Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Еколого-біоморфологічна характеристика газоноутворюючих трав.
 

Еколого-біоморфологічна класифікація газонних трав складає теоретичну та практичну основу вивчення біологічних властивостей трав'янистих видів при створенні стійких довговічних газонів. Газоноутворюючі трави класифікуються за життєвими формами окремо за біологічними та екологічними морфами, які є рівнозначні при проектуванні газонних травостоїв [Лаптев, 1983].

Штучні травостої найчастіше представлені травосумішами, де при аналізі окремого виду, так і всього фітоценозу розрізняють біологічні морфи: одно -, дво - та багаторічники, різного способу розмноження, типу пагоноутворення, розеточності, кущіння, кореневої системи, ярусності в травостої та типу розвитку, які, залежно від висоти та наявності листя, поділяються на верхові, напівверхові та низові трави. За характером розвитку виділяють ярові, озимі та напівозимі злаки. За отавністю (здатністю відростати при багаторазовому скошуванні або втравлюванні) трави поділяються на: слабо -, середньо-вираженої та високої отавності.

Екологічний аналіз передбачає визначення морф трав'янистих газоноутворювачів за поширенням, відношенням до клімату, тепла, освітленості, родючості та вологості умов місцезростання, по відношенню до засоленості або конкретного лімітуючого фактора в ґрунті.

Для еколого-біоморфологічної характеристики видів життєвих форм газонних трав велике значення має система їх поділу по типам пагоноутворення і як екотопам, або еколого-біоморфологічна класифікація.

Відповідно з розробленою еколого-біоморфологічною класифікацією ведучі види газонних трав відносяться до розеточних або частково напіврозеточних кореневищних, кореневищно-кущових і рихлокущових травянистих багаторічників.

Ознаки, покладені в основу класифікації життєвих форм газонних трав, характеризують найбільш існуючі сторони їх життєдіяльності. Тип розвитку вегетативної сфери визначає не тільки біоформу, його конкретну можливість у фітоценозі, темп розвитку в онтогенезі, спосіб розмноження. Добавлення в класифікацію екоморфів дає уявлення про ареал видів,їх пристосування до навколишнього середовища. Вказана характеристика носить зібраний характер. Основою її є результати досліджень газонних трав в умовах польового опиту, а також враховує наукові розробки і дані, які накопичувались впродовж багатьох років.

Ця класифікація складає теоретичну і практичну основу для подальшого дослідження еколого-біологічних особливостей видів газонних трав і створення стійких багаторічних газонних культур фітоценозів.

 

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал