Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Додаток 2. 6. Розділ 1 + висновки по розділу 1

Вступ

6. Розділ 1 + висновки по розділу 1

7. Розділ 2 + висновки по розділу 2

8. Розділ 3 + висновки по розділу 3

Висновки

10. Список використаних джерел(зразок оформлення див. Додаток 4)

11. Додатки(зразок оформлення див. Додаток 5)

УВАГА!!!! Текст, виділений жовтим кольором, змінюється у кожній роботі.

Фрагмент, виділений червоним кольором, не заповнюються.

Текст, виділений зеленим кольором, змінюється для кожної спеціальності:

Напрям підготовки Спеціальність (магістри) Спеціальність (спеціалісти)
ВС 0303 «Журналістика та інформація» 8.03030301 «Видавнича справа та редагування» 7.03030301 «Видавнича справа та редагування»
Ж 8.03030101 «Журналістика» 7.03030101 «Журналістика»
Р 8.03030201 «Реклама» 7.03030201 «Реклама»
ЗГ 8.03030202 «Зв’язки з громадськістю» 7.03030202 «Зв’язки з громадськістю»
МВ 0302 «Міжнародні відносини» 8.03020101 «Міжнародні відносини» 7.03020101 «Міжнародні відносини»
ФП 0203 «Гуманітарні науки» 8.02030304 «Переклад» 7.02030304 «Переклад»
СОЦ 0301 «Соціально-політичні науки» 8.03010101 «Соціологія» 7.03010101 «Соціологія»

Додаток 1

Зразок оформлення титульної сторінки

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

 

Факультет: магістерської підготовки
Кафедра: журналістики і міжнародних відносин
Напрям підготовки: 0303 «Журналістика та інформація»
Спеціальність: 8.03030301 «Видавнича справа та редагування»

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

Безпаленко, д-р. філол. н., проф.

 

(підпис)

 

ДИПЛОМНА / МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА

 

на тему: ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА ТА МЕХАНІЗМУ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

 

Студента(ки) V курсу денної форми навчання групи Ж – 71м

Зеленюк Світлани Олександрівни

 

 

Керівник _____________________ Іванова Марія Петрівна

кандидат економічних наук, доцент

 

Розробник дипломної роботи_____________________ Зеленюк Світлана

Олександрівна

 

 

Київ-2016


Додаток 2

Зразок оформлення інформаційної карти

ЛИШЕ ДЛЯ МАГІСТРІВ

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

ДИПЛОМНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

 

Студента: Зеленюк Світлани Олександрівни

Факультет магістерської підготовки

Кафедра журналістики і міжнародних відносинСпеціальність 8.03030301 «Видавнича справа та редагування»

Тема роботи: «Обґрунтування загальної стратегії розвитку закладів ресторанного господарства та механізму її реалізації»

Керівник роботи: Іванова І.П., канд. економічних наук, доцент

Термін захисту_

Робота захищена з оцінкою: ___________________

Анотація

 

Дипломна магістерська робота присвячена проблемі удосконалення системи управління персоналом на підприємствах готельної сфери.

Робота складається із трьох розділів, десяти підрозділів, висновків, списку використаної літератури, додатків.

У роботі розглянуті теоретико-методологічні аспекти управління персоналом на підприємствах готельної сфери, завдання кадрової служби в забезпеченні конкурентоспроможності діяльності готелю.

За результатами досліджень системи управління персоналом готелю «Театральний» приведена загальна характеристика господарської діяльності, проаналізовано конкурентне середовище, організаційна структура управління готелем та управління персоналом готельного комплексу, досліджено ефективність ресурсного забезпечення щодо набору, відбору персоналу, системи адаптації працівників у готельному комплексі. Розроблено кадрову стратегію забезпечення розвитку готельного комплексу «Театральний».

Визначено методи відбору, добору, оцінки роботи персоналу в готелі та організації сучасних форм професійного навчання.

Удосконалена система мотивації в готельному комплексі «Театральний».

Розроблені методичні підходи до оцінки ефективності впровадження заходів удосконалення системи управління персоналом.Дипломна магістерська робота викладена на ___ сторінках загального тексту роботи, містить _____ таблиць, _____ рисунків, ____ додатків.

Ключові слова


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Підсумковий протокол IV-чемпіонату України з армспорту серед ветеранів 1965 р.н. та старших. | Současná státní příslušnost

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал