Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Перелік основних факторів, які впливають на стан газонного культурфітоценозу в урбанізованому середовищі.
Дерновий покрив, через можливість свого існування у різноманітних екологічних умовах, окрім крайніх екстремальних, має надзвичайно важливе та різнобічне значення в контексті екологічної стабілізації довкілля. Формування та функціонування дернових покриттів у системі густонаселеного міста є надзвичайно складним та динамічним, оскільки відбувається за дії величезної кількості факторів, що мають різний за своїм характером та силою дії вплив на культурфітоценози. Розвиток та трансформація рослинних угруповань дернових покриттів відбувається під дією основних едафічних, кліматичних та антропогенних чинників.

Газонні культурфітоценози складаються з багатьох видів газоноутворюючих трав, які в системі рекреаційних насаджень є не тільки ландшафтноутворюючим елементом, а й мають велике санітарно-гігієнічне та екологічне значення: зменшення запиленості, підвищення відносної вологості повітря, запобігання проявам ерозії та поліпшення агрофізичних властивостей ґрунту. В реальному житті густонаселеного міста газонні культурфітоценози піддаються комплексній дії цих чинників, вклад кожного з яких є різним, залежно від функціональної ролі конкретного дернового покриття, розташування його в системі міста, ступеню агротехнічного догляду тощо.

Найпершою умовою, що визначає декоративність та життєвість де­рнового покриття чи газону, є дотримання необхідних норм при на етапі його створення.Виконання всіх належних агротехнічних вимог, використання травосумішей, які відповідають екологічним умовам майбутнього місцезростання, попередній аналіз едафічних та кліматичних чинників є передумовою для нормального розвитку та подальшого існування культурфітоценозу. Кожен конкретний вид рослин здатен реалізувати свої потенційні можливості щодо утворення дерну та максимального довголіття у повному обсязі лише за умови його розташування у екологічній відповідності до конкретного місцезростання. Лише за дотримання таких вимог він здатен формувати саморегулюючу, а відповідно, і довготривалу систему з властивостями, що є необхідними для досягнення найбільш декоративного та стійкого покриву. Надалі розвиток дернового покриття, його якісні та кількісні характеристики формуються під впливом ряду факторів навколишнього середовища, насамперед, антропогенних, а також в значній мірі залежать від рівня агротехнічного догляду за покриттям.

Серед антропогенних чинників для газонних культурфітоценозів найбільш суттєвими та значимим в умовах густонаселених міст є витоптування, механічне порушення ґрунту та рівень атмосферного забруднення.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.014 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал