Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Формула для визначення тиску в будь якій точці рідини ІІ формула запису ОРГ
Розглянемо в рідині 2 точки з координатами z0 і z. В точці з координатою z0 тиск відомий і дорівнює р0.

Дано ρ, z0, z, р0. Необхідно знайти р.

глибина занурення частинки рідини.

ІІ формула запису основного рівняння гідростатики.

Тиск в будь якій точці рідина складається з тиску на поверхні рідини і тиску обумовленим вагою стовпчика рідини, висотою h.

Для прикладу:

 

 

Тиск в точці рідини, що знаходиться в спокої може бути представлено висотою деякого стовпа рідини або виміряне в натурі за допомогою скляних трубок п’єзометрів (грецьке тиск та міра).

Розглянемо точки А1 до якої підключено п’єзометр відкритого типу та А2 до якого підключено п’єзометр закритого типу.

Розглядаючи точку А1 приходимо до висновку, що із сторони рідини в ємності на точку А1 буде діяти абсолютний тиск , а із сторони рідини в трубці на ту ж точку діє рівний тиск . Звідки в чисельнику маємо різницю абсолютного та атмосферного тиску тобто надлишковий тиск. Величина відповідає надлишковому тиску в точці, називається надлишковою п’єзометричною висотою, або просто п’єзометричною висотою.

Вважаючи в трубці біля точки А2 повне розрідження р0=0 тоді з середини трубки на точку А2 буде діяти тиск , звідки . Величину називають абсолютною п’єзометричною висотою.

У випадку якщо абсолютний тиск в точці р<ра, тиск в ній можна виміряти за допомогою зворотного п’єзометра (вакуумметра)

В даному випадку тиск в точці А зі сторони рідини в ємності , а із сторони рідини в вакуумметрі , звідки . Тобто різницю атмосферного та абсолютного тиску називають вакуумметричною висотою.

 

Задача

Визначити абсолютний та манометричний тиск на дно відкритої ємності, наповненої водою. Глибина води в ємності =4,0м.

р0 – атмосферний тиск, що діє на вільну поверхню рідини дорівнює 98100Н/м2, густина води 1000кг/м3.

н/м2 або 137340/98100=1,4 кгс/см2.

н/м2.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал