Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Уроки систематизації та узагальнення знань.

Уроки на подачу нового матеріалу.

На кожен урок даного типу об'єм нових знань розраховується на 10-15 хвилин у молодших, і до 25 хвилин - у старших класах. При цьому вчитель має використовувати достатню кількість наочності, адже в іншому випадку розумово відсталі матеріал не усвідомлять. У кращому разі вони його можуть механічно завчити і використовувати лише в окремих, добре їм знайомих ситуаціях. Перенесення цих знань у нові умови відбуватись не буде. Під час формування нових знань вчитель надає школярам допомогу у встановленні взаємозв'яз­ків між минулим і вже вивченим новим матеріалом.

Урок даного типу має таку структуру: 1) організація учнів на урок; 2) перевірка домашнього завдання; 3) усний рахунок; 4) пропедевтич­на підготовка учнів до сприймання нового матеріал}' (актуалізація набутих знань, необхідних для сприймання нової теми); 5) повідомлення теми і мети уроку; 6) повідомлення нових знань; 7) первинне закріплення і корекція; 8) домашнє завдання; 9) підве­дення підсумків. Його структура може містити і деякі зміни. Так, в окремих випад­ках недоцільно включати в нього перевірку домашнього завдання, ус­ний рахунок, пропедевтичну підготовку до сприймання матеріалу.

Уроки удосконалення знань та вмінь.

Основне завдання цих уроків - поглиблення і розширення матема­тичних знань, вироблення в учнів необхідних для практичної діяль­ності умінь та навичок.

Вони мають таку структуру: 1) організація учнів на урок; 2) пере­вірка домашнього завдання; 3) усний рахунок; 4) актуалізація опор­них знань, умінь та навичок (виконання учнями завдань для відтворення раніше вивчених прийомів); 5) напівсамостійні і самостійні вправи на застосування знань у стандартних ситуаціях (вправи за зразком); 6) вправи за завданням вчителя на вироблення вмінь пе­реносити опорні знання в нові ситуації; 7) домашнє завдання; 8) під­ведення підсумків.

Уроки систематизації та узагальнення знань.

Основне завдання цих уроків - об'єднання розрізнених математи­чних знань, засвоєних протягом певного періоду в єдину систему. На­явність таких уроків у допоміжній школі обумовлюється тим, що на них вчитель об'єднує невеликі об'єми матеріалу однієї теми в єдину систему. Оскільки тема вивчається протягом кількох уроків і врахову­ючи те, що розумово відсталим учням притаманна здатність до швид­кого забування, що створює певні труднощі для формування єдиної системи математичних знань, ці уроки покликані систематизувати і узагальнити знання школярів. Вони плануються вчителем у години, які в програмі виділені на повторення матеріалу.

Вони можуть мати приблизно таку структуру: 1) організація учнів на урок; 2) перевірка домашнього завдання; 3) повідомлення теми і мети уроку; 4) всебічна перевірка, відтворення і узагальнення знань; 5) узагальнення знань учнів вчителем; 6) домашнє завдання; 7) підве­дення підсумків.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
психологічні труднощі опанування математичними знаннями школярами з психофізичними вадами | Зональді айналымды түсіндіріңіз

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал