Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Вибір високовольтної схеми електропостачання та розрахунок лінії електропередач
 

Вибір напруги і площі перерізу високовольтної лінії живлення вирішується комплексно. На величину напруги впливають розрахункова потужність і довжина лінії

Для внутрішньозаводського електропостачання використовуються напруги 6, 10, 20, 35, 110 кВ. Для живлення цехових підстанцій приймаються напруги 6 або 10 кВ. Вибір перерізу лінії здійснюється на основі техніко-економічного порівняння різних варіантів.

2.4.1 Намічаються 2 – 3 варіанти напруги і розраховуються струми, А

. (2.36)

2.4.2 По розрахунковому струму намічаються ряд стандартних перерізів з виконанням умови

IдопIр, (2.37)

де Iдоп – допустимий струм кабелю.

2.4.3 Коефіцієнт завантаження

kз = Iр/Iдоп. (2.38)

2.4.4 Дійсні втрати електроенергії в лінії, кВт

, (2.39)

де ∆Рном – довідкові дані;

l – довжина лінії живлення, км

2.4.5 Річні втрати електроенергії, кВт∙год.

. (2.40)

2.4.6 Вартість втрат електроенергії, грн.

. (2.41)

2.4.7 Щорічні амортизаційні відрахування, грн.

, (2.42)

де φ% – відсоток амортизаційних відрахувань;

К – повна вартість лінії К = k0l;

k0 – питомі витрати на 1 км лінії.

2.4.8 Повні річні витрати, грн.

В = Вв + Са + 0,15∙К. (2.43)

2.4.9 Результати розрахунку заносяться в таблицю 2.3. Потім виконується розрахунок для більшого перерізу кабелю для цієї напруги. При збільшенні повних річних витрат розрахунки виконуються для іншого варіанта напруги, починаючи з мінімального перерізу кабелю, який задовольняє умові (2.37).

На підставі аналізу результатів вибирається той варіант по напрузі та перерізу, який має мінімальні річні витрати. Якщо доцільною буде напруга 6 кВ, а споживачів на 6 кВ крім КТП немає, то ПУЕ рекомендує для нових проектів підстанцій прийняти напругу 10 кВ з урахуванням розширення виробництва.

 

Таблиця 2.3 – Дані розрахунків

№ з/п Uном, В Iр, А Fкаб, мм2 Iдоп, А К0, грн. К, грн. kз, в.о. Рном, кВт Рд, кВт Wр, кВт∙год. Вв, грн. Са, грн. В, грн.
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 Висновок: В результаті техніко-економічного обґрунтування приймається переріз лінії живлення ____ мм2 на напругу ____ кВ.

 

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал