Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Позитивна економічна теорія – частина економічної теорії, що вивчає та пояснює економічні факти, події, процеси та встановлює зв’язки між ними.
Нормативна економічна теорія – частина економічної теорії, що надає поради щодо того якою економіка повинна бути, яким чином потрібно проводити економічну політику, управляти економікою.

Традиційно економічну теорію розподіляють на наступні складові:

Мікроекономіка – наука, що вивчає діяльність економічних агентів (людей, підприємств та ін.) в ході їх економічної діяльності.

Макроекономіка – наука, що вивчає функціонування економіки в цілому, сукупність економічних явищ та процесів, як правило у масштабах національної економіки.

Політична економія – наука, що вивчає виробничі відносини та закони, що керують їх історичним розвитком.

Історія економічних вчень – наука, що вивчає історичний розвиток економічної теорії.

 

Як і будь-якій іншій науці, економічній теорії власна наявність законів, категорій, принципів та методів.

Економічні закони - об'єктивні, стійкі, постійні зв'язки, що повторюються, взаємозалежності між економічними процесами і явищами.

Економічні категорії - це наукові абстракції, в яких розкриваються реально існуючі економічні процеси.

Згідно із Грегорі Менкью (1958) принципи на яких базується економічна теорія виглядають наступним чином:

1. Обирає людина.

2. Вартість будь-чого є вартістю того від чого ми вимушені відмовитися заради отримання бажаного.

3. Раціональна людина мислить в термінах граничних змін.

4. Людини реагує на стимули.

5. Торгівля є благом для кожного.

6. Зазвичай, ринок – найкращий засіб організації економічної діяльності.

7. Іноді влада може позитивно вплинути на ринок.

8. Рівень життя населення визначається можливістю країни виробляти товари та послуги.

9. Ціни зростають тоді, коли уряд друкує занадто багато грошей.

10. У короткостроковій перспективі суспільство повинно здійснити вибір між інфляцією та безробіттям.

Методи пізнання економічних процесів підрозділяються на дві групи: емпіричні та теоретичні.

Емпіричні методи - полягають в зборі фактів, обліку всіх змін, що відбуваються з ними, в їх угрупуванні, математико-статистичній обробці.

Теоретичні методи - засіб проникнення в глибинну суть досліджуваних явищ, розкриття законів їх функціонування і розвитку.

Для вивчення свого предмету економічна теорія використовує загальнофілософські і специфічно-економічні методи пізнання.

Загальнофілософські методи:

1. Метод формальної логіки припускає вивчення явищ у використанням понять, думок, гіпотез, висновків. Елементи методу:

- аналіз і синтез;

- індукція і дедукція;

- аналогія і антиномія.

2. Метод діалектичний припускає вивчення явищ в їх розвитку, взаємозв'язку і взаємозалежності. Елементи методу:- метод наукової абстракції;

- поєднання історичного і логічного.

Специфічно-економічні методи: статистичний метод, метод економічного експерименту, метод економіко-математичного моделювання, метод нормативного і позитивного аналізу.

 

Функції економічної теорії:

- пізнавальна (вивчення виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ і послуг, розкриття законів й тенденції економічного розвитку);

- методологічна (обґрунтовує методологічні принципи вивчення економічних процесів, є базою для інших економічних дисциплін);

- критична (виявленні досягнень і недоліків різних форм виробництва);

- ідеологічна (формує певний тип економічного мислення);

- прогностична (розробка наукових прогнозів, виявлення перспектив суспільного розвитку);


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал