Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Білет 13
1.Процес хемосинтезу в біосфері загалом та в океані зокрема Хемосинтез – це екзотермічні реакції окиснення бактеріями неорганічних речовин і утворення органічної речовини. Хемосинтез здійснюється мікроорганізмами у процесі їхньої життєдіяльності і відіграє в природі важливу роль, оскільки завдяки ньому відбуваються такі важливі процеси, як нітрифікація, новоутворення органічних речовин, відповідне запасання енергії в біологічних системах, окиснення сірководню в морях тощо. Наприклад, окиснення пурпурним бактеріям сірководню замінює їм процес дихання. Цей процес можна записати так: H S + 2O → H SO + 115000 кал Важливу роль у регулюванні вмісту вуглекислого газу в атмосфері відіграє Світовий океан. У морській воді розчинені бікарбонати. Внаслідок зниження концентрації СО2 в атмосфері бікарбонат кальцію частково перетворюється в карбонат кальцію, який гірше розчиняється у воді і тому випадає в осад. У такому випадку збільшується потужність раковин морських тварин. Звільнений внаслідок цього вуглекислий газ поповнює атмосферу. Із збільшенням вмісту діоксину вуглецю в атмосфері його надлишок розчиняється в морській воді, що спричиняє зворотне перетворення карбонату кальцію в бікарбонат і перехід його в розчинений стан.

2.Антропогенні екологічні чинники Екологічний чинник – це будь-який елемент середовища, який здатний виявити прямий чи опосередкований вплив на живі організми, хоча б протягом однієї фази їх розвитку. Екологічні чинник: абіотичні, біотичні, антропічні. Антропічні чинник – це вплив на живу природу життєдіяльності людини. Розрізняють антропічні чинники прямої і непрямої дії. Прямий вплив спрямований безпосередньо на живі організми (штучне розведення тварин, вирубка лісів). Непрямий вплив здійснюється шляхом зміни клімату, t умов, ґрунту, рослинності тощо через продукти своєї діяльності. Залежно від напрямку впливу антропічні чинники поділяють на декілька груп: 1) зміна кількості організмів; 2) переселення організмів; 3) зміна життєвого середовища організмів.

3. Голарктичне флористичне царство– найбільше за площею. Воно охоплює позатропічну частину північної півкулі, тобто всю Євразію, за винятком Індокитаю та Індостану В ньому виділяють 9 обл: Циркумбореальна, Сх..-Андійська, Атл.-Пн.Американська, Скелястих гір Макаронезійська, Середземноморська, Сахаро-Аравійська, Ірано-Туранська, Мадреанська. У складі флори цього царства наявно 50 повністю або частково ендемічних родин, зокрема гінкгові, , букові, платанові, розові, вербові, селерові тощо. Найбагатша серед флор Голарктичного царства флора Бореального підцарства. Вона налічує в своєму складі багато ендемічних родин і родів; для деяких областей характерна наявність значної кількості давніх і примітивних родин і родів.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.004 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал