Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Хід роботи. 1. Запустіть Excel, відкрийте нову книгу.
1. Запустіть Excel, відкрийте нову книгу.

2. На першому і другому аркушах створіть табл. 3.1 і 3.2.

3. Збережіть книгу в особистій папці під ім’ям Лаб_роб_3_1.

4.

 
 

Відкрийте нову книгу, на першому аркуші якої створіть табл. 3.3.

5.

 
 

О
 
 

станні дві графи в усіх таблицях повинні мати процентний формат з двома десятковими розрядами після коми.

6. Коміркам Лист1!В4 і Лист1!С4 дайте імена Площа_світу та Народонаселення_світу відповідно.

7. Виділіть діапазон A3:F4.

8. Клацніть правою кнопкою миші на полі Автообчислення в рядку стану.

9. Викличте функцію СЧЁТЗ, клацнувши на пункті меню Количество значений. Скільки значень містить виділений діапазон?

10. Знову відкрийте контекстне меню і викличте функцію СЧЁТ клацанням на пункті Количество чисел. Визначте, скільки числових значень містить виділений діапазон.

11. Так само обчисліть суму числових значень, клацнувши на пункті контекстного меню Сумма.

12. Перейменуйте Лист1 у Розподіл_площі і збережіть книгу під назвою Ла6_роб_3_2.

13. Відкрийте книгу Лаб_роб_3_1 і підлічіть на всіх аркушах суми у графах «Площа» і «Чисельність населення», для першого аркуша скориставшись кнопкою Вставити функцію панелі інструментів Формули та функцією СУММ, а для другого – кнопкою АвтоСумма цієї ж панелі.

14. Для кожної країни визначте щільність населення. Для цього:

a. Виділіть комірку D3 і, використовуючи відносні посилання, введіть у неї формулу =СЗ/В3;

b. потягнувши мишею маркер автозаповнення комірки D3, скопіюйте формулу в комірку D4, D5.

15. Для кожної країни визначте частку її населення від чисельності населення світу загалом. Для цього:

c. Виділіть комірку F3 і в рядку формул натисніть кнопку Змінити формулу;

d. Виділіть комірку СЗ і натисніть клавішу </>;

e. відкрийте книгу Лаб_роб_3_2, Виділіть на аркуші Розподіл_площі комірку Народонаселення_світу і натисніть <Enter>.

Зверніть увагу на запис повного імені в абсолютному посиланні на дільник формули.

16. Так само для кожної країни визначте частку її території від території, яку заселено людьми на всій земній кулі (комірка Площа_ світу).

17. Визначте середню щільність населення у країнах. Результати помістіть у рядки «Разом» відповідних граф.

18. Результати збережіть і покажіть викладачу.

19. Виконайте завдання варіанта 1, використовуючи табл. 3.4-3.6.

Таблиця 3.4
Таблиця 3.5
Таблиця 3.6Контрольні запитання

1. Як записують адресу комірки?

2. Як записують адресу діапазону комірок?

3. Які типи посилань використовують в Excel?

4. Правило відносної орієнтації комірок.

5. Коли використовують абсолютну адресацію комірок?

6. Як змінити вигляд посилання на комірки у формулі?

7. Для чого використовують імена комірок?

8. Як записують повну адресу комірки?

9. Що таке функція Excel?

10. На які категорії поділяють стандартні функції Excel?

11. Наведіть приклади стандартних функцій різних категорій.

12. Як ввести у формулу функцію?

 

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал