Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Зміст заняття. Тема: Психологія мислення
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 11

Тема: Психологія мислення

Мета:

- створити загальнотеоретичну базу за темою;

- вміти вирізняти мислення серед інших психічних процесів, знати класифікацію та види мислення;

- оволодіти методиками дослідження мислення.

Практичні вміння та навички:

- вільно володіти термінологічним апаратом за темою;

- розрізняти індивідуально-психологічні відмінності у мисленні людини;

- опанувати навички розвитку та формування культури мислення;

- самостійно опрацьовувати наукову літературу.

Основні поняття теми: мислення, розуміння, аналіз, синтез, порівняння, абстракція, узагальнення, класифікація, систематизація, проблемна ситуація, задача, наочно-дійове, наочно-образне, абстрактно-логічне, теоретичне, практичне, дискурсивне, інтуїтивне, репродуктивне, продуктивне мислення, поняття, судження, умовивід, самостійність, глибина, широта, гнучкість, критичність мислення.

 

Зміст заняття

Теоретична частина

Питання для усного опитування:

1.Мислення як процес.

2.Мисленнєві операції.

3. Класифікація видів мислення.

4. Інтелект та розлади мислення.

Принцип єдиного інтелекту та професійне мислення.

5. Мислення і мовлення.

Практична частина

1. Методика визначення стилю мислення.

 

Висновок:

На основі виконаної методики зробіть висновок про необхідність та параметри дослідження стилю мислення.


Методика «Стиль мислення»

 

Існує, на думку Прасола В.Д., також доволі суттєва різниця між чоловічим та жіночим стилем мислення, що певною мірою зумовлене як відмінностями у будові та роботі мозку чоловіків та жінок, так і впливом соціального оточення (зокрема, вихованням), тому ми пропонуємо виконати тест, який дозволить Вам визначити, який стиль мислення притаманний саме для Вас.

Інструкція: перед Вами представленні десять запитань і три варіанти від-повідей на кожне з них – оберіть з них той варіант, який є найбільш придат-ним для Вас.

Ви готові?

 

1. Ви чуєте тихе нявчання. Чи зможете Ви відразу показати, де саме знаходиться кішка?

• а) Якщо подумаю, то зможу.

• б) Можу показати відразу.

• в) Не знаю.

2. Чи легко Ви запам’ятовуєте тільки-но почуту мелодію?

• а) Легко, можу навіть проспівати її частину.

• б) Запам’ятаю, якщо вона є простою і ритмічною.

• в) Для мене це важко.

3. Вам телефонує людина, яку Ви до цього зустрічали лише декілька раз. Чи можете Ви впізнати її голос в перші секунди розмови, доки вона ще не представилася Вам?

• а) Так, можу. Для мене це нескладно.

• б) Впізнаю, принаймні, в половині випадків.• в) Впізнаю рідше, ніж у половині випадків.

4.Ви знаходитеся в компанії юнаків та дівчат, у двох з яких роман. Чи зможете Ви це визначити?

• а) Практично завжди.

• б) У половині випадків.

• в) Рідко.

5. На великій вечірці Ви були представлені п’яти незнайомим людям (відзначимо, що в цей час Ви не зловживали алкогольним напоями). Якщо наступного дня хто-небудь згадає в розмові їхні імена, чи легко Ви пригадаєте їхні обличчя?

• а) Згадаю більшість з них.

• б) Згадаю деяких.

• в) Швидше за все, не згадаю зовсім.

6. Чи легко Вам давалися правопис та письмові роботи під час навчання в школі?

• а) І те, і інше давалося легко.

• б) Легким було щось одне.

• в) І те, і інше викликало труднощі.

7. Ви помітили місце для паркування машини, але для того, щоб там при-паркуватися, Вам доведеться дати задній хід і буквально втиснутися у нього. Які Ваші дії?

• а) Пошукаю інше місце.

• б) Обережно припаркую машину в цьому місці.

• в) Не роздумуючи дам задній хід і припаркую машину

8)Ви провели три дні в незнайомому селі і Вас просять показати, де північ.

• а) Швидше за все, не зможу.

• б) Якщо подумаю, то зможу.

• в) Відразу покажу.

9. Ви знаходитеся в приймальні зубного лікаря. Наскільки близько Ви може-те сісти до представника своєї статі, не відчуваючи незручності?

• а) На відстань менше 15 см.

• б) Від 15 до 60 см.

• в) Далі, ніж на 60 см.

10. Ви зайшли побалакати до нового сусіда. У квартирі тихо, але десь капає

• вода з крану. Як Ви вчините?• а) Відразу помічаю цей звук, але намагаюся не звертати на нього уваги.

• б) Якщо помічу, то, напевно, скажу про це відразу.

• в) Це мене зовсім не дратує.

Інтерпретація: порахуйте кількість набраних балів за обраними Вами від-повідями на поставлені в тесті питання відповідно представленим нами ниж-че зразкам. Зразки підрахунку балів:

Для чоловіків: Для жінок:
• а) + 10 балів • а) + 15 балів
• б) + 5 балів • б) + 5 балів
• в) - 5 балів • в) - 5 балів

Також за кожне питання, залишене Вами без відповіді, поставте собі „- 5” балів. Більшість чоловіків набирають від 0 до 50 балів. Більшість жінок – від 60 до 100. Межовий випадок – від 50 до 60 балів – показує, що для типу мислення такої людини характерні як чоловічі, так і жіно-чі властивості мислення.

Чоловіки, які набрали менше 0 балів, і жінки, які набрали більше 100 балів, мають склад мислення, різко відмінний від типу мислення протилежної статі. У чоловіків, які набрали більше 60 балів, може виявлятися схильність до жіночого типу мислення; у жінок, які набрали менше, ніж 50 балів, може виявлятися певна схильність до чоловічого варіанту розумових процесів [73; 78-79].

 

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал