Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Стандарти обов'язкового і добровільного використання..
Виділяють стандарти обов'язкового і добровільного використання.

Стандарти обов'язкового використання містять обов'язкові вимоги, регламентовані законом. Від дотримання підприємцями обов'язкових вимог стандартів залежить здоров' і безпека споживачів, безпека праці в процесі виробництва, охорона навколишнього середовища, сумісність продукції. Крім того, вимоги обов'язкових стандартів захищають споживачів від продукції низької якості в тих випадках, коли на ринку немає конкуруючих пропозицій. Обов'язкові вимоги стандартів підлягають безумовному виконанню органами виконавчої державної влади, усіма підприємствами, їх об'єднаннями, установами, організаціями і громадянами - суб'єктами підприємницької діяльності, на діяльність яких поширюється дія стандартів.

До обов'язкових вимог належать:

· Вимоги, що забезпечують безпеку продукції для життя, здоров' і майна громадян, охорону навколишнього середовища.

· Вимоги, що забезпечують сумісність і взаемозамінність продукції і вимоги до методів виміру цих показників.

· Вимоги техніки безпеки і гігієни праці відповідно до діючих санітарних норм і правил.

· Метрологічні норми, правила, вимоги і положення, що забезпечують вірогідність і єдність вимірів.

· Положення, що забезпечують технічну єдність під час розробки, виготовлення, експлуатації продукції.

 

Стандарти добровільного використання містять вимоги рекомендаційного характеру. Заява про дотримання виробником продукції стандартів добровільного використання застосовується для досягнення наступних цілей:

· Посилення довіри до якості продукції і розширення ринку збуту.

· Усунення конкуренції з боку виробників, що використовують стандарти з більш низькими вимогами.

· Підтримки іміджу фірми, забезпечення реклами і збільшення обсягів продажу.

 

Якщо виробник вирішив випускати продукцію (надавати послуги) відповідно до вимог стандарту добровільного використання, то після відповідної заяви, стандарти добровільного використання стають обов'язковими до застосування. Вимогу застосовувати стандарти добровільного використання може бути обговорено контрактом. Відхилення від обговорених контрактом вимог стандартів веде до розриву контрактних взаємовідношень, утраті репутації на ринку. Таким чином, рекомендовані вимоги стандартів підлягають безумовному виконанню, якщо:

· Виробником /постачальником/ продукції зроблена заява про відповідність продукції цим стандартам.

· Ці вимоги включені в договори на розробку, виготовлення і постачання продукції;

· Це передбачено діючими актами законодавства;


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал