Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тип: множинний вибір-єдина відповідь.
Прізвище та ініціали студента ___________________________________Група _________

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО МОДУЛЮ 2

МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ НУМЕРАЦІЇ ЧИСЕЛ ТА АРИФМЕТИЧНИХ ДІЙ У ПОЧАТКОВОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ

Тип: істина/хибність.

Висловлювання. Вивчення нумерації чисел у початковому курсі математики базується на кількісній теорії чисел.

Тип: заповніть бланк.

Висловлювання. У початковому курсі математики вивчається множина __________________________________________________________ чисел.

Тип: закінчити речення.

При опрацюванні теми “Нумерація чисел у концентрі “Десяток” учитель ставить перед собою такі завдання:_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тип: множинний вибір-єдина відповідь.

Питання. Яке із чотирьох пояснень ілюструє дана схема?

 
 

 


 

Три 3

 

Варіанти відповідей:

а) розкриває поняття “стільки ж”;

б) розкриває відповідність між кількістю, числом і цифрою;

в) розкриває поняття схожості;

г) ознайомлює з числом і цифрою 3.

Тип: множинний вибір-єдина відповідь.

Питання. У якій послідовності виконуються наступні етапи вивчення кожного числа у концентрі “Десяток”?

Варіанти відповідей:

а) утворення числа; порівняння числа, що вивчається, з попередніми; запис числа за допомогою цифри; місце числа в послідовності натуральних чисел; склад числа;

б) порівняння числа, що вивчається, з попередніми; склад числа; місце числа в послідовності натуральних чисел; запис числа за допомогою цифри; утворення числа;

в) запис числа за допомогою цифри; порівняння числа, що вивчається, з попередніми; місце числа в послідовності натуральних чисел; утворення числа; склад числа;

г) склад числа; утворення числа; порівняння числа, що вивчається, з попередніми; місце числа в послідовності натуральних чисел; запис числа за допомогою цифри.

6. Тип: відповідності.

Завдання. Доберіть до кожної групи прикладів, що пропонуються учням, відповідну мету, яку при цьому ставить учитель.

1. Чим схожі й чим відрізняються числа у кожній парі:

38 і 138 96 і 396

79 і 279 99 і 299

2. За якою ознакою можна розбити числа на дві групи:

581,685,584,681,589,686,582

3. За яким правилом записаний кожний ряд чисел:

а) 123, 125, 127,129, … б) 389, 388, 386, 385, … .

А. Навчити учнів виявляти закономірності побудови ряду чисел.Б. Навчити учнів проводити логічну операцію – класифікацію.

В. Навчити учнів визначати ознаки при порівнянні.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал