відповідальності та підзвітності органів державної влади, в обов'язок яких входить боротьба з корупцією.

Друга – необхідність пробудження громадської ініціативи спрямованої на протидію корупції, висвітлення причинних зв’язків корупційних дій та соціально-економічних проблем, пропаганда моральних цінностей демократичного суспільства, верховенства права тощо.

Проблему відповідальності та підзвітності органів державної влади, уповноважених на боротьбу з корупцією, в Україні опосередковано вирішують засоби масової інформації, громадські організації, управління зв'язків із громадськістю державних органів влади. Однак, державні та суспільні структури працюють у цьому напрямку розрізнено, що не сприяє створенню спільних механізмів для контролю та співпраці. Крім того, існує велика недовіра з боку суспільства та засобів масової інформації до тих інформаційних матеріалів та фактів, що надають громадськості державні органи влади, в тому числі до офіційних звітів правоохоронних структур.

На наш погляд, рішуча протидія корупції в Україні зіштовхується з серйозною перешкодою, якою є необізнаність широких верств населення про корупцію як соціальну проблему та загрозу національній безпеці.

Інформаційну картину складають матеріали про корупцію, зміст яких зводиться до опису окремих протиправних дій. Фактично відсутні публікації, що висвітлюють джерела корупції, її негативний вплив на морально-психологічний клімат у суспільстві, позитивні приклади протидії корупції в країнах розвинутої демократії, покарання корупціонерів.

Це приводить до того, що корупція, на раціональному рівні оцінювана як негативне явище, психологічно сприймається як щось наскрізь проникаюче, непереможне, майже як природна властивість української ментальності. Недостатньо поширена інформація про докладні дослідження в сфері корупції, про позитивну антикорупційну діяльність. У цій ситуації, в вочевидь, що однією з умов результативної антикорупційної роботи є створення інформаційного середовища, в якому усі здорові сили суспільства матимуть можливість спілкування та координації зусиль спрямованих на подолання в край небезпечного рівня корумпованості українських структур. Запропонований проект вирішує зазначені проблеми.

 

b. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ

 

Мета проекту - шляхом виготовлення та поширення в мережі Інтернет інформаційних матеріалів з антикорупційної проблематики досягти підвищення відповідальності та підзвітності органів державної влади, в компетенцію яких входить боротьба з корупцією; залучити громадян та громадські організації до участі у протидії явищам корупції; здійснювати пропаганду моральних цінностей демократичного суспільства, принципів верховенства права

Реалізація проекту планується в три етапи, розраховані на 12 місяців:

1 етап (3 місяці). Створення інформаційних продуктів: статей, репортажів, інтерв'ю, публіцистичних матеріалів за напрямками: корупція в центральних органах влади; корупція в регіональних органах влади та органах місцевого самоврядування з наступним розміщенням в Інтернет виданні " Громадська прокуратура України".

2 етап (3 місяці). Створення інформаційних продуктів: статей, репортажів, інтерв'ю, публіцистичних матеріалів; формування інформаційної бази статей в Інтернет виданні " Громадська прокуратура України"; моніторинг розслідування корупційних справ; запуск рубрики сайту " Юридична консультація", «Консультація правоохоронних органів»; створення мережі з журналістів із регіонів України.

3 етап (6 місяців). Створення інформаційних продуктів: статей, репортажів, інтерв'ю, публіцистичних матеріалів; систематизація інформаційної бази Інтернет видання " Громадська прокуратура України"; розширення мережі журналістів із регіонів України; моніторинг розслідування корупційних справ; підтримка рубрики сайту " Юридична консультація", «Консультація правоохоронних органів»; формування довідкової бази організацій причетних до проблем боротьби з корупцією; надання консалтингових послуг з питань координації дій у боротьбі з корупцією; створення інтегрованої бази даних для громадян та юридичних осіб з інформацією про алгоритми запобігання корупційних діянь з боку державних службовців, надання необхідної інформації на платній основі.

 

 

c. Ресурси, необхідні для виконання проекту

Для реалізації проекту необхідні такі ресурси.

1. Придбання 2 комп’ютерів для забезпечення усіх виконавців проекту робочими місцями та покращення якісного технічного виконання необхідних інформаційних продуктів.

2. Придбання інформаційних пакетів – матеріали прес-служб державних органів, комерційних інформаційних агентств, довідників, що мають відношення до тематики проекту.

3. Покриття витрат на відрядження та поїздки по регіонах України кореспондентам та зацікавленим особам по тематиці проекту.

4. Часткове покриття витрат на утримання офісу, зв’язку та комунальних послуг.

5. Оплата гонорарів особам, виконуючим завдання щодо теми проекту.

 

 

d. Результати та ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ПРОЕКТУ:

Реалізація проекту дає можливість одержати у боротьбі з корупцією практичні результати, як у короткостроковому, так і довгостроковому періодах. У короткостроковому - це інформаційний моніторинг фактів проявів корупції, залучення суспільної уваги до цих фактів, стимулювання органів влади до ефективних дій з усунення причин і наслідків корупції. Реалізація проекту дозволить громадськості контролювати діяльність судової влади, державні органи влади, причетні до боротьби з корупцією, і, відповідно, стане постійним засобом для їхньої звітності перед громадськістю. Крім того, спеціалізований Інтернет ресурс " Громадська прокуратура України" окрім довідково-інформаційної функції, буде виконувати координаційні та консалтингові завдання, сприяючи єднанню здорових сил суспільства зацікавлених у боротьбі з корупцією в Україні.

У довгостроковій перспективі реалізація проекту дозволить створити загальнодоступний, постійно діючий інформаційно-аналітичний Інтернет - ресурс, що містить різноманітну інформацію з питань протидії корупції, а саме:

 

· опис конкретних фактів корупції і, головне, покарання винних.

· журналістські розслідування за фактами корупції;

· підвищення прозорості регіональної влади за допомогою виведення на загальноукраїнський рівень випадків корупції, освітлюваних у регіональній пресі, що стали відомими кореспондентам;

· публікації, аналіз та узагальнення досвіду протидії корупції органів влади різного рівня і сфер діяльності;

· публікації рекомендацій з боротьби з корупцією для громадських організацій та органів влади різного рівня і сфер діяльності;

· продовження життя публікацій по корупції з метою залучення до них суспільної уваги (бази даних з інтерактивним доступом);

· допомога в обміні інформацією (досвідом роботи) між журналістами, засобами масової інформації, громадськими організаціями, органами влади, що здійснюють свою діяльність у сфері боротьби з корупцією;

· надання інформаційного ресурсу громадським організаціям і органам влади, що займаються протидією корупції;

· Ведення на сайті розділу " Юридична консультація", «Консультація правоохоронних органів» для громадян і зацікавлених осіб.

· Проведення опитувань суспільної думки. Експрес-опитування по " гарячих" подіях, пов'язаних з корупцією.

· контактні адреси структур, які займаються боротьбою з корупцією різного рівня і сфер діяльності

· публіцистичні матеріали з морально-етичною оцінкою корупційного поводження;

· розрахунок і публікація різного роду рейтингів рівня корупції (рівень корупції в різних регіонах України, різних органах державної влади);

 

Застосування можливостей мережі Інтернет дозволить зробити ресурс загальнодоступним і постійно діючим, а коло осіб, для яких інформація буде корисною, - необмеженим.

 

e. ЩОМІСЯЧНИЙ ГРАФІК ЗАХОДІВ:

 

Місяць Запланований захід
перших місяці Створення первинних інформаційних продуктів: статей, репортажів, інтерв'ю, публіцистичних матеріалів за напрямками: корупція в центральних органах влади; корупція в регіональних органах влади та органах місцевого самоврядування. Опис заходів для здійснення етапу: Відбір фактів корупційних дій у центральних та місцевих органах влади, опис даних фактів, одержання коментарів від зацікавлених осіб, юристів, представників правоохоронних органів. Опис результатів здійснення етапу: Формування інформаційної бази статей по корупції у центральних і місцевих органах влади.
других місяці Формування інформаційної бази статей по корупції, інформаційний моніторинг ходу розслідувань корупційних справ, запуск відділу сайту - " Юридична консультація", «Консультація правоохоронних органів». Створення інформаційних продуктів: статей, репортажів, інтерв'ю, публіцистичних матеріалів, створення мережі з журналістів із регіонів України. Опис заходів для здійснення етапу: Відбір фактів корупційних дій у центральних та місцевих органах влади, опис фактів, одержання коментарів від зацікавлених осіб, юристів, представників правоохоронних органів. Аналіз та узагальнення досвіду протидії корупції органами влади різних рівнів і сфер діяльності; вироблення рекомендацій з боротьби з корупцією для громадських організацій та органів влади різного рівня і сфер діяльності; допомога в обміні інформацією (досвідом роботи) між журналістами, засобами масової інформації, громадськими організаціями, органами влади, що здійснюють свою діяльність у сфері боротьби з корупціє. Опис результатів здійснення етапу: Формування інформаційної бази статей по корупції в центральних та місцевих органах влади. Публікація аналізу досвіду протидії корупції органів влади різного рівня і сфер діяльності; публікація рекомендацій з боротьби з корупцією для громадських організацій, органів влади різного рівня та сфер діяльності.
останніх місяців Створення інформаційних продуктів: статей, репортажів, інтерв'ю, публіцистичних матеріалів; систематизація інформаційної бази; інформаційний моніторинг ходу розслідувань корупційних справ; підтримка рубрики " Юридична консультація", «Консультація правоохоронних органів»; розширення мережі журналістів із регіонів України; формування довідкової бази організацій, ціль яких боротьба з корупцією; координаційні, консалтингові функції по проблемі боротьби з корупцією для зацікавлених осіб. Опис заходів для здійснення етапу: Відбір фактів корупційних дій у центральних та місцевих органах влади, опис даних фактів, одержання коментарів від зацікавлених осіб, юристів, представників правоохоронних органів. Аналіз та узагальнення досвіду протидії корупції органами влади різних рівнів і сфер діяльності; вироблення рекомендацій з боротьби з корупцією для громадських організацій і органів влади різного рівня та сфер діяльності; допомога в обміні інформацією (досвідом роботи) між журналістами, засобами масової інформації, громадськими організаціями, органами влади, що здійснюють свою діяльність у сфері боротьби з корупцією. Проведення опитувань суспільної думки. Експрес-опитування по «гарячих» подіях, пов'язаних з корупцією. Розрахунок рейтингів «рівня корупції» (рівень корупції у різних регіонах України, у різних органах державної влади). Опис результатів здійснення етапу: Функціонування загальнодоступного, постійно діючого інформаційного Інтернет - ресурсу " Громадська прокуратура України", що містить різноманітну інформацію із проблем протидії корупції.

© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.