Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Розрахунок струмів короткого замикання. Знання величини струмів короткого замикання потрібні для перевірки надійності роботи електричних апаратів
 

Знання величини струмів короткого замикання потрібні для перевірки надійності роботи електричних апаратів, налагодження релейного захисту, аналізу аварій та аналізу схем основних з'єднань устаткування. Розрахунок ведеться в іменованих одиницях з використанням закону Ома, а опори, які розраховані для інших напруг, зводяться до напруги ступеня короткого замикання. Потрібно визначити струми к.з. в характерних точках і миттєве діюче значення, а також потужність к.з.

2.5.1 Виконується схема головних з'єднань. За цією схемою виконується схема заміщення, в яку входять елементи, що мають значний опір. Напруга збільшується на 5 % для компенсації похибки в більший бік.

2.5.2 Опір системи може дорівнювати нулю, коли точка к.з. близька до генераторів системи. Для цехової підстанції опір системи, Ом

, (2.44)

де Uн – номінальна напруга, кВ;

Sвідкл – потужність відключення високовольтного вимикача, МВА.

2.5.3 Активний опір кабельної лінії, Ом

, (2.45)

де l – довжина лінії, км;

γ – питома провідність, м/Ом∙мм2, для міді γ = 53 , для алюмінію γ = 32;

FK – переріз однієї фази кабелю, мм2.

2.5.4 Індуктивний опір кабелю, Ом

, (2.46)

де x0 – питомий індуктивний опір лінії. Для кабельних ліній 10 кВ x0 =0,08 Ом/км.

2.5.5 Повний результуючий опір до точки к.з., Ом

, (2.47)

де xрез – сума реактивних опорів (для цього випадку хрез = xc1 + хК1.

2.5.6 Струм усталеного трифазного к.з., кА

. (2.48)

2.5.7 Ударний струм, кА

, (2.49)

де kу – ударний коефіцієнт, який залежить від відношення xрез/Rрез і визначається за графіком [1].

2.5.8 Потужність короткого замикання в точці K1, MB∙A

. (2.50)

2.5.9 На схему заміщення наносяться величини опорів елементів.

2.5.10 Для розрахунку струму к.з. на шинах 0,4 кВ (точка K2) накреслюється схема заміщення для цієї точки і опори зводяться до напруги 0,4 кВ. Розрахунок ведеться в міліомах.

2.5.11 Зводиться опір елементів, розрахованих на боці напруги 10 кВ до ступеня 0,4 кВ.

Опір системи, мОм

. (2.51)

Активний опір кабельної лінії, мОм

. (2.52)

Реактивний опір кабельної лінії, мОм

.(2.53)

2.5.12 Відносний опір силового трансформатора

, (2.54)

де ∆Ркз – втрати короткого замикання [2], кВт.

2.5.13 Активний опір, мОм

,(2.55)

де UН2 – напруга НН, В.

2.5.14 Реактивний опір трансформатора, мОм

. (2.56)

2.5.15 Для визначення опору автоматичного вимикача і шин розраховується струм на боці НН трансформатора, А

,(2.57)

2.5.16 Вибирається автоматичний вимикач з умови

Iт.ном ≤ Iн.а, (2.58)

де Iн.а – номінальний струм автоматичного вимикача, А.За Iн.а визначається активний і реактивний опір автоматичного вимикача [2].

2.5.17 За Iт.ном вибирається переріз шин (Fш) з умови, що IшинIт.ном [2]. Згідно з Fш визначається x0ш, і R0ш [2]. Опір в кінці шин дорівнюватиме, мОм

, (2.59)

де lш – довжина шин (5 – 10 м).

2.5.18 Активний результуючий опір, мОм

. (2.60)

На схему заміщення наносяться величини опорів елементів.

2.5.19 Реактивний результуючий опір, мОм

. (2.61)

2.5.20 Повний результуючий опір, мОм

. (2.62)

2.5.21 Струм усталеного трифазного к.з., кА

. (2.63)

2.5.22 Ударний струм системи, кА

, (2.64)

де ky – ударний коефіцієнт.

2.5.23 Ударний струм системи з урахуванням струму підживлення від асинхронних двигунів, кА

, (2.65)

де – сумарний робочий струм, визначений через середньозмінну потужність

. (2.66)

2.5.24 Потужність короткого замикання, MB∙A

. (2.67)

 .

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал