Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


СПЕЦІАЛЬНІ МІСІЇ І ТОРГОВІ ПРЕДСТАВНИЦТВА В СУЧАСНІЙ МІЖНАРОДНІЙ ПРАКТИЦІ
(2 години)

 

Спеціальні місії як форма дипломатії – визначення ( “Конвенція про спеціальні місії” 1969 р). Історичний аспект розвитку спеціальних місій. Скасування від постійних дипломатичних представництв – конкретно-цільовий характер. Склад спеціальних місій, процедура направлення, початок діяльності, припинення місії. Привілеї і імунітети спеціальної місії.

Торгово-економічні місії та їх основні функції: торгівельно-політична, оперативна, інформаційна ( Указ Президента України: “Положення про торгівельно-економічну місію України за кордоном”, 1994). Значення торгівельно-економічних місій у активізації міжнародної торгівлі. Привілеї і імунітети торгівельно-економічних місій.


ІІ. Рекомендована Література до курсу:

1. Бобылев Г.В., Зубков Н.Г. Основы консульской службы. – М., 1986.

2. Блищенко И.П., Дурденевский В.Н. Дипломатическое и консульское право. – М., 1990.

3. Гуменюк Б. І. Основи дипломатичної та консульської служби. – К: Либідь, 1998.

4. Захарова Л.М., Коновалова А.А. Основы дипломатической и консульской службы. Учеб пособие. – Мн.: БГЭУ, 2001.

5. Інформаційно-довідковий бюлетень з консульських питань. – В.1,2. – К: вид. МЗС України, 1996, 1997.

6. Костенко Ю. Перші кроки: віденський вимір //Політика і час. – №9. – 1996. – С.15.

7. Лебедева М.М. Уметь вести переговоры: практические рекомендации по подготовке и ведению переговоров. – М.: Анкил, 1995.

8. Международное право / под ред. Колосова Ю.М. – М.: Международные отношения, 2000.

9. Никольсон Г. Дипломатия. – К: Омега Принт, 1994.

10. Попов В.И. Современная дипломатия. Теория и практика. Ч.1. – М: Научная книга, 2000.

11. Руденко Г.М. Основи дипломатичного протоколу. – К: Бліц-Інформ, 1996.

12. Руденко Г.М. Віденська Конвенція – кодекс дипломатичних зносин // Політика і час. – №2. – 1997, – С.65.

13. Сандровский К.К. Специальные дипломатические миссии. – К., 1977.

14. Серре Ж. Дипломатический протокол. – М: Издательство Института международных отношений, 1963.

15. Фельтхэм Р.Дж. Настольная книга дипломата. – Мн.: ООО Новое знание, 2000.

16. Удовенко Г.Й. На основі прагматизму та виваженого ставлення до сучасних реалій. – Політика і час. – №1. – 1997. – С.3.

17. Закон України “Про дипломатичні ранги України”// Політика і час. – №1. – 2003. – С.87.

18. Тимошенко Н.Л. Особливості найменування міжнародних договорів // Політика і час. – №8. – 1998. – С.57.

19. Тимошенко Н. Міжнародна ввічливість держав // Політика і час. –№1. – 2001. – С.78.

20. Гуменюк Б., Блажей В. У процесі становлення // Політика і час. – №11-12. – 1998. – С.62.

21. Чалий О., Оунівець І., Пузирко В. Міжнародний договір – суверенна воля держави // Політика і час. – №5. – 1994. – С.13.22. Лещенко Л., Пащук В. На вістрі великої політики. Президент і зовнішні зносини України // Політика і час. – №8. – 1993.– С.19

23. Конституція України. – К.: Преса України, 1997.

24. Конституція України. – К.: 2005.

25. Консульський статут України. – Інформаційно-довідковий бюлетень з консульських питань. – К.: Вип.1. – С.68-86.

26. Віденська конвенція про консульські зносини, 24 квітня 1963 р. –Інформаційно-довідковий бюлетень з консульських питань. – К.: Вип.1. – С.43-68.

27. Закон України “Про правовий статус іноземців” // Відомості Верховної Ради України. – №23. – 2994.

28. Закон України “Про міжнародні договори України”. – Інформаційно-довідковий бюлетень з консульських питань. – К.: Вип.1. – 1996. – С.54-67.

29. Закон України “Про громадянство України” // www.rada.gov.ua

 

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал