Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Завдання дослідження.


КУРСОВА РОБОТА

з історії зарубіжної літератури
на тему:

«Жанрово-стильові особливості англійської літературної казки доби романтизму на прикладі казки Дж. Рескіна «Король Золотої Ріки»»

 

Студентки ІV курсу групи Мла 06-11
напряму підготовки германська філологія
спеціальності англійська мова та література
Cахарук Юлії Володимирівни
Керівник
Національна шкала
Кількість балів: Оцінка: ЄКТС
Члени комісії

м. Київ – 2014 рік


Зміст

Вступ. 3

Розділ І. ЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ КАЗКИ ДОБИ РОМАНТИЗМУ.. 5

1.1. Зародження авторської казки та її розвиток. 5

1.2. Риси «просвітницького героя» та їх запозичення в літературну казку доби Романтизму. 10

Розділ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ ПОВІСТІ ДЖОНА РЕСКІНА «КОРОЛЬ ЗОЛОТОЇ РІКИ» 15

Підрозділ 2.1: Часопросторові характеристики казки. 15

Підрозділ 2.2: Система персонажів казки. 21

Висновки. 27

Summary. 30

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 31


Вступ

Роль казки у вихованні людини важко переоцінити. На основі казок виховуються цілі покоління. Казка є джерелом мудрості та досвіду, моральних цінностей та норм поведінки. Жанр казки присутній у всіх народах. Казка цінна не лише тим, що вона виховує покоління, але й відображає традиції та побут народу, його культуру та історію. Казка несе інформацію про народ та його світоглядну специфіку.

Актуальність дослідження. Вивченню літературної казки, яка зароджується в добу романтизму, приділяли менше уваги ніж народній та фольклорній. Саме тому, актуальністьнашого дослідження зумовлена необхідністю робіт, що досліджують англійську літературну казку загалом та її жанрово-стильові особливості в добу романтизму.

Ступінь розробленості. Найвідомішими дослідниками казки, переважно народної (традиційної) у вітчизняному літературознавстві вважаються Л. Брауде, Л.І. Скуратовська, Т. Г. Леонов, М. Липовецький. Та провідна роль у дослідженні казки належить В.А. Бахтіну та В.Я. Проппу. Серед британських літературознавців, які досліджували поетику чарівної казки, виділяють роботи Дж.Р.Р. Толкіена. Що до досліджень англійської літературної казки, то варто згадати роботи І.С. Матвеева, І.В. Цикушева, А. Хейна, П. Рузвела. Однак, досліджень літературної казки в контексті доби романтизму майже немає. Малий ступінь вивчення її жанрової специфіки та відмінностей від літературної казки інших епох.

Об’єкт дослідження. Особливості англійської літературної казки доби романтизму на основі аналізу дитячої казки Дж. Рескіна «Король Золотої Ріки».

Предмет дослідження. Жанрово-стильова своєрідність англійської літературної казки доби романтизму.

Мета дослідження. Дослідити жанрово-стильову і поетикальну специфіку дитячої літературної казки доби романтизму та вплив ідей просвітництва на її розвиток.

Завдання дослідження.

· Розглянути загальні етапи становлення літературної казки та вплив літературних течії на її розвиток.

· Дослідити основні риси «просвітницького героя» та проаналізувати його вплив на формування персонажів у творах доби романтизму.

· На основі досліджуваної казки визначити особливості хронотопів літературної казки.

· На основі досліджуваної казки визначити особливості структури персонажів та їх мотивної організації в англійській літературній казці доби романтизму.

Теоретико-методологічна основа дослідження. Під час дослідження англійської літературної казки доби романтизму були використані такі основні методи наукового дослідження як: опис, компаративний аналіз, компонентний аналіз, аналіз наукової, методичної та художньої літератури. Для дослідження літературної казки ми використовували за основу роботи таких літературознавців, як: Бахтіна, М.Н. Липовецкого, Парсамова, Л.І. Скуратовскої, Н.Н Мамаєва та ін. В ході дослідження ми використовували висновки із дисертацій Ю.В. Проценко та О.В. Сорокотенко.

Структура курсової роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків і списку використаної літератури.

У першому розділі роботи подані загальні теоретичні положення та етапи становлення літературної казки, її спільні та відмінні риси з народною, також зазначено як доба просвітництва вплинула на авторську казку доби романтизму.

У другому розділі, розкриваються особливості хронотопу і системи персонажів в англійській літературній казці на основі казки Дж. Рескіна «Король Золотої Ріки».© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.