Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Активті комплекстің теориясы(АКТ).
АКТ-ң негізгі теңдеуін қорытып шығару. Активтендіру энергиясы.

Элементар химиялық реакция жүргенде реакцияға түсетін заттар өздерінің негізгі энергетикалық күйінен қоздырылған күйге ауысады. Мұндай ауысу кезінде жүйедегі әрекеттесуші бөлшектердің потенциалдық энергиясы және әлгі әрекеттесетің бөлшектердің конфигурациясы өзгереді.

Мысалы, А+ ВС АВ+С реакциясы жүргенде, А және В атомдардың арақашықтығы азаяды, яғни олар бір-біріне жақындайды, ал бұған керісінше В және С атомдарының арасы алыстайды. Егер осы жүйедегі потенциалдық энергияның А-В және В-С атомдарының ара қашықтығы сәйкес тәуелділін кескіндейтін график тұрғызсақ және АВС бұрыш өлшемін тұрақтандырып қараса, онда потенциалдық энергияның беті деп аталатын фигура шығады.

Ондағы есептеулерге қарағанда, ВС байланысындағы энергия минимальды. Ал, егер А молекуласы ВС молекуласына жақындаса, араларындағы әсер артады. А,В,С молекулаларына сәйкес кеңістікте әрбір потенциалдық энергияға орай өз нүктелері болады және осы молекула өз нүктесіне орналасқанда

ғана активтенеді. Оны байланыс энергиясының максимал сәті дейді.

Әрекеттесетін заттардың осы максимумға сәйкес болатын аралық күйі ауыспалық күй немесе активтенген комплекс деп аталады. Активтелген комплекстің негізгі постулаты бойынша әрекеттесетің заттар әрқашан да осы

активтенген комплекспен теп-теңдікте болады. Олай болса бұл айтылғанға орай жоғарыдағы реакцияны былай өрнектеуге болады:

А+ ВС АВС АВ+С

Бақылау сұрақтары:

1.Химиялық кинетиканың негізгі түсініктері мен анықтамалары қандай?

2. Статикалық жағдайлардағы қайтымсыз реакциялардың кинетикасы.қалай өрнектеледі?

3. Реакциялардың ретін қандай әдістермен. Анықтайды?

4. Реакция жылдамдығына температураның әсері.қандай теңдеумен өрнектеледі? Гофф ережесінің мәні.

5. Аррениус теңдеуі, активтендіру энергиясы.дегеніміз не?

6. Активті қақтығысу теориясының мәні неде?

7. Жылдамдық константасы дегеніміз не?

8. Жылдамдықтың константасы бойынша реакцияның ретін қалай анықтауға болады?


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал