Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Дайте загальне визначення міжнародної торгівлі. Порівняйте предмет і методправового регулювання міжнародного торгового права та міжнародного приватного права.
Міжнародна торгівля – це торгівля, обтяжена іноземним елементом, що має транскордонний характер.

Міжнародне торгове право – це сукупність норм і принципів міжнародного права і нового Lex mercatoria, що регулює за допомогою матеріально-правового (прямого) методу приватно-правові (майнові) відносини у сфері міжнародної торгівлі.

Міжнародне приватне право – це галузь національного права, яка регулює матеріальним та колізійним методом приватноправові відносини, ускладнені іноземним елементом.

Предметом міжнародного торгового права є приватно-правові (майнові) відносини у сфері міжнародної торгівлі. Дані відносини виникають між суб’єктами приватного права та формуються на основі принципу юридичної рівності сторін з приводу об’єктів, що мають грошове визначення Предметом МТП є лише торгівля, обтяжена іноземним елементом, тобто діяльність з купівлі-продажу товарів (робіт, послуг), а також здійснення розрахунків з цих операцій

Предметом МПП є приватноправові відносини, ускладнені іноземним елементом. Тобто предмет МПП є ширшим, адже охоплює усі приватноправові відносини, ускладнені іноземним елементом, тоді як МТП – лише відносини у сфері міжнародної торгівлі. Причому предметом МТП є виключно відносини майнового характеру (комерційні), тоді як предметом МПП є в основному немайнові (особисті) відносини. Хоча в основі як МПП так і МТП лежить принцип юридичної рівності сторін.

Методом МТП є матеріально-правовий (прямий) метод. Колізійні норми не застосовуються.

В МПП застосовується як матеріально-правовий, так і колізійний метод, причому хоча існує тенденція до уніфікації, колізійний метод залишається переважаючим.

Визначіть суб’єктів – учасників правовідносин за договором міжнародного факторингу (як вони називаються, основні їх права і обов’язки).

Оттавська Конвенція УНІДРУА про міжародний факторинг

Учасники:

-Кредитор, яким є постачальник товарів

-Боржник, яким є покупець

-Фактор, в ролі якого виступає банк або спеціалізована факторингова установа

Постачальник:

1Укладає з боржником договір купівлі-продажу

2Зобовязується поставити боржнику товар

3Укладає з фактор договір факторингу і передає йому право вимоги

Боржник

1Повинен бути бути повідомлений про відступлення права грошової вимоги

2Повинен оплатити фактору грошове зобов’язання

Фактор

1Оплачує передане право вимоги постачальнику

2Має право вимоги від боржника

3має виконувати принаймні дві з таких функцій:

-фінансування постачальника, включаючи надання позики та здійснення авансових платежів;

- ведення обліку (головної бухгалтерської книги) щодо дебіторської заборгованості;

-пред'явлення до сплати грошових вимог;

-захист від несплат боржників;

 

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал