Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Цілі європейської стандартизації


¨ Погодженість національних стандартів у країнах- учасницях Європейського Союзу

¨ Єдине прийняття країнами- учасницями ЄС міжнародних стандартів

¨ Розробка єдиних європейських стандартів у тих галузях, де не прийняті міжнародні стандарти.

Рішення питань стандартизації в рамках ЄС здійснюється рівноправними європейськими організаціями по стандартизації, що відрізняються по області діяльності:

· СЕ - Європейський комітет по стандартизації (Comite europeen de normalisation);

· CENELEC - Європейського комітету по стандартизації в електротехніці (Comite europeen de normalisation en electrotechnique).

 

Європейські організації по стандартизації, як і відповідні міжнародні організації по стандартизації, є цивільно-правовими об'єднаннями відповідно до бельгійського або французького права. Кожна країна має тільки одного офіційного представника, що виражає всі інтереси цієї країни в галузі стандартизації. При узгодженні на європейському рівні (особливо при прийнятті європейських стандартів) представники мають голоса, зважені відповідно до їх економічного рівня. Кількість голосів кожної країни Європейського союзу подана в Табл. 4 . Такою ж кількістю голосів країни Європейського Союзу володіють у Раді МіністрівЄвропейського Союзу - законодавчому органі ЄС. Розпорядження ради міністрів Європейського Союзу равноцінні законам держав-партнерів. У нього також входять по одному представнику від кожного з 18 урядів.

 

 

Франція -10    
Германія - 10 Австрія - 5  
Великобританія -10 Бельгії -5 Данія - 3
Італія - 10 Греція -5 Фінляндія - 3
Іспанія - 8 Нідерланди -5 Ірландія - 3
  Португалія -5 Люксембург - 2
  Швеція - 5 Ісландія -1
  Швейцарія -5  
     

 

Табл. 4 Кількість голосів країн- учасниць Європейського Союзу, що враховуються при узгодженні питань на європейському рівні.

 

Функціонування внутрішнього європейського ринку в значній мірі базується на основі європейських стандартів.

Політикою європейських комісій , що нормують , є прийняття за основу міжнародних стандартів (переважно без змін) при розробці європейських стандартів.

Європейські стандарти відповідно до регламенту європейських комісій повинні переводитися в національні збірники стандартів країн-учасниць Європейського Союзу без змін. При цьому скасовуються національні стандарти , що відрізняються.

Європейський комітет по стандартизації (CEN)

Європейський комітет по стандартизації створений у Парижі 25 березня 1961 року. У 1970 році була введена обов'язкова розробка європейських стандартів (EN).Склад CEN.

Членами CEN є національні організації по стандартизації 18 країн. Це - закрита організація. Країни - члени CEN визнають пріоритет міжнародної стандартизації в рамках ISO і IEC.

Область діяльності.

Робота зі стандартизації в CEN засновується багато в чому на результатах, досягнутих у ISO, або доповнює їх. Крім європейських стандартів, CEN також розглядає і приймає документи по гармонізації і попередні стандарти. Документи по гармонізації є найбільш простою формою усунення технічних бар'єрів у торгівлі між цими країнами. Вони відрізняються від європейських стандартів тим, що відбивають суть адміністративних і правових норм, що можуть заважати розвитку торгових відношень. Ці документи відрізняються також і по процедурі їх прийняття членами CEN. Головне їхнє призначення - забезпечення однаковості застосування міжнародних стандартів (ISO) у країнах ЄС. Попередні стандарти розробляються у випадках, коли рівень інновацій високий, швидко змінюються технології, можливо швидка зміна показників і вимог, а також, коли потрібно тривалий період для погоджень і прийняття стандартів. Такі стандарти мають обмежений термін дії - до 3-х років.

Адміністративна робота виконується Центральним секретаріатом, що знаходиться у Брюсселі, і , відповідно до бельгійського законодавства, оформлен як науково-технічна некомерційна організація.

 

Європейський комітет по стандартизації в електротехніці (CENELEC)

Європейський комітет по стандартизації в електротехніці створений у 1972 р. Членами CENELEC є Національні електротехнічні комітети 17 європейських держав. Усі вони є одночасно членами IEC. Вищим органом CENELEC є Генеральна асамблея, у якій подані національні організації по стандартизації, урядові органи країн-членів Європейського Союзу, Європейське економічне співтовариство, Європейська асоціація вільної торгівлі. Функції структур, відповідальних за стандартизацію, такі ж, як у СЕN. Центральний секретаріат знаходиться в Брюсселі, в одному будинку в СЕN.Офіційні мови - англійська, французька і німецька.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал