Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Трудова книжка
Характеристика

Шмельова Віктора Петровича, учня 11 класу

Прилуцької середньої шкоди Чернігівської області,

1973 року народження, українця.

Віктор Шмельов протягом навчання в середній школі зарекомендував себе здібним учнем.

До навчання ставиться сумлінно, має глибокі і міцні знання з усіх предметів, усебічно розвинений. Багато читає художньої літератури. Особливий інтерес вияв­ляє до театрального мистецтва, очолює шкільний дра­матичний гурток і дуже цим захоплюється.

Як член учнівської лекторської групи, Віктор висту­пав перед учнями з доповіддю "Сучасна музика".

Протягом навчання в школі виявляв активність у громадській та суспільна корисній роботі. Під час літніх канікул В. Шмельов керував ланкою учнівської виробни­чої бригади, особисто показував приклад сумлінного ставлення до праці.

Уміє триматися в колективі, підкоряється його вимо­гам. Критично ставиться до власних вчинків, до пове­дінки товаришів і відверто про це говорить.

За відмінне навчання, зразкову поведінку та актив­ну участь у громадській роботі педрада просить облвно нагородити Віктора Шмельова золотою медаллю.

 

Директор школи (підпис) І.П. Алексеев

Класний керівник (підпис) К. П. Гур'їн

 

Резюме

Неллі Грошева

Домашня адреса: м. Івано-Франківськ,

вул. Грушевського, 12/2

Телефон:23-34-33

Електронна пошта: nelli@karpaty.net

Дата і місце народження:Львівська обл., 20 квітня 1973р

Сімейний стан:одружена, 3-річний син

ПОСАДА,НА ЯКУ ПРЕТЕНДУЮ:

Начальник юридичного відділу.

ОСВІТА:

1982-1988, Ташкентський державний університет, юридичний, вечірнє відділення.

НАПРЯМКИ ЗАЦІКАВЛЕННЯ:

Право, юриспруденція.

 

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:

1990-1995 – працювала у київському ТОВ «СПЕКТР»

1995-1998 - співробітник адвокатської контори «Право», м. Київ.

1998-2002 - юридичний консультант Івано-Франківського комерційного банку «Аркада»

ПРОФЕСІЙНІ МОЖЛИВОСТІ:

3а час роботи брала участь у вирішенні спорів в усіх інстанціях господарського суду, у т.ч. зі стягнення дебіторської та кредиторської заборгованості та штрафних санкцій, зі спорів нематеріального характеру (переддоговірних, визнання недійсними актів державних конт­ролюючих органів, у т. ч. рішень деревної податкової служби про накладання фінансових санкцій), з оскар­ження дій судовиконавців, зі справ щодо банкрутства, забезпечувала представництво в комітетах кредиторів та ліквідаційних комісіях, брала участь у захисті прав підприємства в судах загальної юрисдикції в трудових спорах та спорах з відшкодування завданої шкоди (матеріальної та моральної), оскарження незаконних дій посадо­вих осіб державних органів, займалась договірною робо­тою, питаннями зовнішньоекономічної діяльності та іноземного інвестування, нотаріального опротестуваннявекселів та стягнення вексельного боргу за простроченими векселями, розробляла внутрішні накази та розпорядження, інструкції, положення та інші локальні акти підприємства, оформляла матеріали для правоохоронних органів та органів прокуратури за фактами розкра­дання та знищення майна підприємства, займалась оформленням документів, пов'язаних, із створенням нових підприємств та вирішувала інші питання в різноманітних галузях права.ІНШІ МОЖЛИВОСТІ:

Неодноразово проходила курси підвищення кваліфікації, одержала ліцензію спеціаліста з банкрутства — арбітраж­ного керуючого. Вільно володію українською та російською мовами, працюю з комп’ютером на рівні користувача, вмію працювати в команді.

24.10.2002

Резюме

Запропонована посада в програмі:
1. Прізвище  
2. Ім’я
3. Рік народження
4. Національність
5. Сімейний стан
6. Освіта: Навчальний заклад
Період навчання: з по
Диплом(и) або ступінь
7. Володіння мовами: Читання
Розмовна
Письмова
Посада
9. Стаж роботи
10. Основні кваліфікації
11. Спеціальний досвід роботи в країнах Центральної і Східної Європи Країна Період
Професійний досвід:
Період Місце розташування Назва установи Посада Опис роботи
         
         
         
Інше: Публікації  
Лекції  
               

АВТОБІОГРАФІЯЯ, Назаренко В’ячеслав Дмитрович, народився 10 вересня 1968 року в м. Крюківську Кам’янець-Подільського району Хмельницької області.

У 1975 році пішов до першого класу СШ №4 м. Крюківська. Після закінчення школи у 1985 році вступив до Київського державного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова на історичний факультет.

У 1990 році закінчив повний курс названого університету за спеціальністю «Історія» . По закінченні університету мені присвоєно кваліфікацію вчителя історії. З вересня 1990 року працюю вчителем у ПТУ № 24 м. Києве.

Склад сім’ї:

дружина – Назаренко Мар’яна Рудольфівна, 1969 р. народження, вчитель біології середньої школи № 12 м. Києва;

син – Назаренко Леонід В’ячеславович, 1989 р. народження.

 

 

12 жовтня 1990р. В.Л. Назаренко

 

Міністерство хімічної Начальникові промислового

промисловості України об’єднання «Азот»

Виробниче об’єднання «Азот» Коваленку О.Б.

Яворівське спеціалізоване пл. Толстого, 3

будівельне управління м. Київ-8,

гірничо-капітальних робіт 03008

Пропозиція

25.04.02

м. Яворів

про підготовку дитячого оздоровчого табору "Славутич" до прийому дітей

Для завершення підготовки табору "Славутич" до при­йому дітей вважаю за потрібне:

1. Направити до табору бригаду у складі трьох робіт­ників; будівельника, сантехніка, електрика.

2. Звернутися до педагогічного університету із проханням надати допомогу в укомплектуванні штату вожатих.

 

Заступник начальника (підпис) Б.А. Іваненко

_____________________________________________________________________

 

Герб України

Трудова книжка

Серія______________№____________________

Прізвище_____________________Біденко______________________________________

Ім’я _________________________Анатолій_____________________________________

По батькові_______________Вікторович_______________________________________

Дата народження 28 квітня 1971року__________________________________________

Дата заповнення__________27 січня 2002 року_________________________________

Підпис власника книжки____________________________________________________

М.П.

________________________________________________________

Підпис особи, відповідальної за видачу трудової книжки

__________________________________________________________________________

 

Київський завод зварювального обладнання

НАКАЗ

13.11.98. № 118-К

М. Київ

Про особовий склад

 

Н А К А З У Ю:

ПРИЗНАЧИТИ:

Рак Валентину Іванівну на посаду касира центральної бухгалтерії з 16 листопада 1998року з двотижневим випробувальним терміном з окладом 90 грн на місяць.

Підстава : заява Рак В.І. з візами начальника відділу кадрів і головного бухгалтера.

З наказом ознайомлена:

 

Директор (підпис) І.В. Борисенко

 

 

ЛИСТ-ПРОХАННЯ

Хотівська середня школа Міністерство освіти і науки

Києво-Святошинського р-ну України

Київської обл. заступникові міністра

с. Хотів, вул. Лисенка, 25 п. Луговому П. І.

Індекс

29.04.2002 № 45

Просимо дати розпорядження начальникові будівельного управління Київської області п. Васильченку М. Н про капітальний ремонт навчального приміщення школи
згідно зі складеним кошторисом у сумі 800 (вісімсот) тисяч грн. Розрахунки за виконані роботи будуть проведені_______________ у Києво-Святошинському відділенім

(термін виконання)

Держбанку після підписання форм № 2.

 

Директор школи (підпис) І. С. Ковалевський

Бухгалтер

Києво-Святошинського

району (підпис) М. Г. Загірна

 

 

__________________________________________________________________________

 

ЛИСТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ (ЦИРКУЛЯРНИЙ ЛИСТ)

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК

Індекс, Київ-10, вул. Суворова, 9. Для телеграм: Київ-10, УАЛІІ

Тел. 290-10-85, 294-93-94 Телефакс: 13-14-87 Факс: (044)290-4.' Й

03.07.3 99 № 13/31-131

Директорам науково-дослідних установ

Українська академія аграрних наук повідомляє, що відповідно до статті 23 Закону України «Про науку і науково-технічну діяльність» постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.99 № 1110 «Про виплату над6авки за стаж роботи у науковій сфері» затверджено Положен­ня про порядок виплати надбавки за стаж роботи в науковій сфері та перелік посад наукових працівників держав­них наукових установ, організацій і державних вищих навчальних закладів III—IV рівнів акредитації, яким може встановлюватися надбавка за стаж роботи в науковій сфе­рі. Цією постановою також встановлено, що всі витрати, пов'язані із запровадженням виплати надбавки за стаж роботи в науковій сфері, здійснюються лише в межах коштів, передбачених науковим установам, організаціям на оплату праці.

 

Примітка. Положення про порядок виплати надбавки за стаж ро­боти в науковій сфері та перелік посад наукових пра­цівників додається.

 

Перший віце-президент (підпис) В., П. Ситник

 

ВІДГУК

на автореферат дисертації Ткаченко Олесі Віталіївни

«Підприємницька та меценатська діяльність родини

Терещенків в Україні (1861-1917рр)»,

представленої на здобуття наукового ступеня кандидатта

історичних наук за спеціальністю 07.00.01 –історія України.

К., 1998. -23 с.

Структура тексту

1. Вступ(стислий виклад загального уявлення про матеріал).

2. Стислий виклад основних положень роботи.

3. Висновки з пропозиціями, оцінками та критичними зауваженнями.

Завідувач кафедри українознавства

Українського державного університету

харчових технологій,

доктор історичних наук,

професор (підпис) О.Д. Горбул

Зразки анотацій:


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.01 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал