Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Етапи розробки МСФЗ та їх застосування. Структура ПСБО
КМСФЗ накопичує пропозиції щодо тем для розробки МСФЗ, які надходять від працівників Ради, організацій – членів, членів Консультаційної групи, інших організацій та окремих осіб.

КМСФЗ готує перелік запропонованих тем, які розглядаються Радою КМСФЗ. Після включення теми до робочої програми починається процес розробки стандартів, який містить 6 етапів:

1 етап - створення Керівного комітету;

2 етап - первісне дослідження;

3 етап - проект викладу принципів;

4 етап - виклад принципів;

5 етап - проект МСФЗ;

6 етап - прийняття МСФЗ.

Керівний комітет здійснює первісне дослідження, в процесі якого він:

- визначає всі питання , які пов’язані з темою стандарту;

- розглядає застосування Концептуальної основи КМСФЗ щодо визначених питань;

- вивчає регіональні та національні вимоги та практику щодо облікових підходів, які є доречними.

Процес розробки стандартів залежить від складності питань, що розглядаються. Рада може приймати рішення щодо додаткових консультацій або випуску кількох проектів для обговорення до початку розробки МСФЗ.

МСФЗ не є домінуючими над законодавчими актами , що регулюють складання фінансової звітності у певній країні. Через це впровадження МСФЗ здійснюється передусім зусиллями членів КМСФЗ на місцях з метою переконання урядів та органів, які встановлюють стандарти та контролюють ринки цінних паперів, представників ділових кіл дотримуватися МСФЗ при складанні фінансових звітів.

Результатом цих зусиль є сприяння МСФЗ поліпшенню та гармонізації фінансової звітності у світі.

Практика свідчить, що прийняття і використання МСФЗ забезпечує:

- зменшення ризику для кредиторів та інвесторів;

- зниження витрат кожної країни на розробку власних стандартів;

- поглиблення міжнародної кооперації в галузі бухгалтерського обліку;

- однозначне розуміння фінансової звітності та зростання довіри до її показників у всьому світі.

Стандарти обліку поділяються на два види міжнародні та внутрішні (національні). Внутрішні (національні) стандарти – нормативи з бухгалтерського обліку, які видаються для внутрішнього користування окремою країною.

В Україні розробкою принципів та стандартів займається Міністерство фінансів. Структура Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні має наступний вигляд:

а) вступ – загальні положення , в якому визначаються методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про конкретний об’єкт, що є основою даного Положення;

б) опис сутності, в якому розкривається зміст даного об’єкту , його визнання та способи оцінки, методи обліку тощо;

в) розкриття інформації, яка повинна обов’язково знайти відображення у звітності та примітках до неї;

г) необхідні пояснення ,що регулюють процедуру практичного застосування окремих вимог, що складають основу того чи іншого положення (стандарту);

д) дата набуття чинності.

Кожне положення присвячене окремій темі бухгалтерського обліку

Прийняття стандартів залежить від механізму введення їх в дію від обсягу повноважень і ресурсів організацій, на які покладено завдання впроваджувати стандарти на практиці.

Станом на сьогоднішній день (1.09.2008) введено в дію 32 Положень ( стандартів) бухгалтерського обліку.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.004 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал