Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Молодь як соціально-демографічна група. Загальні засади державної молодіжної політики в Україні


Молодь, її проблеми, як великої і специфічної соціально-демографічної групи, напрями соціалізації та процеси самореалізації у суспільстві вивчають різні науки та наукові дисципліни, тому найбільш об'ємний, узагальнювальний " портрет" молодої людини, молодої генерації (покоління), понад усе в конкретно-історичний час і в конкретному суспільстві, можна уявити лише на міждисциплінарному рівні, тобто з урахуванням даних багатьох наук. Отже, в комплексі феномен " молодь" дає змогу розглянути лише соціологія молоді.Людина, і особливо молода, яка поступово вступає у продуктивне життя, завжди була і є першопричиною, носієм, джерелом і результатом усіх суспільних відносин і перетворень. Як зауважують російські вчені: " Сучасне суспільство має відкрити молодь як об'єкт історії, як винятково важливий чинник змін та носій нових ідей і програм, як соціальну цінність особливого ґатунку.Поняття " молодь" пояснюється різними науками — соціологією, філософією, психологією та ін. Розглянемо визначення цього поняття. Велика Радянська Енциклопедія визначає молодь як " соціально-демографічну групу, що вирізняється на основі сукупності вікових характеристик, особливостей соціального стану і зумовлених тими чи іншими соціально-психологічними якостями".Соціологи деяких країн, зокрема США, період молодості визначають з 12 до 24 років, розділяючи при цьому молодь на " юнацтво" (12-18 років) і " молодих дорослих" (18-24 роки).Український вчений М. Перепелиця виокремлює три основні періоди в житті молоді: • перший — період пошуку (коли молода людина обирає ким і якою їй бути); • другий — період інтеграції у суспільство (початок трудової біографії у будь-якій сфері суспільно корисної праці); • третій — період початку інтенсивної творчої праці (завершення процесу соціалізації).

Загальні засади державної молодіжної політики
1. Державна молодіжна політика в Україні є пріоритетним і
специфічним напрямом діяльності держави і здійснюється:

в інтересах молодої людини, суспільства, держави;

з урахуванням можливостей України, її економічного,
соціального, історичного, культурного розвитку і світового досвіду
державної підтримки молоді.

Ця Декларація є основою для подальшого розвитку державної
молодіжної політики, її правової бази, практичної діяльності
органів державної влади і управління, яка спрямовується на
сприяння повноцінного розвитку молодих громадян України.

Головним гарантом здійснення державної молодіжної політики є
Україна як суверенна держава.

Головними завданнями державної молодіжної політики є:

вивчення становища молоді, створення необхідних умов для
зміцнення правових та матеріальних гарантій щодо здійснення прав і
свобод молодих громадян, діяльності молодіжних організацій для
повноцінного соціального становлення та розвитку молоді;


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.