Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Методичний, технічний прийоми організації бухгалтерського обліку.
Форми організації обліку на підприємстві.

Організація обліку – це сукупність заходів з упорядкування облікової роботи, що здійснюється керівником або уповноваженим органом для забезпечення виконання та інформаційної потреби користувачів.

Існують такі форми організації бух.обліку:

· Ведення обліку власником (керівником)

· Введення до штату підприємства посади бухгалтера або створення бух.служби з головним бухгалтером на чолі.

· Користування послугами спеціаліста з ведення обліку, зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юр.особи

· Користування послугами аудитора (аутсорсинг)

 

Сутність та етапи організації бухгалтерського обліку.

Організація обліку – це сукупність заходів з упорядкування облікової роботи, що здійснюється керівником або уповноваженим органом для забезпечення виконання та інформаційної потреби користувачів.

Етапи організації бухгалтерського обліку:

· Створення суб’єкта господарювання (складання протоколу зборів засновників, який передбачає прийняття рішення щодо затвердження керівника на посаді, він автоматично, відповідно до законодавства, визнається відповідальною особою за організацію бухгалтерського обліку)

· Організація бух.обліку(цей етап передбачає три взаємопов’язані напрямки: методичний, технологічний і організаційний)

· Впорядкування та вдосконалення бух.обліку (етап, який супроводжує життєдіяльність підприємства для забезпечення ефективного функціонування обліку та його ведення)

 

4.Предмет організації бухгалтерського обліку.

Організація обліку – це сукупність заходів з упорядкування облікової роботи, що здійснюється керівником або

уповноваженим органом для забезпечення виконання та інформаційної потреби користувачів.

Предметом організації бухгалтерського обліку є забезпечення процесу ведення та функціонування бухгалтерського обліку на підприємстві.

 

 

Методичний, технічний прийоми організації бухгалтерського обліку.

Методичний прийом:

1) вибір методики оцінки активів, списання витрат майбутніх періодів, калькулювання собівартості, нарахування резерву сумнівних боргів, фондів спеціального призначення тощо;

2) встановлення критеріїв розмежування основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних активів та МШП;

3) вибір методів нарахування амортизації необоротних активів

Технічний прийом:

1) вибір форми ведення бухгалтерського обліку;

2) розробка форм внутрішньої звітності і порядку її заповнення;

3) встановлення строків і порядку проведення інвентаризації;

4) визначення випадків залучення фахівців (сторонніх осіб) для проведення інвентаризації специфічних для підприємства об’єктів майна та зобов’язань;5) вибір номенклатури бухгалтерських рахунків з аналітичними розрізами до них;

6) розробка форм первинних документів і графіку документообороту;

7) встановлення порядку зберігання документів, у т.ч. електронних, в архіві і доступ до них;

8) уніфікація і кодифікація даних;

9) організація архіву бухгалтерських документів;

10) встановлення порядку захисту відомостей, які складають комерційну таємницю підприємства;

11) організація внутрішньогосподарського (у т.ч. бухгалтерського контролю)

в питанні не звучить, але нехай буде
організаційний прийом:

1) вибір оптимальної форми організації обліку;

2) організація роботи бухгалтерської служби (розробка організаційно-розпорядчих документів);

3) встановлення норм праці, необхідних для виконання робіт і визначення оптимальної чисельності облікових працівників;

4) формування політики підбору облікових працівників та підвищення їх кваліфікації;

5) встановлення порядку атестації бухгалтерів;

6) правове, технічне та методичне забезпечення роботи облікових працівників;

7) заходи наукової організації праці;

8) розробка правил ділової етики облікових працівників;

9) порядок приймання-передачі справ при зміні бухгалтера

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал