Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Перша передача
Для першої характерної точки (Mеmax = 114,2 Н·м і nМ = 3000хв-1):

– крутний момент на 1-й передачі на вихідному валі КПП:

MМ1 = 114,2∙3,49 = 398,5 Н∙м;

– на виході головної передачі:

MМО1= 398,5∙3,91 = 1558,1 Н∙м;

– частота обертання відповідно:

nМ.1 = 3000/3,49 = 859,6 хв-1;

nМ01 = 859,6/3,91 = 219,8хв-1.

Для другої характерної точки (MN = 90,9 Н·м і nN = 5800хв-1 ):

– крутний момент на 1-й передачі на вихідному валі КПП:

MN.1 = 90,9·3,49 = 317,2 Н·м;

на виході головної передачі:

MN0.1 = 317,2·3,91 = 1240,2 Н·м;

частота обертання відповідно:

nN.1 = 5800/3,49 = 1661,9хв-1;

nN01 = 1661,9/3,91 = 425,0хв-1.

Друга передача

Для першої точки:

– крутний момент на 2-й передачі на вихідному валу КПП:

MМ2 = 114,2·2,04 = 232,9 Н·м;

на виході головної передачі:

MМ02 = 232,9·3,91 = 910,6 Н·м;

частота обертання відповідно:

nM.2 = 3000/2,04 = 1470,6хв-1;

nM0.2 = 1470,6/3,91 = 376,1хв-1.

 

Для другої точки:

– крутний момент на 2-й передачі на вихідному валу КПП:

MN.2 = 90,9·2,04 = 185,4 Н·м;

– на виході головної передачі:

MN0.2 = 185,4·3,91 = 724,9 Н·м;

частота обертання відповідно:

nN.2 = 5800/2,04 = 2843,1хв-1;

nN0.2 = 2843,1/3,91 = 727,1хв-1.

 

Аналогічно розраховуються значення крутних моментів і частот обертання валів на виходах з коробки передач і головної передачі.

Результати розрахунків для 1-ї … 4-ї ступенів коробки передач наведено в таблицях 6.1, 6.2.

 

Таблиця 6.1 – Крутні моменти і частоти обертання вихідних валів КПП і головної передачі при вихідних розрахункових значеннях Me max и nM

  к   iК КПП ГП, i0 = 3,91
MМК, Н·м nМК, хв.-1 MМОК, Н·м nМОК, хв.-1
3,49 398,5 859,6 1558,1 219,8
2,04 232,9 1470,6 910,6 376,1
1,33 151,9 2255,6 593,9 576,8
1,00 114,2 446,5 767,2

 

Таблиця 6.2 – Крутні моменти і частоти обертання вихідних валів КПП і головної передачі при вихідних значеннях MN і nN

 

  к   iК КПП ГП, i0 = 3,91
M, Н·м nNК, хв.-1 МNОК, Н·м nN, хв.-1
3,49 317,2 1661,9 1240,2 425,0
2,04 185,4 2843,1 724,9 727,1
1,33 120,9 4360,9 472,7 1115,3
1,00 90,9 355,4 1483,4

 

Перевірка розрахунків

За коефіцієнтами пристосовуваності для 1-ї передачі:

КM = MМО1 / MN01 = 1558,1/1240,2 = 1,25;

KN = nN01 / nМ01 = 425/219,8 = 1,93.Результати відповідають визначеним за формулами (6.3) і (6.4).

За потужністю, використовуючи дані таблиці 6.1, знаходимо:

– для 1-ї передачі:

Ne = 0,105·Mе·nе = 0,105·398,5·859,6= 35,97 кВт;

– для 2-ї передачі:

Ne = 0,105·Mе·nе = 0,105·232,9·1470,6 = 35,96 кВт;

– для 3-ї передачі:

Ne = 0,105·Mе·nе = 0,105·151,9·2255,6 = 35,98 кВт;

– для 4-ї передачі:

Ne = 0,105·Mе·nе = 0,105·114,2·3000 = 35,97 кВт.

Отримані результати відповідають значенню потужності двигуна при максимальному крутному моменті як згідно з ЗХШ, так і при розрахунку за формулою (6.2).

Визначимо потужність для значень крутного моменту двигуна, що відповідають максимальній його потужності.

Використовуючи дані таблиці 6.2, знаходимо:

– для 1-ї передачі:

Ne = M∙ nNК = 0,105∙317,2∙1661,9 = 55,35 кВт;

– для 2-ї передачі:

Ne = 0,105∙185,4∙2843,1 = 55,35 кВт;

– для 3-ї передачі:

Ne = 0,105∙120,9∙4360,9 = 55,359 кВт;

– для 4-ї передачі:

Ne = 0,105∙90,9∙5800 = 55,358 кВт;

Отримані результати відповідають значенню крутного моменту при максимальній потужності двигуна як згідно з ЗХШ, так і при розрахунку за формулою (6.1).

 

Питання для самоперевірки

1. Які показники являються характерними при аналізі зовнішньої швидкісної характеристики двигуна?

2. За якою формулою визначають крутний момент при максимальній потужності двигуна автомобіля?

3. Запишіть формулу для визначення потужності двигуна залежно від крутного моменту і частоти обертання колінчастого вала.

4. Що собою представляє коефіцієнт пристосовуваності двигуна по крутному моменту?5. Що собою представляє коефіцієнт пристосовуваності двигуна почастоті обертання колінчастого вала?

6. За якими формулами визначають крутний момент на вихідних валах коробки передач і головної передачі автомобіля?

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал