Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Стан і тенденція розвитку сучасної сім’ї.Сім’я в Україні


Сучасні тенденції в розвитку сім’ї характеризуються певними особливостями. По-перше, шлюб стає рівноправним, добровільним, вільним від примусу, матеріальних розрахунків, втручання або тиску третіх осіб, союзом жінки і чоловіка. По-друге, спостерігається додержання принципу егалітарності на противагу патріархальності, який не обмежує права і гідність чоловіка та жінки, забезпечує кожному з них рівні можливості професійного та духовного зростання. По-третє, нині створюються реальні передумови для подолання суперечностей між коханням і обов’язком, індивідуальним і суспільним інтересом в інтимному житті людини. По-четверте, суспільна цінність сім’ї все більше визнається її роллю в примноженні і передаванні в спадковість приватної власності, організації виробництва, організації споживання і побуту тощо.

Кінець XX ст. і початок XXI ст. принесли у розвиток сім’ї радикальні зміни, які відбуваються в усьому світі. Це, зокрема:

– зменшення кількості розширених сімей;

– загальна тенденція вільно вибирати собі дружину чи чоловіка;

– зростання рівня сексуальної свободи, поширення дошлюбних статевих відносин;

– зростання економічної незалежності жінок та активне залучення їх до трудової діяльності;

– збільшення кількості неповних сімей і дітей, народжених поза шлюбом;

– збільшення кількості самотніх людей, які не одружуються;

– зменшення середньої тривалості шлюбу, в тому числі і за такої причини як відкладання часу вступу у шлюб;

– збільшення кількості розлучень.

Найскладнішою соціальною проблемою майже у всіх сучасних суспільствах є проблема розлучень. В Україні протягом року реєструється близько 500 тис., в тому числі повторних шлюбів і понад 200 тис. розлучень. Пік розлучень припадає на перший-четвертий роки подружнього життя. Соціологи називають низку чинників того, чому розлучення стали таким звичайним явищем. Найчастіше причиною розлучення стає пияцтво, алкоголізм, які нерідко пов’язані з жорстоким ставленням до іншого члена подружжя і дітей. Друга за важливістю причина розлучень – подружня зрада. Подружня вірність є однією з головних умов етичності шлюбу. В основі самих зрад найчастіше лежить порушення духовної та сексуальної гармонії. Як причина розлучень фігурує також “несумісність характерів”. Під нею розуміють неуживчивість, запальність, дратівливість. Нерідко вони самі є наслідком інших причин. Причинами розлучень можуть бути втручання родичів у сімейне життя, безвідповідальне відношення партнерів до своїх сімейних обов’язків, житлові проблеми, фізіологічна невідповідність, неможливість мати дітей, хвороби.

Було б помилкою доходити висновку, що відбувається процес глобального розкладу сучасної сім’ї. Сім’я була і залишається найбільш сталим і гнучким соціальним інститутом, її монополія на регулювання інтимних стосунків, дітонародження і догляд за маленькими дітьми збережеться і в майбутньому.


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.