Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Особливості штучного поливу газонного покриття в умовах міста.
Переважна більшість дернових покриттів в Україні знаходяться в зоні нестійкого або недостатнього зволоження, тому не отримують належної норми вологи розтягом певного періоду часу, оскільки їх штучне поливання не проводиться, а природне надходження вологи є нерівномірним та недостатнім.

По відношенню до вологи види, що є основними газоноутворювачами входять до складу мезофітної групи видів, тобто потребують рівномірного внесення вологи в ґрунт та досить негативно впливають на її відсутність. Рудеральні види, що зустрічаються на дернових покриттях міста, розподі­ляються на основні чотири групи.

Індиферентні до фактору зволоження (Plantago lanceolata, Sonchus arvensis).

Посухостійкі види, частота трапляння яких регулярному поливанні зменшується (Polygonum aviculare, Capsella bursa-pastoris, Convolvulus arvensis). Ці види формують свою зелену масу у приземному шарі травостою, випаровують незначну кількість вологи, коренева система їх охоплює лише незначний об'єм ґрунту, проте сильно галузиться, за рахунок чого вони максимально використовують ґрунтову вологу.

Третю групу складають види, що досить позитивно реагують на наявність поливу та здатні зберігати сталі позиції у фітоценозі дернових покриттів (Trifolium medium, Chenopodium album, Cichorium inthybus, Euphorbia virgata).

До четвертої групи входять види, що є вологолюбними. Частота трапляння їх значно підвищується при регулярному поливанні. Часто вони здатні формувати монодомінантні угруповання, проте не забезпечують належного рівня декоративності та стійкості газонного покриття. Такими видами є Potentilla anserina, Medicago lupulina, Poa annua, Glechoma hederacea, Trifolium repens, Lysimachia nummularia тощо.

Досить часто наявність поливу на дерновому покритті є фактором, що в певній мірі стабілізує чи знижує дію деяких негативних факторів оточуючого середовища, зокрема загазованості повітря. Так, дернові покриття спеціального призначення (розділюючі смуги найбільших автомобільних артерій міста) за однакових умов автомобільного навантаження протягом дня, але за різних умов поливу та скошування, формують радикально відмінні між собою за якістю травостої. У першому випадку, наприклад, невелика (5-7 м шириною) смуга травостою, що зазнає щоденного поливу та частого скошування, має загальну декоративність у 4 бали. У той же час, при майже однаковому автомобілепотоку, смуга газону вздовж Великої окружної дороги, яка скошується не частіше 1 разу на місць та не поливається взагалі, має оцінку декоративності на рівні 1-2 балів. Домінуючим видом там є пирій повзучий (Elytrigia repen)s, проективне покриття якого є нерівномірним та сягає 10-40%.

Досить часто відсутність поливу найбільших масивів дернових покриттів в межах міста призводить до повного висихання травостою та створення бурих, абсолютно неестетичних плям. Взірцем створення та догляду, зокрема в плані поливу, є дернові покриття парку ім. Т.Г. Шевченка. Регулярне зволоження травостою дозволяє досягати високих показників декоративності газонного полотна.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал