Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема: МІЖНАРОДНІ ПЕРЕГОВОРИ ЯК ЗАСІБ ДИПЛОМАТІЇ
(4 години)

1. Зростання ролі міжнародних переговорів на сучасному етапі.

2. Наукові підходи до вивчення переговорів, методи їх проведення.

3. Типологія, структура і функції міжнародних переговорів.

4. Етапи проведення переговорів.

5. Завершальні документи переговорів.

6. Підходи до ведення переговорів, їх тактика.

7. Особливості національних переговорних стилів.

 

 

Література:

1. Захарова Л.М., Коновалова А.А. Основы дипломатической и консульской службы. Учеб. Пособиею. – Мн: БГЭУ, 2001. – 180 с.

2. Попов В.И. Современная дипломатия. Теория и практика. Ч.1. – М: Научная книга, 2000. – 576 с.

3. Лебедева М.М. Уметь вести переговоры: практические рекомендации по подготовке и ведению переговоров. – М.: Анкил, 1995. – 171 с.

4. Фельтхэм Р.Дж. Настольная книга дипломата. – Мн.: Новое знание, 2000. – 304 с.

 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ КУРСУ:

 

 

1. Розвиток консульської і дипломатичної служби в Давній Греції

2. Давньоримська дипломатія і консульська справа.

3. Формування професійної дипломатії в Візантії.

4. Консульська та дипломатична служба у Середні віки.

5. Дипломатія Італії в період Відродження. Внесок італійців у теорію дипломатії

6. Капітуляції Франції та Англії в Османській імперії як стимул розвитку торгівлі і консульської справи. Сутність і характер капітуляцій.

7. Формування теорії дипломатії – “Государ” Н. Маккіавеллі (1513 р.), “Право війни і миру” Г. Гроція (1625 р.).

8. Франція та кардинал Ришельє, концепція “національного інтересу” в контексті дипломатичної боротьби. Кодекси поведінки для дипломатів.

9. Віденський Конгрес, остаточне оформлення дипломатії у форму державної служби. 4 категорії представників.

10. Внесок Сполучених Штатів Америки у розвиток консульської служби.

11. Консульська справа в Росії.

12. Вплив дипломатичної та консульської справи на формування теорії ведення переговорів – “воєнно-політична теорія”, “теорія торгівця”.

13. Дипломатичні терміни – переклад та тлумачення.

14. Види консулів.

15. Категорії консульських установ – їх визначення та диференціація.

16. Встановлення консульських відносин і створення консульств. Поняття “консульського округу”.

17. Консульські посадові особи. Консульський корпус.

18. Консульські функції.

19. Нотариальні обов’язки консула і питання легалізації.

20. Інститут почесного консула.

21. Консульські привілеї і імунітети

22. Центральні і закордонні органи зовнішніх зносин.

23. МЗС України: структура и функції.24. Дипломатичні ранги України та міжнародна стандартизація класів дипломатичних представників.

25. Встановлення дипломатичних зв’язків: де-юре, де-факто (“ad hoc”), умови і характеристики кожного.

26. Порядок відкриття дипломатичних представництв та призначення голови дипломатичного представництва.

27. Головні функції дипломатичних представництв.

28. Дипломатичні привілеї і імунітети.

29. Основні види дипломатичної листування: нота, лист, меморандум.

30. Державні органи зовнішньополітичного регулювання.

31. Дипломатичний протокол: сутність і значення.

32. Види дипломатичних прийомів.

33. Наукові підходи до вивчення переговорів, методи їх проведення.

34. Типологія, структура і функції міжнародних переговорів.

35. Підходи до ведення переговорів, їх тактика.

36. Особливості національних переговорних стилів.

 

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал