Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Білет 12
1.Фотосинтез Зелені рослини синтезують органічні речовини за допомогою сонячної енергії з вуглекислого газу та води. Цей процес має назву фотосинтез.. Процес фотсинтезу вивчав і детально розкрив його механізм М.Келвін. За Кельвіном, процес фотосинтезу відбувається так: СО2 потрапляє в середину зеленого листка і приєднується до акцептора, де спостерігається подальше перетворення. Завдяки ферменту альдолази, спеціальної білкової речовини, що зумовлює перетворення, утворюєть простий цукор-глюкоза, а з нього сахароза і крохмал. Частина синтезуючої речовини знову переходить в акцептор і таким чином функціонує циклічний процес. Фотосинтез є саморегульованим процесом. За участю інших ферментів цукри перетворюються в білки, жири та інші органічні речовини, потрібні для життя рослин.. Реакція фотосинтезу: 6СО2+:Н2О+674ккалС6Н12О6+6О2↑ Процес фотосинтезу є системою складних реакцій.

2.Мутуалізм та коменсалізм – різновидності симбіозу Симбіо́з — взаємодія і співіснування різних біологічних видів. Мутуалізм– це одна із форм співіснування видів, коли кожний з видів може пристосовуватись різним чином: один має ліпший доступ до їжі, інший отримує захист від ворогів, ще інший має залишити потомство. До мутуалістичних зв»язків належат запилення і розселення рослин шляхом перенесення їхніх плодів і насіння, взаємовплив бульбашкових бактерій з рослинами-господарями…Мутуалістичні зв»язки можуть існувати протягом усього життя видів або бути тимчасовими Залежно від вигоди виділяють6 1) факультативний мутуалізм (коли кожен із організмів отримує вигоду, але не залежить від іншого, тобто може існувати автономно); 2) облігатний для одного, а факультативний для іншого виду(коли одна тварина живиться рештками їжі іншої); 3) облігатний для обох видів. Коменсалізм – це тип біотичних взаємовідносин, між двома видами коменсалами, коли діяльність одного із них постачає харчування або притулок коменсалу. Коменсалізм полягає насамперед в односторонньому наданні притулку одним видом іншому. Характерним є те, що вид, який одержав для себе певну користь не завдає помітної шкоди своєму господарю.

3.Біоми помірних широт північної півкуліІснує три основних біоми помірних широт північної півкулі: біоми степів і прерій; біоми широколистяних лісів; біоми бореальних хвойних лісів. Значна кількістьсть опадів та великі річні амплітуди t повітря, континуальна зміна з півдня на північ, середня температура літа (липня) і зими (січня), сприяють поширенню порівняно багатої дерев’яної рослинності. Серед хвойних дерев найпоширеніші: ялина, модрина; серед листяних: береза, осика, дуб. У підліску поширені трави і чагарники. Досить багатий тваринний світ. Поширені сотні видів вужів і птахів. Серед гризунів зустрічаються: зайці, білки, польові миші та ін. Копитні рослиноїдні тварини представлені: оленем, лосем. Хижаки: рись, вовк, ведмідь. Антропогенний вплив на біоми помірних широт північної півкулі дуже значний, вирубка лісів заселення територій, глобалізацій ні процеси, все це руйнує біотичні компоненти природних л-тів.

 

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.004 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал