Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Основні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі


 

Необхідною умовою запобігання виробничим травмам і аваріям повинна стати організація та розробка на виробництві спеціальних заходів на основі глибокого аналізу стану охорони праці, що характеризується наявністю на робочих місцях небезпечних виробничих факторів, умов, при яких вони можуть діяти на людей, а також можливими небезпечними діями самих працівників в конкрет­них умовах виробництва. Це дозволить об'єктивно оцінити мож­ливі негативні наслідки, вжити невідкладних заходів щодо їх запобігання. Цей процес ґрунтується на виконанні законодавчих та нормативно-правових вимог в галузі охорони праці під час виробничої діяльності.

Метою роботи є вивчення законодавчих та нормативно-правових актів, що регулюють питання охорони праці на підприємствах галузі.

Завдання до роботи:

1.1. Завантажити пошукову систему Нормативно-довідкові матеріали з охорони праці.

1.2. Визначити які види нормативних документів містить дана база.

1.3. Знайти потрібний документ і дати відповіді питання представлені в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1

Завдання для виконання

  Документ Питання
Основні законодавчі акти. Верховна Рада України. Закон України «Про охорону праці» З яких розділів складається цей закон? Що таке охорона праці? Які права мають працівники, зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці?
Верховна Рада України. Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки» Як здійснюється відшкодування шкоди, заподіяної аварією на об'єкті підвищеної небезпеки?
Верховна Рада України. Закон України «Про пожежну безпеку» Назвіть обов'язки громадян щодо забезпечення пожежної безпеки.
Кабінет Міністрів України. «Про затвердження прядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень» Які документи подає власник для одержання дозволу? Вартість одержання дозволу.
Реєстр НПАОП Правила експлуатації електрозахисних засобів Назвіть основні ізолювальні електрозахисні засоби.
Про затвердження типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та переліку робіт з підвищеною небезпекою Охарактеризуйте організацію навчання і перевірки знань з охорони праці на підприємстві.
Підзаконні акти Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку Наведіть класифікацію шуму, ультразвуку та інфразвуку.
Про затвердження положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів З якою метою проводиться медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів? Види зазначеного огляду.
Міждержавні стандарти. Шум. Загальні вимоги безпеки Який є захист від шуму?
Нормативні акти. Про затвердження правил експлуатації вогнегасників Що таке вогнегасник? Дати класифікацію вогнегасників.
Міждержавні стандарти. Пожежна безпека. Терміни і визначення Дайте визначення термінам – загоряння, причина пожежі, система протипожежного захисту.
Санітарні норми і правила. Про затвердження гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу Назвіть шкідливі фактори трудового процесу.
Санітарні норми і правила. Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень Якими показниками характеризується мікрокліматичні умови виробничих приміщень?
Міждержавні стандарти. Небезпечні та шкідливі виробничі фактори. Класифікація Наведіть приклади фізичних; хімічних; біологічних; психофізіологічних небезпек і шкідливих факторів.
Типові інструкції з охорони праці Інструкція з охорони праці для працівників, зайнятих на роботах із персональними ЕОМ Назвіть основні пункти інструкції. Які основні небезпечні та шкідливі фактори при роботі на ЕОМ? Які методи зниження шкідливого впливу факторів?
Інструкція з охорони праці з електробезпеки для робітників і службовців Які дії працюючих при можливому ураженні електричним струмом?

 

1.5. Згідно з кодуванням ДНАОП дайте характеристику нормативним актам, представленим в таблиці 1.2 (варіант визначається останньою цифрою номеру за списком).

Таблиця 1.2

Завдання для виконання

Варіант Назва документу
  1. ДНАОП 0.00-6.02-93. Спiльнi рекомендацiї державних органів і профспілок щодо змісту розділу " Охорона праці" у колективному договорі (угоді, трудовому договорі) 2. ДНАОП 2.2.00-1.12-00. Правила безпечної експлуатації каналів, трубопроводів, інших гідротехнічних споруд у водогосподарських системах меліорації
  1. ДНАОП 0.03-8.06-94. Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі 2. ДНАОП 1.2.00-1.15-97. Правила безпеки у ливарному виробництві.
  1. ДНАОП 0.00-4.12-99. Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці 2. ДНАОП 9.2.30-1.08-99. Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах
  1. ДНАОП 1.8.10–1.27-02. Правила безпеки для виробництва хліба, хлібобулочних та макаронних виробів 2. ДНАОП 6.1.00-1.10-97. Правила безпеки та виробничої санітарії при виготовленні залізобетонних і бетонних виробів та конструкцій на заводах будівельної індустрії.
  1. ДНАОП 0.00-6.02-93. Спiльнi рекомендацiї державних органів і профспілок щодо змісту розділу " Охорона праці" у колективному договорі (угоді, трудовому договорі) 2. ДНАОП 0.03-4.02-94. Положення про медичний огляд працівників певних категорій (Із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ № 139 від 07.06.99)
  1. ДНАОП 0.03-8.06-94. Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі 2. ДНАОП 1.1.21-1.20-03 Правила безпеки у нафтогазодобувній промисловості України
  1. ДНАОП 1.8.10–1.27-02. Правила безпеки для виробництва хліба, хлібобулочних та макаронних виробів 2. ДНАОП 0.00-8.15-97. Порядок проведення експертизи газотранспортного обладнання
  1. ДНАОП 0.00-1.34-02. Правила безпеки праці під час закладання на зберігання та первинної обробки плодоовочевої продукції 2. ДНАОП 6.1.00-1.10-97. Правила безпеки та виробничої санітарії при виготовленні залізобетонних і бетонних виробів та конструкцій на заводах будівельної індустрії.
  1. ДНАОП 9.2.30-1.08-99. Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах 2. ДНАОП 0.05-3.38-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям мікробіологічної промисловості
  1. ДНАОП 1.1.21-1.20-03. Правила безпеки у нафтогазодобувній промисловості України 2. ДНАОП 0.00-1.34-02. Правила безпеки праці під час закладання на зберігання та первинної обробки плодоовочевої продукції

 

1.6. Зробити висновки по роботі.

Робота може бути виконана в рукописному або друкованому вигляді в довільній формі.

 


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.