Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Глава 22. 31. Боденгаузен Г. Парижская конвенция по охране промышлен-


31. Боденгаузен Г. Парижская конвенция по охране промышлен-

ной собственности: Комментарий. — М., 1977; Богуславский М М Вопросы авторского права в международных отношениях — М., 1973; Його ж: Международные соглашения в области изобретений и товарных знаков. — М., 1964; Його ж: Патентные вопросы в международных отношениях. — М , 1962; Матвеев Ю. Г Международные конвенции по авторскому праву. — М., 1978; Його ж: Международная охрана авторских прав. — М., 1987; Международная охрана промышленной собственности. Парижская конвенция. — <• М., 1967; Тимофеенко Л. П Интеллектуальная собственность: проблемы правовой охраны и использования. — К., 1996; Підопригора О. А , Підопригора О. О. Право інтелектуальної власності України: Навч посібн. для студентів юрид. вузів і фак. ун-тів. — К , 1998; Капица В. М. Интеллектуальная собственность в Украине: права автора, организации, государства. — К, 1995.

32. Закони України. Міжнародні договори України. — К., 1998. —

Т. 14. — С. 467—492.


ДОДАТКИ

Додаток 1

Відмінності національного і міжнародного

права

Додаток 2

Участь України як члена ООН

у міжурядових міжнародних організаціях

і їх органах

Додаток З

Перелік держав, які визнали Україну

як незалежну державу і встановили з нею

дипломатичні відносини

(за станом на 7 липня 1997 р.)

Додаток 4

Основні напрями зовнішньої політики. Загальна концепція зовнішньої політики

Додаток 5

Механізм (зміст процесу) імплементації

норм міжнародного права.

Принципи міжнародного права Додаток 6

Види міжнародної відповідальності держав Додаток 7

Принципи міжнародного гуманітарного права

Додаток 8

Принципи міжнародного гуманітарного права

Додаток 9

Міжнародні економічні організації


Додаток 1 Відмінності національного і міжнародного права

 

 

Розглядувана сфера . з- *. Система права
Національне право Міжнародне право
Спосіб утворення норм ? 5 '• Законодавчі та інші органи держави Держави та інші суб'єкти міжнародного права
Суб'єкт права 5 < Фізичні та юридичні особи, органи держави Суверенні держави, міжнародні (міждержавні) організації, державоподібні утворення
Предмет регулювання Різновиди суспільних відносин, дій індивідів, колективів людей у державі Міжнародні (міждержавні) відносини
Соціальна сутність Соціальна сутність держави Загальнодемократичний характер норм
Способи функціонування Судові, виконавчі органи Механізм міжнародно-правового регулювання

Додаток 2

Участь України як члена ООН у міжурядових міжнародних організаціях та їх органах « -^w.^oaf^-. I 

№ п/п Назва міжнародних організацій і їх органів Періодичність сесій Характер членства і дата участі України
1 . Міжнародні організації системи ООН
1. Організація Об'єднаних Націй: Регулярні сесії Генеральної Асамблеї ООН проводяться 1 раз на рік. Відбуваються також спеціальні і надзвичайні сесії Генеральної Асамблеї Членство — постійне. Є членом з 1945 р. ^ ї!
1.1. Комісія з роззброєння Збирається в міру необхідності Членство — постійне. Є членом з 1959 р.
1.2. Статистична комісія Сесія 1 раз на 2 роки Склад комісії — виборний. Є членом з 1946 р. У 1967 р. обрана членом Комісії на 4 роки
1.3. Комісія у справах народонаселення Сесія 1 раз на 2 роки Склад комісії — виборний. Є членом з 1946 р. У 1967 р. обрана членом Комісії на 4 роки
1.4. Комісія з прав людини Сесія 1 раз на рік Склад комісії — виборний. Є членом з 1946 р. У 1968 р. переобрана на 3 роки

1.5. Європейська економічна комісія (ЄЕК) Сесія 1 раз на рік Членство — постійне. Члени-країни Європи (за винятком тодішньої Німецької Демократичної Республіки) і США. Є членом з 1947 р.
1.6. Міжнародний суд ДІЄ ПОСТІЙНО .'*> 4 Участь у Статуті Суду — постійна. Є учасницею з 1945 р. Громадяни кожної держави— учасниці Статуту можуть бути обрані до Суду, що складається з 15 членів. 3 1961 р. по 1970 р. членом Суду був академік АН України В. М. Корецький
1.7. Консультативна група ООН із запобігання злочинності і режиму для правопорушників Сесія 1 раз на рік Членство в Консультативній групі — постійне з 1968 р.
1.8. Програма розвитку ООН (ПРООН) Конференції для оголошення внесків проводяться 1 раз на рік Бере участь з 1954 р.
1.9. Дитячий фонд ООН Періодичні сесії Робить внески до нього з 1958 р.
1.10. <омітет з розгляду питання про встановлення дати і місця проведення Конференції для перегляду Статуту ООН Збирається в міру необхідності Членами його є всі держави— члени ООН відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН 992 (X) від 21 листопада 1955 р.

 1.11. Конференція Об'єднаних Націй Із питань торгівлі і розвитку (ЮНКТАД) Конференції збираються відповідно до її рішень. Перша Конференція відбулася в 1964 р. у Женеві, друга — в 1968 р. у Нью-Делі Членство — постійне. Врала участь у Конференціях 1964 і 1968 pp.
1.12. Організація Об'єднаних Націй промислового розвитку (ЮНІДО) Головним органом є Рада ЮНІДО, що скликає свою сесію 1 раз на рік Членство — постійне. Є членом з 1966 р.
2. Всесвітня метеорологічна організація (ВМО): Конгреси проводяться 1 раз на 4 роки Членство — постійне. Є членом з 1948 р.
2.1. Європейська регіональна асоціація ВМО Проводить сесії в міру необхідності Членами є країни Європи. Україна — з 1958 р.
2.2. Технічна комісія синоптичної метеорології Проводить сесії в міру необхідності Членство — факультативне. Є членом з 1948 р.
2.3. Технічна комісія з питань сільськогосподарської метеорології Проводить сесії в міру необхідності Членство — факультативне. Є членом з 1948 р.
3. Міжнародний союз електрозв'язку (МСЭ): Повноважна конференція проводиться 1 раз на 5 років Членство — постійне. Є членом з 1948 р.
3.1. Міжнародний консультативний комітет у справах телеграфії і телефонії Пленарне засідання проводиться 1 раз на 3 роки Членство — постійне. Є учасницею з 1948 р.
3.2. Міжнародний консультативний комітет у справах радіо Пленарне засідання проводиться 1 раз на 3 роки Членство — постійне. Є членом з 1948 р.

4. Всесвітній поштовий Союз ВПС): Всесвітній поштовий конгрес проводиться 1 раз на 5 років Членство — постійне. Є членом з 1949 р.
4.1. Консультативна комюія поштових досліджень Сесія проводиться в міру необхідності Членство — постійне. Є членом з 1 949 р.
5. Міжнародна організація праці (МОП): Генеральна конференція проводиться 1 раз на рік Членство — постійне. Є членом з 1954 р.
5.1. Комітет МОП з умов праці в чорній металургії Сесія проводиться 1 раз на 4—5 років Членський склад обирається. Є членом з 1959 р.
5.2. Комітет МОП з умов праці у вугільній промисловості Сесія проводиться 1 раз на 4—5 років Членський склад — виборний. __ __ Є членом з 1959 р.
53. Комітет МОП з умов праці в будівництві Сесія проводиться 1 раз на 4—5 років Вперше обрана до складу комітету в 1965 р. на 5 років
5.4. Комітет МОП з умов праці в металообробній промисловості Сесія проводиться 1 раз на 4—5 років Вперше обрана до складу Комітету . _ в 1965 р. на 5 років
6. Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки й культури (ЮНЕСКО): Генеральні конференції проводяться 1 раз на 2 роки Членство — постійне. Є членом з 1 954 р.
6.1. Міжурядова океанографічна КОМІСІЯ Сесія скликається 1 раз на рік Членство — постійне. Є членом з 1962 р.
6.2. Консультативний комітет МОК Сесія скликається 1 раз на рік Членський склад — виборний. Україна обрана в 1964 р.

 

6.3. Програма Міжнародного гідрологічного десятиліття Сесія скликається в міру необхідності Членство — факультативне Є членом з 1967 р.
7. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) Генеральна конференція скликається 1 раз на рік Членство — постійне. Є членом з 1957 р.
2. Міжурядові міжнародні організації, які не входять до системи ООН
1. Дунайська комісія Сесії проводяться 1 раз на рік. Інтереси УРСР представляв делегат від СРСР до 1991 р. Членство — постійне. Є членом комісії з 1948 р.
2. Міжнародне бюро виноградарства і виноробства Сесії проводяться в міру необхідності Членство — постійне. Є членом з 1960 р.
3. Міжнародне бюро виставок: Членство — постійне.   Є членом з 1960 р.
3.1. Комісія з регламенту Сесії проводяться в міру необхідності Склад — виборний. Обрана вперше в 1970 р. терміном на 2 роки
4. Постійна Палата Третейського суду Виділяє арбітрів, коли про це просять держави, між якими виникла суперечка Членство — постійне. Бере участь з 1962 р.
5. Міжнародна Організація радіо-I телебачення (ОРІТ) Регулярні сесії Загальних зборів ОРІТ скликаються 1 раз на 2 роки Членство — постійне. Є членом з 1960 р.

6. Інтербачення Періодичні сесії Членство — постійне. Є членом з 1970 р.
7. Всесвітня організація інтелектуальної власності Конференції проводяться 1 раз на 3 роки Членство — постійне. Обрана в 1968 р.
Комітет у справах ліквідації расової дискримінації Періодичні сесії Склад — виборний. Уперше обрана в 1968 р. І
9. Міжнародний Червоний Хрест Періодичні конференції Почала брати участь у конференціях із 1949 р

Додаток Зmylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал