Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Які основні джерела правового регулювання міжнародних розрахунків у формі акредитиву в Україні?
Акредитивна форма розрахунків до недавнього часу використовувалась у невеликих обсягах стосовно інших форм розрахунків, наприклад, щодо розрахунків за допомогою платіжних доручень. Однак сьогодні така форма розрахунків забезпечує паритет ризиків платника та отримувача коштів. Нормативними актами, які регулюють на території України відносини, що виникають у зв’язку із використанням акредитивної форми розрахунків, є ЦК (статті 1093-1098) та Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті

Стаття 1093 ЦК визначає предмет, зміст та суб’єктів зобов’язання, яке виникає при використанні акредитивної форми розрахунків. Суб’єктами акредитивного зобов’язання у широкому розумінні є платник, банк-емітент, отримувач коштів (бенефіціар) і, як правило, виконуючий банк. Бенефіціар - це особа, якій призначений платіж або на користь якої відкрито акредитив.

Акредитив - це договір, що містить зобов’язання банку-емітента, за яким цей банк за дорученням клієнта (заявника акредитива) або від свого імені за умови пред’явлення документів, які відповідають умовам акредитива, зобов’язаний виконати платіж на користь бенефіціара або доручає іншому (виконуючому) банку здійснити цей платіж

Умови та порядок проведення розрахунків за акредитивами передбачаються в договорі між бенефіціаром і заявником акредитива та не повинні суперечити законодавству України, у тому числі нормативно-правовим актам НБУ. Якщо це передбачено в тексті договору, то розрахунки за акредитивами регулюються Уніфікованими правилами та звичаями для документарних акредитивів (у редакції 1993 р.) у частині, що не суперечить законодавству України, у тому числі нормативно-правовим актам НБУ

Банк-емітент може відкривати такі види акредитивів (ч. 2 ст. 1093 ЦК):

-покритий - акредитив, для здійснення платежів, за якими завчасно бронюються кошти платника в повній сумі на окремому рахунку в банку-емітенті або у виконуючому банку. Кошти заявника акредитива бронюються на спеціальному аналітичному рахунку, який має назву «Розрахунки за акредитивами» відповідних балансових рахунків;

- непокритий - акредитив, оплата за яким (якщо тимчасово немає коштів на рахунку платника) гарантується банком-емітентом за рахунок банківського кредиту.

Акредитив може бути відкличним або безвідкличнім. Це зазначається на кожному акредитиві. Якщо немає такої позначки, то він вважається безвідкличним.

1. Яке призначення явочного порядку реєстрації суб’єктів міжнародної торгівлі? Який порядок визнання юридичної особи,легалізованої в інший державі, встановлений в Україні?

Явочний порядок є одним з видів реєстрації. Для нього характерна відсутність спеціальної державної реєстрації організації, які створюються в силу самого факту наміри діяти в якості юридичної особи.

В Україні, так само як і в США іноземна юридична особа визнається лише у випадку, якщо вона набула статусу юридичної особи в державі, яка офіційно визнана Україною


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.004 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал