Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ДИПЛОМАТИЧНА ТА КОНСУЛЬСЬКА СЛУЖБА
1. Визначте, кому підпорядковуються почесні консули України?   а б в г  
а) президенту країни перебування б) МЗС країни перебування в) МЗС України г) дипломатичній місії  
2. Прийняття рішення про визнання іноземних держав згідно положень Конституції України належить до компетенції:   а б в г  
а) парламенту б)міністра закордонних справ в) президента г) глави уряду  
3. Визначте, якою діяльністю, згідно положень Віденської конвенції 1963 р., не мають права займатися консульські посадові особи в країні перебування.   а б в г  
а)громадською діяльністю б)комерційною діяльністю в) викладацькою діяльністю г) меценатством  
4. До якої категорії персоналу посольства належать працівники бухгалтерії?   а б в г  
а)обслуговуючого б)адміністративно-технічного в) дипломатичного г)допоміжного  
5. Визначте, яка із перерахованих функцій не входить до компетенції консульських установ.   а б в г  
а) розвиток політичних відносин з країною перебування б) захист прав юридичних осіб держави акредитації в) захист прав фізичних осіб країни акредитації г) здійснення нотаріальних дій  
6. Вкажіть, яким терміном в сучасній дипломатичній практиці визначаються переговори на найвищому рівні?   а б в г  
а) конференція б) раут в) саміт г) конгрес  
7. Визначте, в якій державі у 1589 році вперше було вжито термін «міністерство закордонних справ».   а б в г  
а) Великобританія б) Швеція в) Франція г) Пруссія  
8. За якої умови відбувається встановлення консульських відносин?   а б в г  
а) взаємної згоди зацікавлених держав б) за пропозицією однієї із зацікавлених держав в) за рішенням міжнародної організації г) за рекомендацією третьої держави  
9. Вкажіть назву міжнародного документу, в якому було здійснено поділ глав дипломатичних представництв на три класи.   а б в г  
а) кодекс Бустаманте б) Гаванська декларація в) Віденська конвенція 1961 року г) Аахенський протокол  
Визначте, хто може стати дуаєном консульського корпусу.   а б в г  
а) найбільш досвідчений глава консульської установи б) старший за консульським класом та датою отримання екзекватури в) старший за консульським класом та часом прибуття в країну г) старший за консульським класом та часом вручення вірчих грамот  
Дипломатичний ранг аташе згідно законодавства України присвоює:   а б в г  
а) президент б) парламент в)глава уряду г) міністр закордонних справ  
Визначте, ким підписується консульський патент в Україні.   а б в г  
а) президентом б) спікером в)главою уряду г) міністром закордонних справ  
Вкажіть всі форми визнання держав, що застосовуються в сучасній дипломатичній практиці.   а б в г  
а) де-факто б) де-юре в)де-факто, де-юре, ad hoc г) ad hoc  
Визначте, ким підписується консульський патент в США.   а б в г  
а) главою держави б) спікером в)главою уряду г) міністром закордонних справ  
Оголошення дипломатичного агента приватною особою в дипломатичній практиці визначається як:   а б в г  
а)дезавуювання б)дисмисл в)ротація г) денонсація  
Коли в посольствах виникли перші консульські відділи?   а б в г  
а) перша половина ХХ століття б) ХІХ століття в)початок ХХІ століття г) на початку ХІІ століття  
В якій державі не передбачена видача дипломатичних паспортів?   а б в г  
а) Великобританії б) США в)Німеччині г) Франції  
Визначте, хто визначає кількість співробітників консульської установи.   а б в г  
а)країна акредитації б) країна перебування в)глава консульської установи г) глава дипломатичного представництва  
У державах з важкими кліматичними умовами або складною політичною обстановкою дипломати можуть перебувати у відряджені протягом:   а б в г  
а) трьох років б) одного року в)шести років г) немає обмежень  
Визначте, захист прав юридичних та фізичних осіб якої держави входить до повноважень консульської установи.   а б в г  
а) країни перебування б) країни акредитування в)країни акредитування та перебування г) немає вірної відповіді  
Визначте, що із нижче перерахованого відноситься до дипломатичних привілеїв.   а б в г  
а) особиста недоторканість б) звільнення від юрисдикції країни перебування в)недоторканість дипломатичного г) звільнення від митних платежів  
Визначте, яким чином в міжнародній практиці визначається кількість консульських округів між країною акредитування та країною перебування.   а б в г  
а) міжнародними угодами б) на основі спільних домовленостей в)відповідно до Віденської конвенції 1961 р. г) відповідно до Віденської конвенції 1969 р.  
Вкажіть прізвище першого глави Міністерства закордонних справ незалежної України.   а б в г  
а) Г.Удовенко б) А.Зленко в)А.Яценюк г) Б.Тарасюк  
Визначте, хто видає наказ про призначення почесного консула України.   а б в г  
а) міністр закордонних справ б) президент в)глава уряду г) спікер  
Відмова дипломатичного працівника виконувати свої повноваження через зміну уряду чи вищих посадових осіб в дипломатичній практиці визначається як:   а б в г  
а) інсурекція б) демарш в)ротація г) дезавуювання  
Визначте правильне твердження.   а б в г  
а) Віденська конвенція про дипломатичні зносини була прийняття в 1963 р. б) держава перебування повинна сприяти придбанню речей для особистого користування консульських співробітників в)почесні консули не мають права перебувати на державній службі г)всі дипломатичні співробітники мають отримувати агреман  
Яку назву має процес періодичного заміщення працівників закордонних дипломатичних представництв у встановленому порядку?   а б в г  
а) генералізм б) ротація в)демарш г) дезавуювання  
Згідно з положеннями Віденської конвенції 1963 р. країна перебування має сприяти консульським установам у придбанні:            
а)приміщень для консульських установ б)предметів, призначених для особистого користування співробітників консульської установи в) засобів пересування консульських співробітників г)предметів для офіційного використання в процесі роботи консульської установи  
Віденська конвенція про представництво держав при міжнародних організаціях універсального характеру була прийнята:   а б в г  
а) 1961 р. б) 1963 р. в)1969 р. г) 1975 р.  
У якому випадку консульська посадова особа має право зареєструвати шлюб:       в г  
а) якщо наречений та наречена є громадянами України б) якщо наречений та наречена є громадянами СНД в)якщо особи, які мають намір взяти шлюб, є громадянами країни перебування г) немає жодних обмежень  
Генералізм – це:   а б в г  
а) належним чином оформлена відмова держави від укладеного нею міжнародного договору б) продовження дії міжнародного договору в)правове положення дипломатичного агента в міжнародному праві г) концепція кадрової політики дипломатичної служби  
Реєстрація факту смерті громадянина України співробітником консульської установи відбувається за місцем:   а б в Г  
а) проживання в державі акредитування б) місцем проживання в країні перебування в)місцем розташування консульської установи г) місцем настання смерті  
Вкажіть максимальний термін перебування у відрядженні дипломатичних працівників у країнах зі сприятливими кліматичними умовами та стабільною політичною обстановкою.   а б в Г  
а) 4 роки б) 5 років в) 1 рік г) 3 роки  
Визначте, на кого покладається відповідальність за всі дії консульських посадових осіб.   а б в Г  
а) дипломатичне представництво б) консульська установа в)консульський корпус г) держава акредитування  
Дипломатичний ранг Надзвичайного та Повноважного посла України згідно законодавства України присвоює:   а б в Г  
а)президент б) глава уряду в)міністр закордонних справ г)глава парламенту  
Визначте критерії, які впливають на визначення старшинства серед співробітників консульських установ.   а б в Г  
а) дата отримання консульського патенту б) дата прибуття на територію консульського округу в)консульський клас та дата отримання екзекватури г) дата призначення на посаду  
Хто із перерахованих дипломатичних співробітників має право видавати свідоцтва на право володіння спадщиною?   а б в Г  
а)посол б) легат в)консул г) дуаєн  
Визначте, чи потрібно отримувати екзекватуру главі консульського відділу посольства?   а б в Г  
а) так б) ні в)залежить від двосторонніх домовленостей між державами г) немає вірної відповіді  
При якій організації у 1957 році було створене постійне представництво України?   а б в Г  
а) ООН б) НАТО в) ЄС г) ОБСЄ  
Вкажіть, у якому випадку припиняються функції глави консульської установи.   а б в Г  
а) при розірванні дипломатичних відносин б) при анулюванні екзекватури в)з початком військових дій г) з приходом до влади нового глави держави  
Визначте назву особистих службових звань, що присвоюються дипломатичному персоналу Міністерства закордонних справ та дипломатичним представникам за кордоном.   а б в Г  
а) клас б) ранг в) чин г) звання  
За якої умови іноземні громадяни можуть в’їзжати на територію України?   а б в Г  
а) наявність української візи б) дипломатичного паспорта в)індивідуального запрошення г) немає вірної відповіді  
Привілеї та імунітети співробітників консульських установ визначаються:   а б в Г  
а) Віденським регламентом б) Віденською конвенцією про консульські зносини 1963 року в) Аахенським протоколом г) Гаванською конвенцією  
Визначте, хто з перелічених посадовців є першим за принципом старшинства.   а б в Г  
а) консул б) віце-консул в)генеральний-консул г) почесний консул  
Скільки рангів глав дипломатичних представництв встановлює Віденська конвенція про дипломатичні зносини 1961 року?   а б в Г  
а) жодного б) три в)одинадцять г) два  
Яким чином в сучасній міжнародній практиці визначається клас консульської установи?   а б в Г  
а) Віденською конвенцією 1963 р. б) Віденською конвенцією 1961 р. в)спільними домовленостями держав г) державою акредитування  
У якому році відбувся Віденський конгрес?   а б в Г  
а)1961 році б) 1915 році в)1818 році г)1815 році  
За яких умов консульські архіви мають бути недоторканими?   а б в Г  
а) до часу розірвання дипломатичних відносин б) в будь-який час і незалежно від місця їх розташування в)до часу розірвання консульських відносин г) до початку військових дій  
Додаткові пільги та переваги, якими наділяються консульські установи та їх співробітники називаються:   а б в Г  
а) консульськими імунітетами б) консульськими привілеями в) консульським щитом г) консульською легалізацією  
Визначте, від чого захищені засоби пересування консульських установ.   а б в г  
а) реквізиції б) обшуку в)арешту г) будь-яких виконавчих дій  
Визначте, що належить виключно до компетенції консульських установ.   а б в г  
а)здійснення нотаріальних функцій б) ведення переговорів з урядом країни перебування в) представництво країни акредитації в країні перебування г)реалізація інформаційної функції  
Під чиєю юрисдикцією перебувають консульські посадові особи?   а б в г  
а) країни перебування б) обох країн, між якими здійснюються консульські зносини в)країни акредитування г) міжнародних організацій  
Вкажіть назву тимчасового закордонного органу зовнішніх зносин держави, що створюється для участі в роботі міжнародних конференцій, нарад.   а б в г  
а) посольство б) місія в) представництво г) делегація  
Земельна ділянка, на якій розміщується консульська установа, розглядається як:   а б в г  
а) територія спільного користування б) територія країни перебування в)територія країни акредитування г) нейтральна територія  
Хто очолює прес-віділ посольства?   а б в г  
а)дуаєн б) посол в) прес-аташе г) консул  
Хто має дати дозвіл на вхід до приміщення консульської установи?   а б в г  
а) дуаєн консульського корпусу б) глава держави перебування в)глава держави акредитування г) глава консульської установи  
Визначте, що із нижче перерахованого відноситься до дипломатичних імунітетів.   а б в г  
а) особиста недоторканість б) звільнення від сплати прямих податків в) звільнення від сплати митних платежів г) право користуватися національною символікою  
Визначте, що із вищенаведеного належить до функцій консульських установ.   а б в г  
а) контроль за дотриманням підписаних угод б) розвиток політичних відносин з країною перебування в)захист прав юридичних та фізичних осіб країни перебування г) захист прав юридичних та фізичних осіб країни акредитування  
Вкажіть назву зовнішньополітичного відомства Великобританії.   а б в г  
а) Державний департамент б) Народне бюро зовнішніх зносин в) Форін Офіс г) Міністерство зовнішніх справ  
Визначте найбільш надійний канал здійснення консульського зв’язку.   а б в г  
а) служба кур’єрів б) поштовий зв’язок в)мережа Інтернет г) немає вірної відповіді  
Вкажіть назву дипломатичного документа, що є підставою для видачі дипломатичних карток.   а б в г  
а) дипломатичний паспорт б) дипломатична віза в) агреман г) конвенція  
Яким чином може пересилатися консульська пошта?   а б в г  
а) командирами військових суден б) командирами приватних літаків в)капітанами державних цивільних літаків та авіалайнерів г) пассажирами літаків, потягів  
Вкажіть термін, на який видається дипломатичний паспорт в Україні.   а б в г  
а) 1 рік б) 10 років в) 5 років г) 3 роки  
Визначте, що із перерахованого відноситься до прав консульського корпусу.   а б в г  
а) брати участь у демонстраціях та мітингах б) виступати з протокольних питань в)висловлювати свою думку про події в країні перебування г) виступати з критикою влади країни перебування  
Дипломатичний співробітник, якому присвоєно дипломатичний ранг, може бути позбавлений нього за рішенням:   а б в г  
а) президента б) міністра закордонних справ в) суду г) парламенту  
Вкажіть підстави, на основі яких консульські посадові особи користуються пільгами.   а б в г  
а) на основі взаємності б) на основі прецеденту в)на основі міжнародних угод г) згідно зі звичаєм  
Визначте подію, що поклала початок формуванню сучасного (класичного) етапу світової дипломатії.   а б в г  
а) Перша світова війна б) Друга світова війна в) Віденський конгрес г) Паризька конференція  
За якої умови відбувається встановлення консульських зносин між державами?   а б в г  
а) за умови взаємної згоди держав б) за рекомендацією третьої сторони в)на прохання однієї зі сторін г) за рекомендацією однією з міжнародних відносин  
Вкажіть назву зовнішньополітичного відомства України.   а б в г  
а) державний департамент б) форін офіс в) міністерство зовнішніх зносин г) міністерство закордонних справ  
Визначте, хто має право позбавити особу консульських імунітетів.   а б в г  
а) міністр закордонних справ країни перебування б) міжнародна організація в)країна акредитування г) дуаєн дипломатичного корпусу  
Які існують види закордонних органів зовнішніх зносин?   а б в г  
а) постійні, колективні б) тимчасові, постійні в) тимчасові, індивідуальні г) де-факто, де-юре  
Яким чином відбувається надання митних преференцій співробітникам консульських установ?   а б в г  
а) регулюється кожною державою окремо б) обумовлюється в двосторонніх консульських конвенціях в)спирається на прецедент г) є однаковим для всіх держав  
Вкажіть назву дипломатичного представництва, на чолі якого знаходиться повірений у справах.   а б в г  
а) посольство б) місія в) консульство г) конфедерація  
Вкажіть, в якому документі була здійснена кодифікація консульських привілеїв та імунітетів.   а б в г  
а) Віденська конвенція 1963 р. б)Віденська конвенція 1961 р. в)Віденська конвенція1969 р. г)Віденська конвенція 1975 р.  
Яку міжнародну конвенцію було прийнято у 1969 році?   а б в г  
а) Віденську конвенцію про дипломатичні зносини б) Віденську конвенцію про консульські зносини в) Віденську конвенцію про міжнародні договори г) Віденську конвенцію про спеціальні місії  
Визначте, що з нижче перерахованого належить до компетенції країни перебування.   а б в г  
а) притягнути консула до карної відповідальності б) притягнути дипломата до карної відповідальності в) оголосити дипломатичного співробітника «персоною нон грата» г) скасувати дію привілеїв та імунітетів для дипломатів  
Визначте назву зовнішньополітичного відомства Швейцарії.   а б в г  
а) міністерство закордонних справ б) федеральний департамент закордонних справ в)міністерство закордонних справ г) державний департамент  
Визначте, який характер має консульська діяльність в країні перебування.   а б в г  
а) політичний б) представницький в)економічний г) функціональний  
Звільнення дипломатичних представників від адміністративної, кримінальної, цивільної юрисдикції країни перебування визначається як:   а б в г  
а) прерогатива б) привілеї в) імунітет г) преамбула  
Визначте, який характер носить дипломатична діяльність в країні перебування.   а б в г  
а) представницький б) економічний в)інформаційний г) ідеологічний  
Визначте одну із форм заохочення дипломатичних співробітників.   а б в г  
а) попередження про неповну службову відповідність б) затримання присвоєння дипломатичного рангу в) винесення догани г) нагородження цінним подарунком  
За яких умов може бути відкликаний глава консульської установи?   а б в г  
а) за ініціативою консульського корпусу б) при розірванні дипломатичних відносин в)країною акредитування г) країною перебування  
Яким терміном в дипломатичній практиці визначається офіційне повідомлення іншої сторони про певні юридичні факти?   а б в г  
а) денонсація б) паритет в) нотифікація г) декларація  
Визначте, який структурний підрозділ посольства виконує функцію підтримання зв’язку між послом та структурними підрозділами установи?   а б в г  
а) протокольний відділ б) політичний відділ в)фінансово-економічний відділ г) секретаріат  
До якої категорії персоналу дипломатичного представництва належать співробітники канцелярії?   а б в г  
а) адміністративно-технічного б) допоміжного в) дипломатичного г) обслуговуючого  
Хто несе персональну відповідальність за загальну діяльність дипломатичного представництва?   а б в г  
а) посол б)міністр закордонних справ в) глави структурних підрозділів посольства г) дипломатичний персонал  
Вкажіть, який максимальний випробувальний термін може встановлюватися під час прийняття особи на дипломатичну службу?   а б в г  
а) 1 рік б) 2 роки в) 6 місяців г) 10 місяців  
Визначте критерій, на основі якого відбувається зарахування осіб до дипломатичного персоналу   а б в г  
а) наявність дипломатичного рангу б) наявність необхідного стажу в) володіння відповідними професійними якостями г) перебування на дипломатичній посаді  
Якою функцією дипломатичного представництва передбачається створення сприятливого клімату для розвитку міждержавних відносин?   а б в г  
а) представницькою б) охоронною в) інформаційною г) диференційною  
Хто видає наказ про призначення співробітників дипломатичних представництв?   а б в г  
а) посол б) президент в) міністр закордонних справ г) глава уряду  
Визначте, яким чином визначається клас глави дипломатичного представництва в іноземній державі?   а б в г  
а) за взаємною згодою сторін б) на основі звичаю в)визначається країною акредитування г)визначається країною перебування  
Що є правовою основою функціонування дипломатичної служби в Україні?   а б в г  
а) указ Президента «Про дипломатичну службу України» б) розпорядження Кабінету міністрів «Про дипломатичну службу України» в)Закон«Дипломатичну службу України» г)постанова Кабінету міністрів «Про дипломатичну службу України»  
Визначте, представники якої теорії обґрунтування доцільності надання дипломатичних привілеїв та імунітетів виходять з точки зору, що підставою для їх надання є необхідність виконання дипломатичних функцій.   а б в г  
а) екстериторіальності б) представницької в)функціональної г)обмеженого імунітету  
Визначте коло осіб, яким може надаватися дипломатичний захист.   а б в г  
а) апатриди б)біпатриди в)особи без громадянства г)громадяни та юридичні особи країни акредитування  
Визначте граничний вік перебування на дипломатичній службі України.   а б в г  
а) 65 років б) 70 років в)55 років г) немає обмежень  
Вкажіть, що не є перешкодою для вступу на державну службу України.   а б в г  
а) наявність власності закордоном б) наявність встановленої у встановленому порядку недієздатності в)наявність судимості г) у випадку прийняття на службу особа буде безпосередньо підпорядкована особі, яка є її близьким родичем  
Хто видає наказ про призначення на посаду міністра закордонних справ України?   а б в г  
а) глава уряду б) президент в)спікер г) глава Конституційної асамблеї  
До обов’язків яких установ належить розвиток співробітництва України та країни перебування в галузі освіти, науки, культури, та поширення інформації про Україну?   а б в г  
а) постійних представництв при міжнародних організаціях б) делегацій на міжнародних конференціях в)культурно-інформаційних центрів г) торгівельно-економічних місій  
Визначте, який із перерахованих органів належать до органів, які формують та виражають волю та принципи зовнішньої політики держави.   а б в г  
а) парламент б) уряд в)міністерство закордонних справ г) посольство  
Які групи відділів міністерства закордонних спав займається оперативною роботою щодо вивчення політичної та економічної ситуації в окремих країнах?   а б в г  
а) функціональні б) територіальні в)адміністративні г) адміністративно-функціональні  
Вкажіть працю, в якій міститься класичне визначення дипломатії.   а б в г  
а) Оксфордський словник англійської мови б) Ж.Камбон «Дипломат» в)Г.Нікольсон «Дипломатія» г) словник О.Даля  
Визначте, що із переліченого не належить до форм здійснення дипломатичної діяльності.   а б в г  
а) дипломатичні конференції б) дипломатичне листування в)участь у роботі міжнародних організацій г) здійснення політичного тиску  
Вкажіть термін, яким позначаються державно-правові та міжнародно-правові інститути, за допомогою яких здійснюється дипломатична діяльність.   а б в г  
а) форми дипломатії б) методи дипломатії в)засоби дипломатії г) міжнародні інститути  
Визначте, що не є джерелом консульського права.   а б в г  
а) Віденська конвенція про консульські зносини 1963 р. б) Консульський статут України в)Положення про почесних (нештатних) консулів г) Віденська конвенція про спеціальні місії 1969 р.  
Вкажіть, який термін особа має прожити на території України, щоб отримати можливість бути призначеною почесним консулом.   а б в г  
а) 1 рік б) 5 років в)10 років г) немає обмежень  
Визначте, що із переліченого відноситься до дипломатії ad hoc.   а б в г  
а)здійснення спеціальних дипломатичних місій б) функціонування посольств в)функціонування постійних представництв держав при міжнародних організаціях г) представництво інтересів третьої сторони  
Визначте, чи глава спеціальної дипломатичної місії має отримувати агреман?   а б в Г  
а) так б) ні в)залежить від домовленостей між державами г) в міжнародному праві це питання не врегульовано  
Вкажіть, з якого моменту розпочинаються реалізація функцій спеціальної дипломатичної місії.   а б в Г  
а) з моменту призначення її глави б) з моменту призначення всіх її членів в)з моменту прибуття в країну призначення г) з моменту встановлення нею відносин з МЗС країни призначення  
Яким чином визначається протокольне старшинство серед декількох спеціальних дипломатичних місій?   а б в Г  
а) за часом прибуття в країну призначення б) за часом її формування в країні акредитування в)за англійським алфавітом г) за часом вручення вірчих грамот главою місії  
Визначте, в яких випадках на членів спеціальної дипломатичної місії не поширюється дія імунітету від цивільної та адміністративної юрисдикції.   а б в Г  
а) подання майнового позову, що стосується приватного нерухомого майна члена місії на території приймаючої держави, якщо тільки особа не володіє ним від імені держави акредитування б) подання позовів, щодо спадкування, щодо яких особа виступає як виконавець заповіту, опікун над спадковим майном, як приватна особа, а не як представник акредитуючої держави в)позовів про відшкодування збитків, завданих унаслідок випадку, що стався за участю транспортного засобу, використованого за межами офіційнихфункцій члена місії г) все перелічене вірно  
Визначте, що не є джерелом права міжнародних організацій.   а б в Г  
а) багатосторонні договори б) двосторонні договори в)міжнародний звичай г) закон  
Визначте, яка із перелічених установ наділене повноваженнями здійснювати дипломатичний захист свої громадян.   а б в Г  
а) посольство б) консульство в)постійне представництво при міжнародній організації г) політична місія  
Вкажіть форми участі держав у міжнародних конференціях.   а б в Г  
а) асамблея б) посольство в)делегація, спостерігачі г) спеціальні посланці  
Які структурні підрозділи під час проведення міжнародних конференцій займаються питаннями ведення протоколів, розподілом справ між комітетами?   а б в Г  
а) адміністративний секретаріат б) політичний секретаріат в)координаційний секретаріат г) допоміжний секретаріат  
Вкажіть, хто наділений правом підписувати міжнародні договори від імені України?   а б в Г  
а) глава уряду б) міністр закордонних справ в)глава парламенту г) президент  
Визначте, як в міжнародній практиці позначається особа, яка не перебуваючи на державній службі виконує певні консульські функції.   а б в Г  
а) віце-консул б) проконсул в)почесний консул г) дуаєн
Вкажіть, який із органів не входить до системи органів зовнішніх зносин.   а б в Г  
а) парламент б) глава держави в)уряд г) обласна адміністрація  
Вкажіть, які із перелічених функцій належать до нотаріальних функцій консульської установи.   а б в Г  
а) надання візи б) надання допомоги фізичній особі країни перебування в)засвідчення вірності копій документів г) надання допомоги юридичній особі країни акредитування  
Визначте, яким чином визначається кількісний склад спеціальної дипломатичної місії.   а б в Г  
а) країною акредитації б) приймаючою країною в)на основі прецеденту г) на основі звичаю  
До якого виду документів належить «Довідка про імідж України в країні перебування»?   а б в Г  
а) інформаційно-аналітичний документ б) зовнішньополітичне листування в)прес-реліз г) оглядових  
  Визначте, до спадщини дипломатії якої держави належить Телль-Амарнське листування.   а б в  
  а) Сирії б) Єгипту в) Ассирії г) Вавилону  
  Вкажіть, з представниками якої держави єгипетський фараон Рамзес ІІ уклав договір про мир у 1278 р. до н.е.?   а б в  
  а) хетської б) сирійської в) китайської г) ассирійської  
  Дипломатія якої стародавньої східної держави отримала розквіт при правлінні династії Саргонідів?   а б в  
  а) Єгипту б) Китаю в) Ассирії г) Лідії  
  Визначте, в чому полягала головна мета здійснення дипломатичної діяльності згідно з вченням Ману?   а б в  
  а) попередження війни та зміцнення миру б) ведення переговорів в) контроль за виконанням укладених угод г) врегулювання збройних конфліктів  
  Вкажіть найстарішу форму міжнародних зв’язків та міжнародного права у Стародавній Греції.   а б в  
  а) поліс б) нунціатура в) амфіктіонія г) проксенія  
  Визначте назву релігійних союзів у Стародавній Греції, які виникали біля святилищ найбільш шанованих божеств?   а б в  
  а) поліс б) амфіктіонія в) симахія г) проксенія  
  Вкажіть еквівалент давньогрецького терміну «ієромемія».   а б в  
  а) союз б) «божий мир» в) «божа кара» г)договір  
  Яка амфіктіонія вважалася найвпливовішою у Стародавній Греції?   а б в  
  а) Дельфійсько-Фермопільська б) Афінська в) Спартанська г) Коринфська  
  Який термін використовувався у Стародавній Греції для позначення військово-політичних союзів, укладених між полісами?   а б в  
  а) конкордат б) ієромемія в) симахія г) угода  
  Вкажіть, на чолі якої симахії перебували Афіни?   а б в  
  а) Лакедемонської б) Делоської в) Коринфської г) Дельфійської  
  Вкажіть поліс, який перебував на чолі Лакедемонської симахії у Стародавній Греції.   а б в  
  а) Афіни б) Коринф в) Ольвія г) Спарта  
  Який існував віковий ценз для обрання послом в Стародавній Греції?   а б в  
  а) не молодше 40 років б) не старше 70 років в) не молодше 50 років г) не старше 30 років  
  Вкажіть найважливіші функції послів у Стародавній Греції.   а б в  
  а) попередження війни б) укладення союзів та підписання угод в) стеження за виконанням досягнутих домовленостей г) підготовка текстів угод  
  Які функції виконувала третейська комісія у Стародавній Греції?   а б в  
  а) функції посередника б) розглядала кримінальні справи в) розглядала випадки порушення міжнародних угод та договорів г)вирішувала питання про укладення миру  
  Визначте ініціатора скликання загальногрецького (панеллістичного) конгресу в Афінах в 448 р. до н.е..   а б в  
  а) Перікл б) Арістид в) Фемістокл г) Фукідід  
                                         Данная страница нарушает авторские права?


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал