Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


За 2013-2014р.
Показник На кінець 2013 року На кінець 2014 року
Основні засоби, грн. 9984070,00 9977551,00
Зношення основних засобів, грн. 4909695,00 5220620,00
Зношення, % 49,18 52,32

 

Збільшення зношення основних засобів негативно характеризує діяльність даної установи, щодо вдосконалення матеріально-технічної бази виробництва.

Зо 2014р відбулися зміни в необоротних активах на 403949,00грн., отримали межах головних розпорядників бюджетних коштів на 403 949,00грн. і Зменшення необоротних активів (списані як не придатні ) 9044,00грн.

Отже Що ж стосується аналізу ефективності використання основних засобів бюджетних установ, то він повинен включати:

1) оцінку відповідності їх наявної кількості за складом і структурою нормативним потребам бюджетної установи, які визначаються, виходячи з її потужності, обсягу та функціональних особливостей діяльності [3, с. 86];

2) розрахунок показників інтенсивності руху та якісного стану основних засобів – показників придатності й зносу;

3) аналіз показників віддачі на одиницю ресурсів та місткості ресурсів у одиниці продукції (для бюджетної установи – наданих послуг). Показники віддачі ресурсів бюджетної установи характеризують величину виконаної роботи або наданих послуг у розрахунку на 1 грн. використаних ресурсів, а показники місткості характеризують витрати або запаси ресурсів у розрахунку на 1 грн. виконаної роботи чи наданих послуг. Під запасами ресурсів розуміють наявний їх обсяг на звітну дату, а під витратами – поточні витрати ресурсів, зокрема, за основними засобами – нарахований знос [1, с.255].
Фондовіддача виражає ефективність використання засобів праці, тобто показує скільки надається послуг на одиницю основних виробничих фондів.

Фондомісткість є вартістю основних виробничих фондів, яка припадає на одиницю послуги бюджетної установи.

Загальну методику аналізу ефективності використання основних засобів, що є універсальною для всіх без винятку бюджетних установ, можна доповнити аналізом оцінки ефективності використанні основних засобів, що відіграють специфічну роль у діяльності бюджетної установи [1, с.256].

Серед таких показників можна виділити, наприклад:
- середній термін використання ліжка, середня оборотність одного ліжка, кількість проведених обстежень за допомогою певного апарату тощо (для лікувально-діагностичних закладів);
- середня наповненість класу учнями або студентами, кількість змін навчання тощо (для навчальних закладів) і т.д.

Загальні та спеціальні показники ефективності використання основних засобів бюджетних установ дають можливість комплексного вивчення стану управління установою і показують першочергові напрямки вдосконалення основних засобів.Таким чином, розглянуті у даній статті останні зміни нормативної бази з питань обліку основних засобів повинні враховуватися при відображенні облікових процедур у всіх бюджетних установах. Крім того, ці зміни зумовлюють необхідність оптимізації типових форм первинного обліку операцій з основними засобами. Тому в статті запропоновані пропозиції щодо вдосконалення цих форм. Крім того, автором статті узагальнено основні показники ефективності використання основних засобів бюджетних установ і запропоновано застосування в аналізі спеціальних показників, які будуть відрізнятися залежно від сфери діяльності бюджетної установи.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал