Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Геометричні параметри автомобіля
Орієнтуючись на існуючі конструкції, вибирають основні геометричні параметри автомобіля: габаритні розміри (довжина La, ширина Ba, висоту Ha), базу L (для двовісного автомобіля) або базу L та l ( для тривісного автомобіля), колію В1 та В2 кожного з мостів.

При виборі габаритних розмірів автомобіля, що проектується, слід враховувати вимоги ДСТУ «Засоби транспортні дорожні. Маси та габарити» ( таблиця 1.3).

Таблиця 1.3 – Максимальні габаритні розміри автотранспортних засобів

Тип автотранспортного засобу Максимальні габаритні розміри, м, не більше
Довжина Шири-на Висо-та
Легковий автомобіль 12,00 - - -     2,55     4,00
Вантажний автомобіль 12,00 12,00 12,00 12,00
Автобус 13,50 12,00 12,00 13,50

Продовження таблиці 1,3

Автобус з числом осей більше двох 15,00 15,00 15,00 15,00   2,55   4,00
Причіп 12,00 12,00
Напівпричіп 14,00
Автомобіль з напівпричепом 20,00 20,00 16,50
Автомобіль з причепом 20,00 20,00 18,75

 

База двовісного автомобіля L – відстань між його осями, тобто між геометричними осями обертання коліс відповідно переднього і заднього мостів.

Для автомобіля, що має більше двох мостів, розглядають поняття «бази», наприклад, для тривісного автомобіля – відстані між передньою і середньою та середньою і задньою осями.

Колія – відстаньміж центральними площинами обертання коліс одного мосту.

Координати центра маспо базі a та b ( рисунок 1.1 а) двовісного (рисунок 1.1 а) та тривісного ( рисунок 1.1 б) автомобіля :

Рисунок 1.1 – Схеми до визначення центра мас автомобілів

a = М2 L / Ма, м (1.16)

 

b = L – a, м (1.17)

Для тривісного автомобіля з балансирною підвіскою середнього та заднього мостів, які утворюють задній візок,

а = (М2 + М3) ( L + 0,5 l ) / Ма , м (1.18)

Координата b для такого автомобіля є відстанню від центра мас до осі балансира :

b = ( L + 0,5 l ) – а, м (1.19)

 

Для автомобіля з індивідуальною підвіскою середнього та заднього мостів :

а = М2 L + М3 (L + l ) / Ма , м (1.20)

Координата b для такого автомобіля є відстанню від центра мас до задньої осі :

b = (L + l ) – а, м (1.21)

Висоту центра масhg приймають у межах ( 0,7 …0,8) м для легкових автомобілів та ( 0,9…1.1) м – для вантажних автомобілів і автобусів.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал