Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Екскурсії на історичну тематику.


Тема 8. Особливості проведення екскурсій за різною тематикою.

1. Особливості проведення оглядових екскурсій по місту.

2. Екскурсії на історичну тематику.

3. Екскурсії на архітектурну тематику.

4. Особливості проведення мистецтвознавчих екскурсій.

Особливості проведення оглядових екскурсій по місту.

Ці екскурсію користуються найбільшою популярністю серед екскурсантів. Як правило оглядові екскурсії по місту розраховані на 3-4 години і дають можливість цілісно і узагальнено ознайомитися з містом, відчути його своєрідність та індивідуальність, побачити пам’ятки, дізнатися про його історію та сучасне життя.

Тематику екскурсій містом визначають його характерні риси, його минуле і сучасність.

Розрізняють багатопланові (торкаються кількох тем і дають загальне уявлення про місто) та однопланові (історичні, архітектурні, літературні тощо).

При створенні оглядових екскурсій по місту перевага віддається підтемам, які визначають обличчя міста. До цих підтем можна віднести: виникнення міста, історія його розвитку та забудови, особливості планування і архітектурні пам’ятки, розвиток міста на сучасному етапі.

В оглядову екскурсію необхідно включати: об’єкти які безпосередньо допомагають розкрити тему екскурсії, які мають велике інформаційне навантаження, унікальні та популярні об’єкти.

Оглядові міські екскурсії будуються за тематико-хронологічним принципом.

Маршрут повинен мати послідовний показ об’єктів з метою розкриття всіх підтем і логічного викладу їх змісту. Об’єкти які можуть бути розташовані далеко від основного маршруту (30-40 хв. переїзд), але мають значний інтерес для екскурсантів включати в екскурсію недоцільно. Рекомендовано включати в маршрут відвідування музеїв (екскурсія в музеї триває 30-40 хв.). бажано щоб місто і музей показував один екскурсовод.

Структура оглядової екскурсії по місту звичайна: вступ, основна частина, висновки і відповіді на запитання. Складним елементом в оглядовій екскурсії містом мають логічні переходи, які пов язують підтеми.

Оглядова екскурсія вимагає від екскурсовода різнобічних знань і володіння методичними прийомами її проведення.

В оглядовій екскурсії використовують такі прийоми показу: попередній огляд, зорова реконструкція, екскурсійний аналіз, порівняння. Щодо прийомів розповіді – екскурсійна довідка, опис, цитування.

Оглядові екскурсії по місту необхідно постійно оновлювати і вони займають найбільшу частку в структурі екскурсійного обслуговування.

Екскурсії на історичну тематику.

Вони користуються найбільшою популярністю серед тематичних екскурсій. За змістом вони поділяються на археологічні, історико-краєзнавчі, етнографічні, воєнно-істричні.

Маршрут екскурсії будується на хронологічному чи тематико-хронологічному принципі. Екскурсія повинна ґрунтуватися на достовірних документальних матеріалах.

Екскурсійні об’єкти є багатоплановими. Часто крім архітектурного значення включають ще мистецтвознавче. Тому крім історичного аналізу необхідно давати також мистецтвознавчий аналіз цих об’єктів. Екскурсовод повинен розбиратися в архітектурних стилях і вміти показувати деталі і особливості в оздобленні споруд, але головна увага повинна приділятися історичним подіям, пов’язаним з пам’яткою.

Основні методичні прийоми: зорова реконструкція, локалізація подій, цитування, наочність з портфеля екскурсовода.


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.