Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Якщо стисливістю газу можна знехтувати, то закони руху краплинних рідин і газів повністю співпадають.
Якщо число Маха М≤0,2, то стисливістю газів можна знехтувати.

Для повітря а=330 м/с, ≤(66...70) м/с.

Математичне поняття рідини – це суцільне безперервне середовище, котре можна поділити на нескінченно малі частинки, таке поняття рідини дозволяє всі параметри, що характеризують стан рідини вважати безперервними та однозначними функціями часу.

Крім того ці функції можуть мати декілька похідних, а це в свою чергу дозволяє використовувати закони теоретичної механіки і описувати спокій і рух рідини системою диференціальних рівнянь. Але в загальному випадку рух рідини може бути дуже складним і знайти рішення рівнянь не можливо, тому в гідравліці розглядають спрощенні явища, знаходять рішення для цих явищ, а потім проводять досліди і знайдені рішення вводять в одержані поправки. Одним з най важливих спрощень є поняття „ідеальної рідини”

Абстрактне поняття рідини (ідеальна рідина) це рідина яка абсолютно нестислива, не здатна чинити опір розтягу і має абсолютну текучість.

В природі подібної рідини не зустрічається; в деякій мірі до неї наближається рідкий гелій в стані надтекучості (при охолодженні нижче 2,2 0К).

Розглядаючи замість реальної рідини ідеальну, ми як правило не робимо великої помилки. Якщо ідеальну рідину вважати такою, що абсолютно не стискається і не розширяється, то і в реальних рідинах об’єми і густина можна вважати сталими. Отже тільки нехтування в’язкістю може дати більш вагомі розбіжності в отриманих результатах. Тому на практиці доводиться вводити поправочні коефіцієнти фактично існуючих рідин.

З фізичної точки зору – рідиною називається фізичне тіло, в якому зв’язки між окремими частинами надзвичайно слабкі із-за малих сил зчеплення, що діють між ними, або агрегатний стан речовини, який поєднує в собі риси як твердого, так і газоподібного стану.

1) як тверде тіло рідина:

– майже нестислива;


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал