Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
Номер п/п Назва Вид Наявність примірників
Основна література
Кириленко О.П. Фінанси: Навчальний посібник. – Тернопіль: ТОВ “ЦМДС”, 2002 Підручник
Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. – К.: Ніос, 2003 Підручник
Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія): Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2001 Підручник
Додаткова література
Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси. Навч. посібник. К.. «Атіка», 2002, - 368 с. Посібник
Бабич В.П., Сало І.В. Державне управління фінансами в ринковій економіці. – К.: УкрІНТЕІ, 1994 Посібник
Буряковський В.В. та ін. Податки: Навчальний посібник.- Дніпропетровськ: Пороги, 1998 Посібник
Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 р. № 2542-14 Нормативний акт
Василик О.Д. Державні фінанси України: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 1997 Підручник
Василик О.Д, Павлюк К.В. Бюджетна система України. Підручник., К., ЦНЛ, 2004,- 544с. Підручник
Єпіфанов А.О., Сало І.В., Д’яконова І.І. Бюджет і фінансова політика України. – К.: Наукова думка, 1997. – 302 с. Підручник
Єрлюшенко Н.Н. Досвід самокерування територій за кордоном. – К.: 1991 Підручник
Закон України “Про державний бюджет” на відповідний рік. Нормативний акт
Карпінський Б.А., Герасименко О.В. Фінансова система, Навч. посібник, К., ЦНЛ, 2003, - 184с. Посібник
Кириленко О.П. Місцеві фінанси. Навч. посібник., Тернопіль, «Астон», 2004, - 192с. Навчальний посібник
Литвиненко Я.В. Податкова політика. Навч посібник. К., ЕАУП, 2003, - 224с. Посібник
Маслова С.О., Опалов О.А. Фінансовий ринок. Навч. посібник. К., «Каравела», 2002, 304с. Посібник
Опарін В.М., Малько В.І, Кондратюк С.Я. Бюджетна система: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2000.-208 с. Посібник
Місцеві фінанси: Підручник За ред.О.П. Кириленко. - К.: Знання, 2006. - 677с. Підручник
Романенко О.Р. Фінанси. Підручник. К., ЦУЛ, 2003,- 312с. Підручник
Податковий кодекс України, - К.: Алерта; Центр учбової літератури, 2011. – 584 с. Нормативний акт  
Постанова Кабінету Міністрів України від 9.01 2000 р. № 17 “Про порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги щодо виконання кошторисів доходів і видатків бюджетних установ та організацій” Нормативний акт
Стеців Л.П., Копилюк О.І. Фінанси: Навч.посіб. - К.: Знання, 2007 - 235с. Посібник
Финансьі. Учебник для вузов. Под ред. М.В Романовского. Учебник, М., «Юрайт-М», 2001, - 504с. Підручник
Фінанси (теоретичні основи). Підручник. За ред. М.В. Грідчіної, К., МАУП, 2002, - 280с. Підручник
Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник:/ за ред. Проф. Г.Г. Кірейцева. - Київ: ЦУЛ, 2002. - 492с. Посібник
Суторміна В.М., Федосов В.М.,Андрущенко В.Л. Держава-Податки-Бізнес. – К.: Либідь, 1992. Суторміна В.М. Фінанси зарубіжних корпорацій. – К.: Либідь, 1993 Посібник
Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Підручник.- К.: Знання, 2006-535с. Підручник
Фінансове планування та контроль / Під ред. І.А. Поукока, А.Х. Тейлора. – М.: ІНФРА, 1996 Підручник
Фінансовий менеджмент: теорія та практика: Підручник / Під. Ред. Є.С. Стоянової. – М.: Перспектива, 1996 Підручник
Фінансово-кредитний словник. – М.: Фінанси і статистика, 1995 Підручник
Фінанси / Під ред. В.М. Родіонової. – М.: Фінанси і статистика, 1995 Підручник
Фінанси капіталізму: Підручник / Під ред Б.Г. Бордирьова. – М.: Фінанси і статистика, 1990 Посібник
Фінанси. Грошовий оборот. Кредит.: Підручник / Під ред. Л.А. Дробозіної. – М.: Фінанси, ЮНІТІ, 1997 Підручник
Фінанси підприємств: Підручник / Під ред. проф. А.М. Піддєрьогіна. – К.: КНЕУ, 2005 Підручник
Якобсон Л.І. Економіка суспільного сектора. Основи теорії державних фінансів. – М.: Аспект-Прес, 1996 Підручник
Науково-методична література видавництва СумДУ
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Фінанси” / Укладач Т.О. Карпіщенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2002, 29 с Методичні вказівки
Дистанційний курс з навчальної дисципліни «Фінанси»/ Розроблений Т.О. Ілляшенко На електронних носіях Не зазначається

Данная страница нарушает авторские права?


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.017 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал