Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Характеристика зміни технічного стану основних засобів Державної інспекції сільського господарства в Київській області
За 2013-2014р.

Показник На кінець 2013 року На кінець 2014 року
Основні засоби, грн. 9984070,00 9977551,00
Зношення основних засобів, грн. 4909695,00 5220620,00
Зношення, % 49,18 52,32

 

Збільшення зношення основних засобів негативно характеризує діяльність даної установи, щодо вдосконалення матеріально-технічної бази виробництва.

Необоротні активи в цій організації поділяють на дві групи: матеріальні необоротні активиті, що мають фізичну та/або матеріальну форму (основні засоби / фонди та інші необоротні матеріальні активи) та нематеріальні необоротні активиті, що не мають фізичної та/або матеріальної форми.

Вивчення співвідношення між касовими та фактичними видатками здійснюється в цілому за кошторисом і за окремими його статтями з використанням даних Звіту про виконання кошторису видатків (форма №2), Балансу виконання кошторису видатків (форма № 1), обліку касових і фактичних видатків за окремими статтями і видами. Таким чином, про співвідношення між касовими та фактичними видатками судять за характером зміни залишків на матеріальних та розрахункових рахунках балансу виконання єдиного кошторису.

Важливим етапом аналізу виконання кошторису видатків є вивчення співвідношення між касовими та фактичними видатками. Касові видатки можуть перевищувати фактичні, бути рівними їм (що є досить рідкісним явищем), або меншими за них. У процесі аналізу необхідно виходити з того, що відкриття бюджетних кредитів або перерахування грошових ресурсів із бюджету організації здійснюється згідно із затвердженим кошторисом. Кошторис передбачає потребу в грошових ресурсах для господарських операцій: придбання товарно-матеріальних цінностей, розрахунки за їх поставки та інші операції, пов'язані з діяльністю організації в поточному бюджетному році.

Таблиця 3.2

Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою (тис. гривень) в Державній інспекції сільського господарства в Київській області в 2014р.

 

 

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний фонд Спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд Разом загальний фонд спеціальний фонд Разом
14492,9 2,0 14494,9 13712,2 13712,2 -780,7 -2,0 -782,7

 

За даними табл. 3.2 можна зробити висновок, що касові видатки (надані кредити ) менше з загального фонду на 780,7 тис. грн. та з спеціального фонду на 2,0 тис. грн. та сума відхилення від затвердженого паспортом бюджетної програми становить 728,7тис. грн.Таблиця 3.3

Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми (тис. гривень.) в Державній інспекції сільського господарства в Київській області в 2014р.

 

Код державної цільової програми Назва державної цільової програми Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд Разом загальний фонд спеціальний фонд разом   загальний фонд спеціальний фонд Разом
Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року 14492,9 2,0 14494,9 13712,2 13712,2 -780,7 -2,0 -782,7

 

За даними табл. 3.3 можна зробити висновок до державной цільовой програмі розвитку українського села на період до 2015 року значних змін в структурі не відбулося. Ретельному аналізу підлягають статті доходів, що зменшилися в абсолютному виразі.

Ефективність функціонування бюджетних установ пов'язана з виконанням раціонально складеного та затвердженого кошторису. Для бюджетних установ не передбачена звітність, яка б дозволяла проаналізувати рух за статтями власного капіталу.

Найбільш ліквідними ресурсами господарюючого суб'єкта є його грошові кошти. Аналіз руху потоків грошових коштів дає змогу вивчити їх динаміку, суму перевищення надходжень над витратами, розрахувати показники необхідного рівня забезпеченості, що в цілому сприяє плануванню витрат у межах отриманих цільових коштів. Грошовий потік - це рух ліквідних грошових коштів, тобто їх надходження та витрачання в процесі господарської діяльності.Таблиця 3.4


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал