Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Основні напрями та досягнення біотехнології
Біотехнологія - це сукупність промислових методів, які застосовують для виробництва різних речовин із використанням живих організмів, біологічних процесів чи явищ.

У мікробіологічній промисловості різні види бактерій та мікроскопічних грибів використовують для виробництва антибіотиків (пеніциліну, стрептоміцину, еритроміцину тощо), вітамінів, гормонів, ферментів, кормових білків та ін. Удосконалюються біотехнологічні процеси і в харчовій промисловості, де застосування високопродуктивних штамів мікроорганізмів і вдосконалення технології уможливлює збільшення випуску харчових виробів (кисломолочних продуктів, сирів, пива тощо) і кормів (силос, кормові дріжджі та ін.) підвищеної якості.

Селекціонери створили штучні популяції грибів, здатних синтезувати кормові білки з відходів рослинництва, нафти і нафтопродуктів, та штами мікроорганізмів, які здатні вилучати сполуки рідкоземельні та дорогоцінні метали з руд і промислових відходів. Біотехнологічні процеси застосовують для очищення навколишнього середовища від побутових і промислових забруднень, зокрема стічних вод. Методи біологічного очищення ґрунтуються на здатності певних видів бактерій як в аеробних, так і в анаеробних умовах розкладати органічні сполуки, що потрапляють у водойми, ґрунт. Для прискорення цих реакцій використовують високоактивні штами бактерій, виведені у результаті селекції. Вони розкладають такі органічні сполуки, які неспроможні мінералізувати природні бактерії. Для очищення стічних вод і водойм використовують також здатність ряду організмів накопичувати органічні чи неорганічні сполуки або певні хімічні елементи в своїх клітинах (деякі групи бактерій, водоростей, найпростіших). Біотехнологічні процеси застосовують і під час розроблення біологічних методів боротьби зі шкідниками сільського та лісового господарств, кровосисними та паразитичними тваринами тощо. Зокрема, використовуючи штами певних видів мікроорганізмів (вірусів, бактерій, грибів), виготовляють препарати, які ефективно знижують чисельність шкідливих видів, не забруднюючи довкілля токсичними хімічними сполуками. Необхідною умовою використання біологічних препаратів (біопрепаратів) є їхня безпечність для нешкідливих видів організмів.

На великих фермах і птахофабриках личинок багатьох видів мух завдяки спеціальним біотехнологіям використовують для швидкої переробки посліду. Для перероблення органічних решток використовують деякі види дощових червів.

Галузі господарства, де використовують біотехнологічні процеси, наведено в табл.3.

Таблиця 3. Застосування біотехнології в господарстві людини

 

Технологія Галузь господарства
Охорона здоров’я Харчова промисловість С/господарство Енергетика Хімічна промисловість
Бродіння Ферменти, вітаміни, амінокислоти, діагностичні препарати Лимонна кислота, ферменти, біополімери, виноробство, пивоваріння Біологічні препарати для боротьби зі шкідливими видами Енергетичні сполуки (етанол, біогазу) Етилен, ацетон, бутанол
Генна інженерія Інтерферони, гормони, вакцини   Біологічні препарати для боротьби зі шкідливими видами    
Клітинна інженерія (культури клітин і тканин) Інтерферони, вакцини, антитіла Білки Клонування свійських тварин    

 
.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал