Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Система невідкладної медичної допомоги


Система невідкладної медичної допомоги (НМД), яка має єдиний номер телефону своїх підстанцій, грає дуже важливу роль в уникненні затримок з транспортуванням пацієнтів. Ідеальним є можливість телеконсультацій між службою невідкладної медичної допомоги і відповідним кардіологічним центром, проте така можливість існує лише в обмеженій кількості країн. Тому критичне значення має достатньо підготовлений персонал системи невідкладної медичної допомоги й поновлюваний та доведений до відома персоналу письмовий протокол надання медичної допомоги пацієнтам з STEMI. Хоча використання системи невідкладної медичної допомоги знижує затримку і є переважним засобом надання першої медичної допомоги пацієнтам з підозрою на STEMI, така система недостатньо використовується у багатьох країнах і нерідко пацієнти самі звертаються до відділень невідкладної допомоги. Служба швидкої допомоги грає вирішальну роль в лікування ГІМ і повинна розглядатись не лише як засіб транспортування, а ще й як місце, де встановлюється початковий діагноз, встановлюється черговість надання медичної допомоги і починається лікування. Було показано, що передгоспітальний діагноз, встановлення черговості надання медичної допомоги та початкове невідкладне лікування в машині швидкої допомоги пов’язується з більшим використання реперфузійної терапії, зменшенням затримки в наданні медичної допомоги і кращими клінічними результатами.39,42 Крім того, транспортування засобами системи невідкладної медичної допомоги дозволяє діагностувати та надавати медичну допомогу при зупинці серця. Якість наданої медичної допомоги залежить від підготовки відповідного персоналу. Увесь персонал швидкої допомоги повинен бути підготовленим для розпізнавання симптомів ГІМ, надання пацієнтам кисню, зменшення болю і вчинення заходів для підтримки життєво важливих функцій (Таблиця 8).

 

Таблиця 8 Організація догоспітальної допомоги

Рекомендації Класа Рівеньb Літера-турас
Бригади швидкої допомоги повинні мати підготовку та обладнання для виявлення ГКС з елевацією ST (електрокардіографи та телеметричні засоби при необхідності), а також розпочинати лікування та проводити тромболізис за потребою. I B
Догоспітальна допомога пацієнтам із ГКС з елевацією ST повинна будуватися за принципом регіональної сітки для забезпечення швидкого та ефективного реперфузійного лікування. Первинне ПКВ треба провести у якомога більшій кількості пацієнтів. I B
Центри, де проводиться первинне ПКВ, повинні надавати такі послуги цілодобово та без вихідних. Розпочинати ПКВ необхідно якомога швидше, але не пізніше, ніж через 60 хвилин від першого звернення за допомогою. I B 6, 52, 55
Лікарні та служби невідкладної медичної допомоги, що надають допомогу пацієнтам із STEMI, повинні реєструвати та моніторувати затримки часу на різних етапах. Рекомендовано дотримання таких часових інтервалів: • час від першого огляду до першої ЕКГ ≤ 10 хв.; • від першого огляду до початку реперфузійної терапії: • для фібринолізу ≤ 30 хв.; • для первинної ПКВ ≤ 90 хв. (≤ 60 хв., якщо пацієнт одразу потрапляє до лікарні з можливістю проведення ПКВ або впродовж перших 120 хв. після початку симптомів). I B 56, 57
Усі підрозділи служби невідкладної медичної допомоги, відділення невідкладної допомоги та інтенсивної терапії повинні мати екземпляр протоколу лікування STEMI в останній редакції, бажано, щоб такий протокол був єдиним для певної території обслуговування. I С  
Стан пацієнтів, які потрапили до лікарні, що не проводить ПКВ, та очікують транспортування до обладнаних центрів, повинен належним чином моніторуватись. I С  
Пацієнтів, яких перевезли до центру, де проводиться ПКВ, потрібно скеровувати до катетерізаційної лабораторії в обхід відділень невідкладної допомоги. IIa B 41, 50, 58

aКлас рекомендаційbРівень доказовості

cЛітература

 

Усі карети швидкої допомоги повинні бути обладнані пристроями для запису ЕКГ і мати в бригаді, принаймні, одну особу, підготовлену для забезпечення повномасштабних реанімаційних заходів. Є свідчення того, що належним чином підготовлений середній медичний персонал може ефективно виявляти гострий інфаркт міокарда і забезпечувати вчасну реперфузію, і що карети швидкої допомоги, укомплектовані лікарями – що є доступним лише в невеликій кількості країн - не є необхідними для ефективного передгоспітального лікування ГІМ.43 Середній медичний персонал, навчений вводити тромболітики, робить це безпечно та ефективно. Оскільки передгоспітальний тромболіз є привабливим варіантом терапії пацієнтів, які звертаються за медичною допомогою швидко після появи симптомів, особливо у випадках, коли час транспортування є більш тривалим,40,44,45 рекомендується постійно проводити підготовку середнього медичного персоналу з виконання таких функцій, навіть за доступності первинного ПКВ. У окремих регіонах системи медичної авіації дозволяють скоротити час доставки пацієнта та покращити результати лікування.46 Персонал швидкої допомоги повинен бути здатним записати ЕКГ для діагностичних цілей і або інтерпретувати таку ЕКГ, або передати її для перегляду досвідченим персоналом відділення коронарної допомоги або іншого медичного центру. Запис, інтерпретація і, іноді, передача ЕКГ перед доставкою пацієнта в лікарню може в значній мірі прискорити надання медичної допомоги в лікарні та підвищити імовірність вчасної реперфузійної терапії. mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал