Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тестове завдання до білету №9
з дисципліни «Організація виробництва»

 

Т1. Залежно від виробничого призначення розрізняють, інструмент:

а) обробний; в) універсальний;

б) контрольний; г) вимірювальний;

 

Т2. За місцем використання інструмент поділяють на:

а) обробний; в) вимірюваний;

б) контрольний; г) спеціальний.

 

Т3. В енергетичних балансах відображаються:

а) джерела надходження енергоресурсів;

б) централізоване енергопостачання;

в) собівартість виробництва енергії;

 

Т4. До складу транспортного господарства входять:

а) авто гаражі; б) вантажі;

в ) транспортні цехи; г) ремонтні підрозділи.

 

Т5. Підставою для проведення дослідно-конструкторських робіт є …

а) результати науково-дослідницьких робіт;

б) технічна пропозиція;

в) технічне завдання.

 

Викладач-екзаменатор__________В.В.Цирюк

 

Схвалено на засіданні циклової комісії «Економіки та менеджменту»

 

Протокол №__від “__”___20__р. Голова комісії_______ Л.О. Хотенюк

 


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича - Сагайдачного

Коледж морського і річкового флоту

Затверджую: Заступник директора з НР _____________ Т.В.Бабік “___”____________20__ р.

 


Тестове завдання до білету №10

з дисципліни «Організація виробництва»

 

Т1. Підставою для проведення дослідно-конструкторських робіт є …

а) результати науково-дослідницьких робіт;

б) технічна пропозиція;

в) технічне завдання.

 

Т2. До оборотних фондів на виробництві належать:

а) робочі машини та механізми;

б) виробничі споруди та будівлі, господарський інвентар;

в) витрати майбутніх періодів, незавершене виробництво;

г) готова продукція на складі та в шляху, грошові кошти підприємства.

 

Т3. Вид трудової діяльності, здійснення якої потребує відповідних спеціальних знань і практичних навичок, називається:

а) професією; в) кваліфікацією;

б) спеціальністю; г) категорією.

 

Т4. Які витрати потрібно додати до виробничої собівартості продукції, щоб отримати повну собівартість:

а) загальнозаводські; в) цехові;

б) на сировину, матеріали, паливо; г) позавиробничі.

 

Т5. Функція стратегічного планування – це головна функція

а) директора з питань економіки; в) директора з питань виробництва;

б) генерального директора; г) директора з питань маркетингу.

 

Викладач-екзаменатор__________В.В.Цирюк

 

Схвалено на засіданні циклової комісії «Економіки та менеджменту»

 Протокол №__від “__”___20__р. Голова комісії_______ Л.О. Хотенюк

 

 


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича - Сагайдачного


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал