Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Сила тиску на довільно орієнтовані плоскі поверхні
 

Якщо поверхня похила, то в кожній точці такої поверхні тиск різний і визначити рівнодійну силу тиску як для горизонтальної поверхні не можливо. Потрібно визначити силу тиску на елементарну площадку.

Розглянемо плоску стінку з площею змоченої частини S, що нахилена до горизонту під кутом α. На площі S вилучимо елементарну ділянку ds з центром ваги в точці А, глибина занурення якої h і визначимо елементарну силу dР

Вектор dР направлений із сторони рідини по нормалі до площини.

так як відстань l дорівнює , то при отримаємо:

Інтеграл представляє собою статичний момент, що дорівнює добутку площі S на плече lцв

Тоді остаточно силу тиску можна знайти як:

Сила тиску рідини, що знаходиться в спокої на плоску стінку дорівнює добутку площі цієї стінки на тиск в центрі ваги цієї стінки.

 

Центр тиску. Визначення координат центра тиску.

 

Центром тиску називають точку прикладання рівнодійної сили гідростатичного тиску.

Взагалі можна виділити три таких центри, а саме:

– точку прикладання рівнодійної сили поверхневого тиску

– точку прикладання рівнодійної сили надлишкового тиску

– точку прикладання рівнодійної сили повного тиску.

Очевидно, що сила поверхневого тиску прикладена в центрі ваги і точки прикладання сили повного тиску можна знайти згідно законів теоретичної механіки.

Тому задача зводиться до визначення точки прикладання рівнодійної сили надлишкового тиску. Саме цю точку і будемо називати центром тиску.

Для визначення координат центра тиску скористаємось теоремою моментів, згідно якої „момент рівнодіючої сили відносно будь-якої вісі дорівнює сумі моментів її складових відносно тієї ж вісі”.

Останній інтеграл являє собою момент інерції змоченої площі, відносно лінії урізу рідини.

Оскільки

Остання формула показує, що центр тиску знаходиться нижче центра ваги на величину, яка дорівнює відношенню центра моменту інерції змоченої площі до її статичного моменту. Це відношення позначається l і називається ексцентриситетом тиску.

Для спуску води з ємності у його дна влаштовано шиберний затвор висотою а=0,4м і шириною в=1 м. Глибина занурення води в ємності м. Необхідно визначити силу, що діє на заслінку, і глибину занурення центра тиску.

 

Сила тиску рідини, що діє на заслінку.

Оскільки атмосферний тиск дії з усіх боків і тому взаємно врівноважується тоді: кН

Глибину занурення центру тиску визначимо з наступної залежності:

м

Проаналізувавши формулу для знаходження центру тиску бачимо, що

Якщо поверхня горизонтальна , то центр тиску і центр ваги співпадають;Якщо поверхня вертикальна , то , тоді глибина занурення центру тиску дорівнює відстані від лінії урізу до шуканої точки

Коли площа дуже глибоко занурена в рідину, або якщо поверхневий тиск Р0 значно більший за то можна вважати, що центр тиску і центр ваги співпадають,

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал