Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Номенклатурний список агровиробничих груп грунтів України


Дерново-підзолисті грунти

1. Дерново-прихованопідзолисті і дернові слаборозвинені грунти на
перевіюваних пісках.

2. Дерново-підзолисті переважно малорозвинені щебенюваті грунти з плямами
елювію масивно-кристалічних порід (30-50%).

3. Дерново-підзолисті грунти, підстелені елювієм масивно-кристалічних порід на
глибині 0, 5-1, 0 м.

4. Дерново-підзолисті дефльовані грунти.

5. Дерново-підзолисті та дернові неоглеєні і глеюваті грунти на піщаних
відкладах.

6. Дерново-підзолисті неоглеєні грунти на супіщаних відкладах та підстелені
мореною, суглинками та елювієм масивно-кристалічних порід глибше 1 м.

7. Дерново-підзолисті неоглеєні грунти на суглинкових відкладах.

8. Дерново-підзолисті глеюваті грунти на супіщаних відкладах.

9. Дерново-підзолисті глеюваті грунти на суглинкових відкладах.

10. Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові глеюваті і неоглеєні грунти
підстелені карбонатними породами з глибини 0, 5-1, 5 м.

11. Дерново-підзолисті неоглеєні грунти в поєднанні з сильно-глейовими та
лучно-болотними або болотними грунтами (10-30%).

12. Дерново-підзолисті неоглеєні і глеюваті грунти у поєднанні з
сильноглейовими та лучно-болотними або болотними грунтами (30-50%).

13. Підзолисто-дернові грунти.

14. Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові глейові грунти.

15. Дерново-підзолисті сильноглейові грунти.

16. Дерново-підзолисті глейові грунти у поєднанні з лучно-болотними або
болотними грунтами (10-30%).

17. Дерново-підзолисті глейові грунти у поєднанні з лучно-болотними або
болотними грунтами (30-50%).

18. Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові поверхнево-глеюваті грунти.

19. Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові поверхнево-глейові грунти.

20. Дерново-підзолисті оглеєні засолені грунти.

21. Дерново-підзолисті слабозмиті грунти.

22. Дерново-підзолисті середньозмиті грунти.

23. Дерново-підзолисті сильнозмиті грунти.

24. Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні слабозмиті грунти.

25. Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні середньозмиті грунти.

26. Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні сильнозмиті грунти.

27. Дерново-підзолисті глейові осушені грунти.

28. Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні осушені грунти.

Опідзолені грунти

29. Ясно-сірі і сірі опідзолені грунти.

30. Ясно-сірі і сірі опідзолені грунти на лесах, підстелені елювієм щільних
карбонатних порід на глибині 0, 5-1, 0 м.

31. Ясно-сірі і сірі опідзолені грунти на лесах, підстелені пісками і супісками.

32. Ясно-сірі і сірі опідзолені неоглеєні і глеюваті грунти на щільних глинах.

33. Ясно-сірі і сірі опідзолені глеюваті грунти.

34. Ясно-сірі опідзолені оглеєні засолені грунти.

35. Ясно-сірі і сірі опідзолені поверхнево-оглеєні грунти.

36. Ясно-сірі і сірі опідзолені глейові грунти.

37. Ясно-сірі і сірі опідзолені слабозмиті грунти.

38. Ясно-сірі і сірі опідзолені середньозмиті грунти.

39. Ясно-сірі і сірі опідзолені сильнозмиті грунти.

40. Темно-сірі опідзолені та слабореградовані грунти.

41. Чорноземи опідзолені і слабореградовані та темно-сірі сильнореградовані
грунти.

42. Темно-сірі опідзолені та реградовані і чорноземи опідзолені і
слабореградовані, підстелені на глибині 0, 5-1, 0 м елювієм щільних
карбонатних порід.

43. Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені на лесах, підстелені пісками і
супісками.

44. Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені на щільних глинах та на лесових
породах, підстелених з глибини 0, 5-1, 0 м щільними глинами.

45. Темно-сірі опідзолені та чорноземи опідзолені глеюваті.

46. Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені глейові.

47. Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені поверхнево-глеюваті.

48. Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені поверхнево-глейові.

49. Темно-сірі опідзолені і реградовані грунти та чорноземи опідзолені і
реградовані слабозмиті.

50. Темно-сірі опідзолені і реградовані грунти та чорноземи опідзолені і
реградовані середньозмиті.

51. Темно-сірі опідзолені і реградовані грунти та чорноземи опідзолені і
реградовані сильнозмиті.

Чорноземи типові

52. Чорноземи типові слабогумусовані та їх комплекси з осолоділими грунтами до
30%.

53. Чорноземи типові малогумусні та чорноземи сильнореградовані.

54. Чорноземи типові середньогумусні.

55. Чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані слабозмиті.

56. Чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані середньозмиті.

57. Чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані сильнозмиті.

Чорноземи звичайні на лесах

58. Чорноземи звичайні середньогумусні глибокі.

59. Чорноземи звичайні малогумусні глибокі та їх залишково- і слабо-
солонцюваті відміни.

60. Чорноземи звичайні середньогумусні і малогуусні та їх залишково- і
слабосолонцюваті відміни.

61. Чорноземи звичайні малогумусні неглибокі та їх залишкові слабосолонцюваті
відміни.

62. Чорноземи звичайні в комплексі з солонцями степовими (10-30%)

63. Чорноземи звичайні лугуваті.

64. Чорноземи звичайні вторинно-солонцюваті.

65. Чорноземи звичайні слабозмиті.

66. Чорноземи звичайні середньозмиті.

67. Чорноземи звичайні сильнозмиті.

68. Чорноземи звичайні слабодефльовані.

69. Чорноземи звичайні середньо- і сильнодефльовані.

70. Чорноземи звичайні з плямами чорноземів звичайних середньо- і
сильносолонцюватих більше 30%.

Чорноземи південні на лесах

71. Чорноземи південні та їх слабо- і залишково-солонцюваті відміни.

72. Чорноземи південні та їх слабо- і залишково-солонцюваті відміни в комплексі
з солонцями степовими (10-30%).

73. Чорноземи південні солонцюваті в комплексі з солонцями степовими (30-
50%).

74. Чорноземи південні слабозмиті.

75. Чорноземи південні середньозмиті.

76. Чорноземи південні сильнозмиті.

77. Чорноземи південні слабодефльовані.

78. Чорноземи південні середньо- і сильнодефльовані.

79. Чорноземи південні вторинно-осолонцьовані.

80. Чорноземи південні вторинно-підтоплені.

81. Чорноземи південні вторинно-підтоплені в комплексі з засоленими їх
відмінами.

Чорноземи на щільних глинах

82. Чорноземи на щільних глинах несолонцюваті і слабосолонцюваті.

83. Чорноземи солонцюваті на щільних глинах у комплексі з солонцями
степовими (10-30%).

84. Чорноземи солонцюваті на щільних глинах у комплексі з солонцями
степовими (30-50%).

85. Чорноземи несолонцюваті і слабосолонцюваті на щільних глинах слабозмиті.

86. Чорноземи несолонцюваті і слабосолонцюваті на щільних глинах
середньозмиті.

87. Чорноземи несолонцюваті і слабосолонцюваті на щільних глинах сильнозмиті.

88. Чорноземи середньо- і сильносолонцюваті на щільних глинах.

89. Чорноземи середньо- і сильносолонцюваті на щільних глинах слабозмиті.

Додаток С Номенклатурний список агровиробничих груп грунтів України

90. Чорноземи середньо- і сильносолонцюваті на щільних глинах середньозмиті.

91. Чорноземи середньо- і сильносолонцюваті на щільних глинах сильнозмиті.

Чорноземи на пісках

92. Чорноземи на пісках незмиті та слабозмиті.

93. Чорноземи на пісках середньо- та сильнозмиті.

94. Чорноземи на пісках дефльовані.

Чорноземи і дернові грунти на елювії щільних порід

95. Чорноземи переважно щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків,
сланців, магматичних порід).

96. Чорноземи переважно щебенюваті слабозмиті на елювії щільних порід
(пісковиків, сланців, магматичних порід).

97. Чорноземи щебенюваті середньозмиті та дернові щебенюваті на елювії
щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід).

98. Чорноземи щебенюваті сильнозмиті та дернові щебенюваті на елювії щільних
порід (пісковиків, сланців, магматичних порід).

99. Чорноземи переважно щебенюваті на елювії щільних карбонатних порід
(щільна порода на глибині 50-150 см).

 

100. Чорноземи щебенюваті на елювії щільних карбонатних порід (щільна
порода - глибше 150 см).

101. Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних карбонатних порід
(щільна порода на глибині 50-150 см).

102. Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних карбонатних порід
(щільна порода - глибше 150 см).

103. Чорноземи щебенюваті середньозмиті і дернові щебенюваті грунти та
елювії щільних карбонатних порід.

104. Чорноземи щебенюваті сильнозмиті та дернові слаборозвинені грунти на
елювії щільних карбонатних порід.

105. Чорноземи щебенюваті та дернові щебенюваті грунти на елювії щільних
карбонатних порід слабодефльовані.

106. Чорноземи щебенюваті та дернові щебенюваті грунти на елювії щільних
карбонатних порід середньо- і сильнодефльовані.

Каштанові грунти

107. Темно-каштанові і слабосолонцюваті грунти.

108. Темно-каштанові солонцюваті грунти у комплексі з солонцями (10-30%).

109. Темно-каштанові солонцюваті грунти у комплексі з солонцями (30-50%).

110. Темно-каштанові слабозмиті грунти.

111. Темно-каштанові середньо- і сильнозмиті грунти.

112. Темно-каштанові слабодефльовані грунти.

113. Темно-каштанові середньо- і сильнодефльовані грунти.

114. Каштанові солонцюваті грунти.

115. Каштанові солонцюваті грунти у комплексі з солонцями (10-30%).

116. Каштанові солонцюваті грунти у комплексі з солонцями (30-50%).

117. Темно-каштанові та каштанові плантажовані грунти.

118. Темно-каштанові та каштанові вторинно-осолонцьовані грунти.

119. Темно-каштанові та каштанові грунти вторинно-підтоплені.

120. Темно-каштанові та каштанові грунти вторинно-підтоплені в комплексі з
їх засоленими відмінами.

Лучно-чорноземні і лучно-каштанові

121. Лучно-чорноземні грунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни.

122. Лучно-чорноземні слабосолонцюваті солончакуваті грунти.

123. Лучно-чорноземні слабосолонцюваті солончакові грунти.

124. Лучно-чорноземні грунти та їх слабосолонцюваті відміни у комплексі з
солонцями (10-30%).

125. Лучно-чорноземні середньо- і сильносолонцюваті солончакові грунти.

126. Лучно-чорноземні солонцюваті солончакові грунти в комплексі з
солонцями (10-30%).

127. Лучно-чорноземні солонцюваті солончакові грунти в комплексі з
солонцями (30-50%).

128. Лучно-каштанові солонцюваті грунти.

129. Лучно-каштанові солонцюваті грунти з плямами солончакових їх відмін
(10-30%).

130. Лучно-каштанові солонцюваті грунти з плямами солончакових їх відмін
(30-50%).

131. Лучно-каштанові солонцюваті грунти в комплексі з солонцями (10-30%).

132. Лучно-каштанові солонцюваті грунти в комплексі з солонцями (30-50%).

Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні грунти

133. Лучні, чорноземно-лучні та каштаново-лучні грунти та їх
слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни.

134. Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні несолонцюваті і
слабосолонцюваті засолені грунти.

135. Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні середньо- і сильносолонцюваті
засолені грунти.

136. Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні слабосолонцюваті і засолені
грунти в комплексі з солонцями (10-30%).

137. Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні середньо- і сильносолонцюваті
і засолені грунти в комплексі з солонцями (10-30%).

138. Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні солонцюваті і засолені грунти
в комплексі з солонцями (30-50%).

139. Мочаристі і мочарні незасолені грунти та поєднання з їх переважанням.

140. Мочаристі і мочарні засолені грунти та поєднання з їх переважанням.

Болотні грунти

141. Лучно-болотні, мулувато-болотні і торфувато-болотні неосушені грунти.

142. Лучно-болотні, мулувато-болотні і торфувато-болотні осушені грунти.

143. Лучно-болотні, мулувато-болотні і торфувато-болотні солончакові

Додаток С Номенклатурний список агровиробничих груп грунтів України

неосушені грунти.

144. Лучно-болотні, мулувато-болотні і торфувато-болотні солонцювато-
солончакові осушені грунти.

145. Торфово-болотні грунти і торфовища мілкі неосушені.

146. Торфово-болотні грунти і торфовища мілкі осушені.

147. Торфово-болотні грунти і торфовища мілкі, підстелені пісками, неосушені.

148. Торфово-болотні грунти і торфовища мілкі, підстелені пісками, осушені.

149. Торфово-болотні грунти і торфовища мілкі, підстелені лучним мергелем,
осушені.

150. Торфовища середньоглибокі і глибокі слабо- і середньорозкладені,
неосушені.

151. Торфовища середньоглибокі і глибокі слабо- і середньорозкладені,
осушені.

152. Торфовища середньоглибокі і глибокі сильнорозкладені, неосушені.

153. Торфовища середньоглибокі і глибокі сильнорозкладені, осушені.

154. Торфово-болотні грунти і торфовища солончакові неосушені.

155. Торфово-болотні грунти і торфовища солонцювато-солончакові осушені.

156. Болотні грунти і торфовища у поєднанні з дерново-підзолистими грунтами
(10-30%).

157. Болотні грунти і торфовища у поєднанні з дерново-підзолистими грунтами
(30-50%).

158. Торфові грунти верхових та перехідних боліт.

Солонці і солончаки

159. Солонці лучно-степові глибокі.

160. Солонці лучно-степові неглибокі та середньо-глибокі солончакуваті.

161. Солонці лучно-степові коркові та неглибокі солодовозасолені.

162. Солонці лучні глибокі солончакові.

163. Солонці лучні неглибокі і середньоглибокі солончакові.

164. Солончаки та їх комплекси з сильнозасоленими грунтами.

165. Лучно-чорноземні, лучні і дернові глейові середньо- і сильноосолоділі
грунти та солоді.

Подові грунти

166. Лучно-чорноземні глеюваті і глейові подові грунти.

167. Лучно-каштанові глеюваті і глейові подові грунти.

168. Лучно-каштанові глейові солончакові грунти.

169. Лучно-каштанові глейові солончакові грунти подів в комплексі з
солонцями солончаковими (10-30%).

170. Лучно-каштанові глейові солончакові грунти подів в комплексі з
солонцями солончаковими (30-50%).

171. Дернові грунти осолоділі та глеєсолоді подів.

172. Дернові глеєві солончакові грунти подів.

173. Чорноземно-лучні солонцюваті оглеєні та каштаново-лучні солонцюваті
оглеєні солончакуваті і солончакові грунти подів в комплексі з солонцями
солончаковими (10-30%).

Додаток С Номенклатурний список агровиробничих груп грунтів України

174. Чорноземно-лучні солонцюваті оглеєні та каштаново-лучні солонцюваті
оглеєні солончакуваті і солончакові грунти подів в комплексі з солонцями
солончаковими (30-50%).

Дернові грунти на водно-льодовикових, делювіальних, давньоалювіальних, сучасних алювіальних і морських відкладах

175. Дернові неглибокі глеюваті грунти.

176. Дернові глибокі неоглеєні і глеюваті грунти та їх опідзолені відміни.

177. Дернові неглибокі глейові грунти.

178. Дернові глибокі глейові грунти та їх опідзолені відміни.

179. Дернові глейові осушені грунти.

180. Дернові опідзолені поверхнево-оглеєні грунти.

181. Дернові глейові карбонатні грунти.

Буроземно-підзолисті, дерново-буроземні і бурі гірські грунти

182. Буроземно-підзолисті, дерново-буроземно-підзолисті неоглеєні і глеюваті
незмиті і слабозмиті фунти.

183. Буроземно-підзолисті, дерново-буроземно-підзолисті, бурі гірсько-лісові
опідзолені глейові та поверхнево-оглеєні незмиті і слабозмиті грунти.

184. Буроземно-підзолисті, дерново-буроземно-підзолисті середньозмиті та
сильнозмиті грунти.

185. Дерново-буроземні та лучно-буроземні грунти на алювіальних і
делювіальних відкладах.

186. Дерново-буроземні та лучно-буроземні глейові грунти на алювіальних і
делювіальних відкладах.

187. Дерново-буроземні та лучно-буроземні неглибокі грунти підстелені
ріняками.

188. Дерново-буроземні і дернові слаборозвинені ріняково-щебенюваті.

189. Бурі гірсько-лісові, гірсько-лучні та дерново-буроземні щебенюваті грунти
полонинського поясу (вище 1100 м над рівнем моря).

190. Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі
щебенюваті грунти помірно холодного поясу (від 800 до 1100 м над рівнем
моря).

191. Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі
щебенюваті грунти прохолодного поясу (від 500 до 800 м над рівнем моря).

192. Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі
щебенюваті грунти помірного поясу (від 250 до 500 м над рівнем моря).

193. Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі
щебенюваті грунти теплого поясу (до 250 м над рівнем моря).

194. Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі
щебенюваті слабозмиті грунти помірно-холодного поясу (800-1100 м над
рівнем моря).

195. Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі
щебенюваті слабозмиті грунти прохолодного поясу (від 500 до 800 м над
рівнем моря).

196. Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі

Додаток С Номенклатурний список агровиробничих груп грунтів України

щебенюваті слабозмиті грунти помірного поясу (від 250 до 500 м над рівнем моря).

197. Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі
щебенюваті слабозмиті грунти теплого поясу (до 250 м над рівнем моря).

198. Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні неглибокі щебенюваті і
кам'янисті грунти.

199. Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні щебенюваті і кам'янисті
середньо- і сильнозмиті грунти.

200. Бурі гірські остеповілі щебенюваті грунти на карбонатних породах.

201. Бурі гірські остеповілі щебенюваті грунти на безкарбонатних породах.

202. Бурі гірські остеповілі щебенюваті середньо- та сильнозмиті грунти.

Коричневі грунти і передгірські чорноземи

203. Коричневі щебенюваті грунти Південного узбережжя Криму з глибиною
залягання щільної породи 50-100 см.

204. Коричневі щебенюваті грунти Південного узбережжя Криму з глибиною
залягання щільної породи понад 100 см.

205. Коричневі щебенюваті грунти та передгірські чорноземи Західного і
Східного Передгір'я.

206. Передгірські чорноземи слабозмиті подекуди щебенюваті.

207. Передгірські чорноземи середньо- і сильнозмиті переважно щебенюваті.

Намиті грунти

208. Намиті опідзолені і дерново-підзолисті неоглеєні і глеюваті грунти.

209. Намиті чорноземи і лучно-чорноземні грунти.

210. Намиті лучні.

211. Рекультивовані грунти з насипним гумусовим шаром.

212. Рекультивовані грунти без насипного гумусового шару.

213. Рекультивовані торфові грунти.

214. Грунти рисових чеків.


Виходи порід і розмиті грунти

215. Розмиті грунти і виходи рихлих (піщаних і лесовидних) порід.

216. Розмиті грунти і виходи дочетвертинних глин.

217. Розмиті грунти і виходи елювію щільних карбонатних порід.

218. Розмиті грунти і виходи елювію магматичних та метаморфічних порід і
пісковиків.

 

219. Сучасні руслові відклади.

220. Зольники.

221. Комплекси деформованих грунтів на ділянках активних зсувів.

222. Комплекси деформованих грунтів на ділянках пасивних зсувів.

До шифру агровиробничих груп грунтів додаються певні літери, які позначають певний механічний склад і скелетність:

а-піщані

б-глинисто-піщані

в-супіщані г-легкосуглинкові

д-середньосуглинкові

е-важкосуглинкові

л-легкоглинисті

є-сєредньо- та важкоглинисті

ж-середньощебенюваті з-сильнощебенюваті к-кам'янисті

Додаткові позначення

29 - світлосірі опідзолені грунти

49 - темно-сірі опідзолені слабозмиті грунти

50 - темно-сірі опідзолені середньозмиті грунти

51 — темно-сірі опідзолені сильнозмиті грунти
111 — темно-каштанові сильнозмиті грунти

133-138 - перед назвою відповідних агрогруп додається " заплавні" 210 - перед назвою відповідних агрогруп додається " заплавні" 141-155 - перед назвою відповідних агрогруп додається " заплавні"

181 - те ж, але додаткові групи вводяться тільки для господарств зони
Полісся

141 - лучно-болотні грунти

141 - заплавні лучно-болотні грунти

143 - лучно-болотні солончакові грунти

143 - заплавні лучно-болотні солончакові грунти

182 - буроземно-підзолисті слабозмиті грунти

183 - буроземно-підзолисті глейові та поверхнево-оглеєні слабозмиті
грунти

184 - буроземно-підзолисті сильнозмиті грунти


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.